Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "literacki"

 

"literacki" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 28

literacki {przymiotnik}

literacki {przym. m.}

literary {przym.}

Testem nowego pomysłu -- mówiłem wcześniej, że to jedynie wytwór literacki -- są efekty jego zastosowania.

Now, the test of any idea -- I said it was a literary conceit -- is what does it get us?

Nie mogłem uwierzyć, że 160-letni esej literacki stał się rzeczywistością, ale dokładnie tak się stało.

I could not believe that a 160-year-old literary essay had become a reality, but that is precisely what happened.

(Śmiech) A powodem dlaczego nas pobratali, nie był podobny styl artystyczny, czy smak literacki.

(Laughter) And the reason why we were brought together was not because we shared an artistic style or a literary taste.

Jeżeli jednak pisarz zdecydował się na jeden konkretny język literacki – w jaki sposób wielojęzyczność mogłaby być mu pomocna?

If one has decided for a certain language for literary purposes, to what extent is multi-lingualism then still helpful?

David to mój agent literacki.

Now David is my literary agent.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "literacki":

 

Podobne tłumaczenia

"literacki" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "literacki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

członek zarządu Niemieckiego Funduszu Literackiego w Darmstadt

Mitglied im Vorstand des Deutschen Literaturfonds e.V. in Darmstadt

  Stypendium literackie Ministerstwa Nauki i Sztuki Saksonii

Literature grant from the Sachsen Ministry for the Arts and Humanities

Wszyscy znamy jego znakomite prace: szkice, obrazy, wynalazki i dzieła literackie.

We're all familiar with his fantastic work -- his drawings, his paintings, his inventions, his writings.

stypendium Niemieckiego Funduszu Literackiego Darmstadt

Bursary of the German Literature Fund / German Federal Cultural Foundation, Darmstadt

W 1932 roku dotychczasowe ugrupowania literackie zostały rozwiązane.

In 1932, the existing writers' groups were dissolved.

Nagroda im. Roberta Walsera; Nagroda literacka Rauris

Robert Walser Award; Rauriser Award for Literature

Mój ulubiony cytat literacki wyszedł spod pióra Tille Olsen, amerykańskiej pisarki z Południa.

One of my favorite quotes from literature was written by Tillie Olsen, the great American writer from the South.

  Nagroda Literacka Rheingau; Nagroda im. Mary Cassens

Rheingau Literature Prize; Mara Cassens Prize

Nagroda literacka Marburga; Nagroda im. Jakoba Kaisera

Marburg Literature Award; Jakob Kaiser Award

Projekt Google'a dotyczący umieszczenia światowego dziedzictwa literackiego w Internecie, w wersji cyfrowej (debata)

Google's project to digitise the world's book heritage (debate)

Nagroda Roswitha, Nagroda literacka Solothurn

Roswitha Award, Solothurn Literature Award

Panie przewodniczący! Chciałbym wypowiedzieć się na temat bardzo ważnej sprawy związanej z Europejską Nagrodą Literacką.

Mr President, I would like to speak about a very important issue related to the European Prize for Literature.

In Berlin to książka przejścia i wyjątkowo udana próba literackiego połączenia ze sobą obu części miasta.

In Berlin is a book of transition and a thoroughly successful attempt to combine the two sides of the city in literature.

Berlińska Nagroda Literacka

Sojourn Berlin Literature Award

Nagroda literacka miasta Bremy

Bremen Literature Prize

Powinniśmy zachęcać europejskich uczestników, aby korzystali z tej przestrzeni - także w różnych językach i w ramach różnych rodzajów literackich.

We should encourage European players into this space as well in different languages and genres.

Jego arcydzieło - Wyznania patrycjusza - jest całkowicie niewłaściwe i pod wieloma względami zupełnie nieodpowiednie, ale to arcydzieło literackie.

The Confessions of a Citizen, his masterpiece, is quite improper and, in many respects, totally inadequate, but it is a masterpiece of literature.

Nagroda literacka Wolnych Niemieckich Zwązków Zawodowych I klasy; Honorowa Igła im. Franza Mehringa

Literature Award of the FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund – Free Association of German Trade Unions) First Class; Franz Mehring Medal of Honour

Chciałbym jej w związku z tym pogratulować. Sprawozdanie to jednak stanowi przykład gatunku literackiego, który, jak sądzę, zaczyna stawać się coraz bardziej nierealny.

The report, however, forms part of a genre that I feel is becoming increasingly unreal.

Dotarliśmy na zbawczy ląd, nieszczęścia uciśnionych zostały za nami. Takie podejście ma swoje wady i zalety, co dotyczy zresztą licznych dzieł literackich.

It is a self-enlightenment with the disadvantages and advantages of much literature: it reaches the saving bank of the river, leaving the distress of the desperate behind it.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.