polsko-angielskie tłumaczenie słowa "który"

PL który polskie tłumaczenie

który {zaim.}

PL który
volume_up
{zaimek}

który (też: to, tamten, ten, ta)
volume_up
that {zaim.}
Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który dostanie roztropności.
Happy is the man that findeth wisdom, And the man that getteth understanding.
Ale ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest;
Now he that establisheth us with you in Christ, and anointed us, is God;
Który jest ciałem jego i pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia.
which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
który (też: która, które, kto, jaki)
volume_up
which {zaim.}
Efektem końcowym, który uzyskaliśmy jest kompromis, który z zadowoleniem popieramy.
The end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
Który zespół w którym szpitalu w którym państwie członkowskim ma coś nowego do przekazania?
Which team in which hospital in which Member State has news to report?
Każda kolonia ma własny numer, który jest namalowany na kamieniu.
And every colony has a name, which is a number, which is painted on a rock.
który (też: dowolny, ktoś, kilkoro, jakiś)
volume_up
any {zaim.}
Takie poszanowanie stanowi nieodzowny wymóg wobec każdego rządu, który nie jest dyktaturą.
Such respect is an indispensable requirement of any non-dictatorial government.
O członkostwo w UE ubiegać się może każdy kraj, który spełnia warunki członkostwa.
Any country that satisfies the conditions for membership can apply.
Lew najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje:
The lion, which is mightiest among beasts, And turneth not away for any;
który (też: co, czym, jaki)
volume_up
what {zaim.}
Co , twoim zdaniem, było tym kluczowym elementem, który wywołał oburzenie?
What was the key element of this that actually caused the outrage, do you think?
Mamy okazję obserwować rozrost biurokracji, który ma służyć potrzebom biurokracji.
What we see is that the bureaucracy is expanding to service the needs of the bureaucracy.
Mamy tutaj system, który żyje w znajomy nam sposób. ~~~ który żyje w znajomy nam sposób.
So what we see here is a system that lives in very much the way we're used to life [going.]
który (też: kim, kto, któren, któryż)
volume_up
who {zaim.}
Który odpuszcza wszystkie nieprawości twoje; który uzdrawia wszystkie choroby twoje;
Who forgiveth all thine iniquities; Who healeth all thy diseases;
Zwycięzcą nie będzie ten, który wyda najwięcej, a ten, który wyda najrozsądniej.
The winner here will not be the one who spends most, but the one who spends most sensibly.
Zawsze kiedy nastawała taka sytuacja, pytaliśmy ich: "Powiesz nam, który jest który?"
And I would always leave that moment, and we would ask them, "So can you tell me who is who?"
który (też: kto, któryż)
volume_up
whom {zaim.}
A był jeden z uczniów jego, który się był położył na łonie Jezusowem, ten, którego miłował Jezus.
There was at the table reclining in Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.
Przetoż na tego skinął Szymon Piotr, aby się wypytał, który by to był, o którym mówił.
Simon Peter therefore beckoneth to him, and saith unto him, Tell [us] who it is of whom he speaketh.
Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem jego; lud, który sobie obrał za dziedzictwo.
Blessed is the nation whose God is Jehovah, The people whom he hath chosen for his own inheritance.
który

Synonimy (polski) dla "który":

który
Polish

Przykłady użycia - "który" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzłowiek, który oszukał diabła
Polishnietypowy indywidualista, który nie pasuje do swojego otoczenia
Polishkuzyn, który ma dwie pary tych samych dziadków, co my
PolishJest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
This aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
PolishBył tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.
He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.
PolishMateriał, który wam teraz przedstawię to pewna idea z książki pełnej pomysłów.
The material I'm going to show you is one idea from a book with a lot of ideas.
PolishMiał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.
And Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.
PolishJest to metal, który w zwykłych warunkach jest cieczą o wysokiej prężności par.
Under normal circumstances this metal is a liquid with high vapour compressibility.
PolishAisha została ukarana, zgodnie z islamskim prawem, za gwałt, który jej zadano.
Aisha was punished, in accordance with Islamic law, for the rape inflicted on her.
PolishTekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.
The text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
PolishBył bezczelny, zuchwały, był prawdziwym macho, macho, który zawsze chciał zabłysnąć.
He was brash, irreverent -- he was full of macho, a kind of macho one-upmanship.
PolishTym niemniej, na litość boską, przynajmniej uwierzmy w plan, który realizujemy!
However, for goodness sake, let us at least believe in the plan we are implementing!
PolishNie pamiętali na rękę jego, i na on dzień, w który ich wybawił z utrapienia;
They remember not his hand, Nor the day when he redeemed them from the adversary;
PolishHardego i pysznego imię jest naśmiewca, który wszysko poniewoli i z pychą czyni.
The proud and haughty man, scoffer is his name; He worketh in the arrogance of pride.
PolishIch rząd jest pierwszym, który zadeklarował bycie wolnym od węgla do 2021 roku.
Their government is one of the first to commit to be carbon neutral by 2021.
PolishOlanzapine Neopharma jest lekiem, który zawiera substancję czynną olanzapinę.
Olanzapine Neopharma is a medicine containing the active substance olanzapine.
PolishAle człowiekowi możnemu dałeś ziemię, a ten, który był w powadze, mieszkał w niej.
But as for the mighty man, he had the earth; And the honorable man, he dwelt in it.
PolishTyś jest Bóg,który czynisz cuda; podałeś do znajomości między narody moc twoję.
Thou hast with thine arm redeemed thy people, The sons of Jacob and Joseph.
PolishPracowałam z cukrem dla Stefana Sagmeistera, który 3 razy przemawiał na TED.
To this end, I have worked in sugar for Stefan Sagmeister, three-time TED speaker.
PolishA wszystko to napędza przyrost produktywności, który jest gładki i przewidywalny.
And all of this has fueled an increase, very smooth and predictable, of productivity.