Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kura"

 

"kura" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-16 z 16

kura {rzeczownik}

kura {f.} (też: kurczak, kurczę, tchórz)

chicken {rzecz.}

Otóż stajemy tutaj przed problemem typu, co było najpierw, kura, czy jajko.

Well, what we face here is the question of which comes first, the chicken or the egg.

Kura powiedziała do świni: "Załóżmy wspólne przedsięwzięcie.

A chicken said to a pig, 'Let us have a joint venture.

Po drugie, w odniesieniu do Japonii - jak wielu z Państwa powiedziało - to jest naprawdę sprawa typu kura czy jajko.

Secondly, with respect to Japan, as many among you have been saying, it is really a 'chicken and egg' situation.

Produkt należy dodać do takiej objętości wody, jaką kury spożywają w ciągu jednego dnia.

The product should be added to a volume of water that the chickens will consume in one day.

Szczepionka była dobrze tolerowana przez kury, bez wpływu na wytwarzanie jaj i kurczęta.

The vaccine was well tolerated by the chickens, with no effect on the production of eggs or chicks.

kura {f.} (też: kwoka, samica)

hen {rzecz.}

Preparatu Aivlosin nie powinno się podawać kurom składającym jajka do spożycia przez ludzi.

Aivlosin should not be used in hens that lay eggs for human consumption.

Proszę, abyście głosowali za odrzuceniem podziału na kurczęta rzeźne, kury nioski i indyki rzeźne.

Please vote with me against the division into chickens for fattening, laying hens and turkeys for fattening.

Panie Przewodniczący! W sprawie tej nie chodzi tylko o kury nioski w nieodpowiednich klatkach, ale o zdolność UE do nadzorowania jednolitego rynku.

Mr President, this is not just a matter about hens in unsuitable cages, but it is about the ability of the EU to oversee the single market.

Wyprodukowanie tego korzystnego dla dobrostanu zwierząt jaja od kury niezamkniętej w klatce systemu bateryjnego kosztuje rolnika od 8 do 13 % więcej.

It costs the farmer 8 to 13% more to produce this kind of animal-friendly egg, from hens not confined in battery cages.

Preparatu nie powinno się zatem podawać kurom składającym jajka przeznaczone do spożycia przez ludzi lub na dwa tygodnie przed ich ewentualnym złożeniem.

It should, therefore, not be used in laying hens or in the two weeks before hens are likely to start laying eggs for human consumption.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kura":

 

Podobne tłumaczenia

"kura" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kura" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

* Dawka zakaźna dla 50 % komórek hodowli 1 namnażany w hodowli komórek zarodka kurzego.

* 50 % cell culture infectious dose 1 produced in chick embryo cells.

INTANZA zawiera nie więcej niż 0, 05 mikrograma albuminy jaja kurzego w jednej dawce.

INTANZA does not contain more than 0.05 microgram ovalbumin per dose.

* Dawka zakaźna dla 50 % komórek hodowli 1 namnażany w hodowli komórek zarodka kurzego.

*50 % cell culture infectious dose 1 produced in chick embryo cells.

Nie obserwowano różnic pomiędzy szczepionką uzyskaną w hodowli komórkowej a szczepionką na bazie jaja kurzego.

No differences were observed between the cell-culture and the comparator egg-derived vaccine.

Brojlery, samce rozpłodowe, młode kury i indyki

Broilers, breeders, pullets and turkeys

(1) Namnażany w hodowli komórek zarodka kurzego.

(1) Produced in chick embryo cells.

Młode kury Indyki 6 - tygodniowe (2, 75 kg)

Pullets Turkeys 6 weeks (2.75 kg)

Inaczej mówiąc, zasadniczo zapłaciliśmy w złocie za ten jądrowy kompleks, a dla niektórych ludzi była to kura znosząca złote jajka.

In other words, we have paid more or less in gold for this nuclear complex and, for some people, it was the golden goose.

Czujcież tedy; (bo nie wiecie, kiedy Pan domu onego przyjdzie, z wieczorali, czyli o północy, czyli gdy kury pieją, czyli rano.

Watch therefore: for ye know not when the lord of the house cometh, whether at even, or at midnight, or at cockcrowing, or in the morning;

Zdaję sobie sprawę ze znaczenia dobrych uregulowań dla sprawnego funkcjonowania rynków i dla przejrzystości, ale nie zabijajmy kury, która znosi złote jaja.

I know well the importance of good regulation for making markets function well and for transparency, but let us not kill off the goose that lays the golden egg.
 

Wyniki z forum

"kura" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

kuplet · kupno · kupnoholizm · kupny · kupon · kupony · kupować · kupsko · kupujący · kur · kura · kuracja · kuracjusz · kurant · kuranty · kurara · kuratela · kurator · kuratorium · kuratorstwo · kuraż

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.