Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "lato"

 

"lato" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 11976

lato {rzeczownik}

lato {n.}

summer {rzecz.}

Ochładza jego obszar wiosennym powietrzem, wysusza powierzchnie tworząc lato.

She cools his domain with Spring air, venting heat up to the surface, creating summer.

Pogoda, jak możecie sobie wyobrazić, to jest lato i stoicie na 60 m lodu.

The weather, as you can imagine, this is summer, and you're standing on 200 ft of ice.

Zmiany klimatyczne zmieniły ubiegłe lato w katalog klęsk żywiołowych.

Climate change has turned this summer into a catalogue of catastrophes.

Lato to szaleńcze łowy i praca przez wiele godzin, wielka aktywność.

And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.

Gdy się już pukają, widząc to sami to uznawacie, że już blisko jest lato.

when they now shoot forth, ye see it and know of your own selves that the summer is now nigh.

lato {n.}

summertime {rzecz.} [zł.]

Przez całe lato w wysokich partiach gór wypasają się tysiące owiec.

There are thousands of sheep on the top of mountains for all of the summertime.

W namiocie starczy miejsca." "Tak, ale jest lato." odpowiedzieli.

We have enough space in the tent." ~~~ They said, "Yes, but it's summertime."

autorka. - Panie przewodniczący! Nasze wypowiedzi nie są spowodowane tym, że jest lato, a my jesteśmy zirytowani.

author. - Mr President, it is not because it is summertime and we are all cross.

łata {rzeczownik}

łata {f.} [komp.] (też: program naprawczy, poprawka, aktualizacja)

patch {rzecz.} [komp.]

Sprawdziliśmy, jacy ludzie dodali coś od siebie Linuxowi, i większość z łat została napisana przez ludzi którzy zmienili jedną tylko rzecz.

We've looked at who's contributed to Linux, and most of the patches have been produced by programmers who've only done one thing." ~~~ Right?

łata {f.} (też: plama, ocena, ślad, plamka)

mark {rzecz.}

łata {f.} (też: plamka, cętka, ubarwienie, poprawianie)

marking {rzecz.}

łata {f.} (też: plama, opatrunek, skrawek, ochraniacz)

patch {rzecz.}

łata {f.}

mend (patched) {rzecz.}

łata {f.} [gastr.]

flank {rzecz.} [gastr.]

łata {f.} (też: listwa, deszczułka)

lath {rzecz.}

łata {f.} [bud.]

batten (in roofing) {rzecz.} [bud.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "lato":

 

Podobne tłumaczenia

"lato" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lato" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?

Why do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?

Ach, przy okazji, mamy zaległości -- minęło 780'000 lat od kiedy to się zdarzyło.

Oh, by the way, we're overdue. ~~~ It's been 780,000 years since this happened.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, według ONZ, Afryka stała się jeszcze uboższa.

In the last ten years, according to the United Nations, Africa has become poorer.

Pani Przewodnicząca! Przez ostatnie 30 lat ceny żywności były niskie i stabilne.

Madam President, for the past 30 years food prices have been both low and stable.

Uważamy, że byliśmy tutaj traktowani na równych prawach przez te ostatnie 5 lat.

We feel that we have been treated here as full equals during the last five years.

W latach 1998-2004 liczba zatrzymań związanych z fałszerstwami wzrosła o 1000%.

Between 1998 and 2004 the number of arrests for counterfeiting rose by 1 000%.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba zgonów w Chorwacji stopniowo wrastała.

In the last 10 years, the number of deaths has gradually increased in Croatia.

Osobiście, przez 36 lat mojej kariery zawodowej broniłem prawa do prywatności.

On a personal level, I have, for 36 years of my career, defended privacy rights.

W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.

Between 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.

Z tego względu, nie należy stosować efavirenzu u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Therefore, efavirenz should not be given to children less than 3 years of age.

Lek EFEXOR nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Efexor should normally not be used for children and adolescents under 18 years.

Jaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli

How Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults

Zalecana dzienna dawka Epiviru dla pacjentów w wieku powyżej 12 lat wynosi 300 mg.

The recommended dose of Epivir for patients over 12 years of age is 300 mg daily.

Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.

I suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.

We wczesnych latach 90. zasugerowałem że grzybnia to naturalny Internet Ziemi.

I first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.

Kiedy pojechałam na Antarktydę 10 lat temu, pierwszy raz zobaczyłam góry lodowe.

I first went to Antarctica almost 10 years ago, where I saw my first icebergs.

Porównajcie to do debaty o biernym paleniu, prawdopodobnie sprzed około 20 lat.

Compare that to the secondhand smoke debate -- probably about 20 years behind.

Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.

We had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.

W tym czasie toczyła się wojna, a jego matka została zabita kiedy miał 15 lat.

During that time the war was happening and his mother was killed when he was 15.

Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.

Pearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.