Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Która godzina?"

 

"Która godzina?" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 27

Która godzina?

Która godzina? (też: Która jest godzina?)

Która godzina?

What time is it?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"Która godzina?" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Która godzina?" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Gorączka ≥ 40°C w ciągu 48 godzin, która nie była spowodowana inną przyczyną.

Temperature of ≥ 40.0°C within 48 hours, not due to another identifiable cause.

Nie stosować w przypadkach biegunki, która trwa od ponad 24 godzin oraz u słabych cieląt.

Do not use in case of diarrhoea established for more than 24 hours and in weak animals.

Widzicie tę nerkę, która została wydrukowana kilka godzin wcześniej.

You can actually see that kidney as it was printed earlier today.

Liczby - nawet nie potrafia ci powiedzieć, która jest godzina.

Numbers - they couldn't even tell you what fucking time it is.

Jeśli chcemy wiedzieć która godzina, to musimy mieć zegarek.

And so for us, if you want to know the time you have to wear something to tell it.

Nie dziwujcież się temu; boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego;

Marvel not at this: for the hour cometh, in which all that are in the tombs shall hear his voice,

Przetoż i wy bądźcie gotowi; bo o tej godzinie, o której się nie spodziewacie, Syn człowieczy przyjdzie.

Be ye also ready: for in an hour that ye think not the Son of man cometh.

Nie ma chyba innej maszyny, przez nas stworzonej, która działałaby przez tyle godzin, przez tyle dni.

And there's almost no other machine that we've ever made that runs the number of hours, the number of days.

Nie obchodzi mnie, o której godzinie przyjdziesz do pracy.

I don't care when you get in in the morning.

A jeśli potrzebujesz sprawdzić, która jest godzina wystarczy narysować zegarek -- (Śmiech) (Oklaski) na swojej ręce.

And, if you need to know what the current time is it's as simple as drawing a watch -- (Laughter) (Applause) on your arm.

Nie pamiętam, która to była godzina.

I do not remember what time it was.

A oto i ono: Która godzina?

And that question is this.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30.

The President of the ECB will comment on the considerations underlying these decisions at a press conference starting at 2.30 p.m. today.

I znalazłem, że nań skarżą o jakieś gadki z strony zakonu ich, a że nie ma żadnej winy, dla której by był godzien śmierci albo więzienia.

whom I found to be accused about questions of their law, but to have nothing laid to his charge worthy of death or of bonds.

Po przedawkowaniu glimepirydu może wystąpić hipoglikemia, utrzymująca się od 12 do 72 godzin, która może nawrócić po początkowej poprawie.

After ingestion of an overdosage of glimepiride, hypoglycaemia may occur, lasting from 12 to 72 hours, and may recur after initial recovery.

Subwencja na ograniczenie godzin pracy, która pozwoliła utrzymać pod kontrolą bezrobocie w Niemczech, była działaniem interwencyjnym państwa.

The subvention for reduced working hours, which helped keep unemployment in Germany under control, was an interventionist measure by the state.

Godzina, w której Europa musi zająć się tymi nowymi problemami w zakresie praw człowieka europejskich obywateli nadeszła niestety bez zapowiedzi.

The hour at which Europe must address the new human rights problems of European citizens has, unfortunately, arrived unannounced.

Na scenę wkracza teraz Dr Kang, i pokażemy wam jedną z naszych nerek, którą skończyliśmy drukować kilka godzin wcześniej.

And Dr. Kang's going to walk onstage right now, and we're actually going to show you one of these kidneys that we printed a little bit earlier today.

Niemniej to właśnie oni mnie wielokrotnie uratowali kiedy np. potrzebowałem informacji o której godzinie jest ostatni lot z Chicago Fantastyczna sprawa.

That's who can afford to do that. ~~~ But it's a human being on the line.

A to wiedzcie, iżby gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej ma przyjść, wżdyby czuł, a nie dopuściłby podkopać domu swego.

But know this, that if the master of the house had known in what hour the thief was coming, he would have watched, and not have left his house to be broken through.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dbać o swoją pozycję, zachować zimną krew, niepotrzebnie się trudzić, prowodyr, wsadzić kogoś do więzienia

Podobne słowa

kształcący · kształcić · kształt · kształtka · kształtny · kształtować · kształty · kto · ktokolwiek · która · która-godzina · które · którędy · którego · któren · który · którykolwiek · któryś · któryż · ktoś · któż

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.