polsko-angielskie tłumaczenie słowa "kura"

PL kura polskie tłumaczenie

kura {f.}

PL kura
volume_up
{żeński}

kura (też: kurczak, kurczę, tchórz)
volume_up
chicken {rzecz.}
Kura powiedziała do świni: "Załóżmy wspólne przedsięwzięcie.
A chicken said to a pig, 'Let us have a joint venture.
Otóż stajemy tutaj przed problemem typu, co było najpierw, kura, czy jajko.
Well, what we face here is the question of which comes first, the chicken or the egg.
Po drugie, w odniesieniu do Japonii - jak wielu z Państwa powiedziało - to jest naprawdę sprawa typu kura czy jajko.
Secondly, with respect to Japan, as many among you have been saying, it is really a 'chicken and egg' situation.
kura (też: kwoka, samica)
volume_up
hen {rzecz.}
Preparatu Aivlosin nie powinno się podawać kurom składającym jajka do spożycia przez ludzi.
Aivlosin should not be used in hens that lay eggs for human consumption.
Proszę, abyście głosowali za odrzuceniem podziału na kurczęta rzeźne, kury nioski i indyki rzeźne.
Please vote with me against the division into chickens for fattening, laying hens and turkeys for fattening.
Wyprodukowanie tego korzystnego dla dobrostanu zwierząt jaja od kury niezamkniętej w klatce systemu bateryjnego kosztuje rolnika od 8 do 13 % więcej.
It costs the farmer 8 to 13% more to produce this kind of animal-friendly egg, from hens not confined in battery cages.

Synonimy (polski) dla "kura":

kura

Przykłady użycia - "kura" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishwyglądać jak zmokła kura
PolishInaczej mówiąc, zasadniczo zapłaciliśmy w złocie za ten jądrowy kompleks, a dla niektórych ludzi była to kura znosząca złote jajka.
In other words, we have paid more or less in gold for this nuclear complex and, for some people, it was the golden goose.