Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "lato"

 

"lato" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 5787

lato {rzeczownik}

lato {n.}

summer {rzecz.}

Ochładza jego obszar wiosennym powietrzem, wysusza powierzchnie tworząc lato.

She cools his domain with Spring air, venting heat up to the surface, creating summer.

Pogoda, jak możecie sobie wyobrazić, to jest lato i stoicie na 60 m lodu.

The weather, as you can imagine, this is summer, and you're standing on 200 ft of ice.

Zmiany klimatyczne zmieniły ubiegłe lato w katalog klęsk żywiołowych.

Climate change has turned this summer into a catalogue of catastrophes.

Lato to szaleńcze łowy i praca przez wiele godzin, wielka aktywność.

And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.

Gdy się już pukają, widząc to sami to uznawacie, że już blisko jest lato.

when they now shoot forth, ye see it and know of your own selves that the summer is now nigh.

lato {n.}

summertime {rzecz.} [zł.]

Przez całe lato w wysokich partiach gór wypasają się tysiące owiec.

There are thousands of sheep on the top of mountains for all of the summertime.

W namiocie starczy miejsca." "Tak, ale jest lato." odpowiedzieli.

We have enough space in the tent." ~~~ They said, "Yes, but it's summertime."

autorka. - Panie przewodniczący! Nasze wypowiedzi nie są spowodowane tym, że jest lato, a my jesteśmy zirytowani.

author. - Mr President, it is not because it is summertime and we are all cross.

Więc zamknęłam oczy, Wzięłam oddech i pierwszą rzeczą, jaka z tego wyszła był utwór "Summertime" Porgy'ego i Bess'a ♫Lato - i życie jest proste.♫

So I closed my eyes, I took breath and the first thing that came up and out was "Summertime," Porgy and Bess.

łata {rzeczownik}

łata {f.} (też: plama, ocena, ślad, plamka)

mark {rzecz.}

łata {f.} (też: plamka, cętka, ubarwienie, poprawianie)

marking {rzecz.}

łata {f.} (też: skrawek, grzęda, płat, łatka)

patch {rzecz.}

Sprawdziliśmy, jacy ludzie dodali coś od siebie Linuxowi, i większość z łat została napisana przez ludzi którzy zmienili jedną tylko rzecz.

We've looked at who's contributed to Linux, and most of the patches have been produced by programmers who've only done one thing." ~~~ Right?

łata {f.} [komp.] (też: program naprawczy)

patch {rzecz.} [komp.]

łata {f.}

mend (patched) {rzecz.}

łata {f.} [gastr.]

flank {rzecz.} [gastr.]

łata {f.} (też: listwa, deszczułka)

lath {rzecz.}

łata {f.} [bud.]

batten (in roofing) {rzecz.} [bud.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "lato":

 

Podobne tłumaczenia

"lato" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lato" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?

Why do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?

Jak i kiedy należy stosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat

How and when should Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11 be used?

To jeden z naszych robotów, którego pokazaliśmy na Wired NextFest parę lat temu.

This is one of our robots that we showed at Wired NextFest a couple of years ago.

Komunikacja twarzą w twarz miała okazję rozwinąć się przez miliony lat ewolucji.

Face-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.

Szacuje się, że Europa traci rocznie 1,6 mln lat zdrowego życia na skutek hałasu.

The World Health Organization just did a big study that they published this year.

Warunki się zmieniały, ale przyspieszenie zaczęło się jakieś 70 tysięcy lat temu.

It went up and down, and it really started to accelerate around 70,000 years ago.

Ach, przy okazji, mamy zaległości -- minęło 780'000 lat od kiedy to się zdarzyło.

Oh, by the way, we're overdue. ~~~ It's been 780,000 years since this happened.

A czas, którego królował Jehu nad Izraelem w Samaryi, było dwadzieścia i ośm lat.

And the time that Jehu reigned over Israel in Samaria was twenty and eight years.

Spędziłem dużo czasu w tych wczesnych latach cichutko płacząc w przebieralniach.

I spent a lot of time in those early years weeping silently in dressing rooms.

Z tego względu, nie należy stosować efawirenzu u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Therefore, efavirenz should not be given to children less than 3 years of age.

Z tego względu, nie należy stosować efavirenzu u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Therefore, efavirenz should not be given to children less than 3 years of age.

Lek EFEXOR nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Efexor should normally not be used for children and adolescents under 18 years.

Jaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli

How Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults

Zalecana dzienna dawka Epiviru dla pacjentów w wieku powyżej 12 lat wynosi 300 mg.

The recommended dose of Epivir for patients over 12 years of age is 300 mg daily.

A po nim sądził Izraela Elon Zabulończyk, i sądził Izraela przez dziesięć lat.

And after him Elon the Zebulunite judged Israel; and he judged Israel ten years.

I jak dobra telenowela, bierze w nawias 20 lat kiedy widzowie potrzebują zmian.

And like all good soaps, it jumps 20 years when the audience interest changes.

We wczesnych latach 90. zasugerowałem że grzybnia to naturalny Internet Ziemi.

I first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.

Tyle że różnica kilku lat w przypadku wycen giełdowych to oczywiste ekstremum.

But the difference of a few years on stock-market valuations is obviously extreme.

Kiedy pojechałam na Antarktydę 10 lat temu, pierwszy raz zobaczyłam góry lodowe.

I first went to Antarctica almost 10 years ago, where I saw my first icebergs.

Porównajcie to do debaty o biernym paleniu, prawdopodobnie sprzed około 20 lat.

Compare that to the secondhand smoke debate -- probably about 20 years behind.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.