Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Która godzina?"

 

"Która godzina?" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 35

Która godzina?

Która godzina? (też: Która jest godzina?)

Która godzina?

What time is it?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"Która godzina?" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Która godzina?" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie stosować w przypadkach biegunki, która trwa od ponad 24 godzin oraz u słabych cieląt.

Do not use in case of diarrhoea established for more than 24 hours and in weak animals.

Jeśli chcemy wiedzieć która godzina, to musimy mieć zegarek.

And so for us, if you want to know the time you have to wear something to tell it.

Nie dziwujcież się temu; boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego;

Marvel not at this: for the hour cometh, in which all that are in the tombs shall hear his voice,

Przetoż i wy bądźcie gotowi; bo o tej godzinie, o której się nie spodziewacie, Syn człowieczy przyjdzie.

Be ye also ready: for in an hour that ye think not the Son of man cometh.

Nie ma chyba innej maszyny, przez nas stworzonej, która działałaby przez tyle godzin, przez tyle dni.

And there's almost no other machine that we've ever made that runs the number of hours, the number of days.

A jeśli potrzebujesz sprawdzić, która jest godzina wystarczy narysować zegarek -- (Śmiech) (Oklaski) na swojej ręce.

And, if you need to know what the current time is it's as simple as drawing a watch -- (Laughter) (Applause) on your arm.

Nie pamiętam, która to była godzina.

I do not remember what time it was.

A oto i ono: Która godzina?

And that question is this.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30.

The President of the ECB will comment on the considerations underlying these decisions at a press conference starting at 2.30 p.m. today.

Po przedawkowaniu glimepirydu może wystąpić hipoglikemia, utrzymująca się od 12 do 72 godzin, która może nawrócić po początkowej poprawie.

After ingestion of an overdosage of glimepiride, hypoglycaemia may occur, lasting from 12 to 72 hours, and may recur after initial recovery.

Subwencja na ograniczenie godzin pracy, która pozwoliła utrzymać pod kontrolą bezrobocie w Niemczech, była działaniem interwencyjnym państwa.

The subvention for reduced working hours, which helped keep unemployment in Germany under control, was an interventionist measure by the state.

Godzina, w której Europa musi zająć się tymi nowymi problemami w zakresie praw człowieka europejskich obywateli nadeszła niestety bez zapowiedzi.

The hour at which Europe must address the new human rights problems of European citizens has, unfortunately, arrived unannounced.

Na scenę wkracza teraz Dr Kang, i pokażemy wam jedną z naszych nerek, którą skończyliśmy drukować kilka godzin wcześniej.

And Dr. Kang's going to walk onstage right now, and we're actually going to show you one of these kidneys that we printed a little bit earlier today.

A to wiedzcie, iżby gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej ma przyjść, wżdyby czuł, a nie dopuściłby podkopać domu swego.

But know this, that if the master of the house had known in what hour the thief was coming, he would have watched, and not have left his house to be broken through.

Myślicie sobie: "Strasznie dużo roboty, żeby się dowiedzieć, która godzina", w międzyczasie spoglądając na ekran iPoda.

So, I know what you're thinking: "That's a lot of work, isn't it? ~~~ Isn't it a ton of work to be able to tell the time?" as you glance at your iPod to just check out the time.

Obecny rząd Słowacji przygotowuje zmianę kodeksu pracy, która wydłuży czas pracy do 56 godzin tygodniowo, a liczbę nadgodzin z obecnych 400 do 560.

The current government in Slovakia is preparing an amendment to its Labour Code that will increase working time to 56 hours per week and overtime from the current 400 hours to 560 hours.

Wzrostu liczby godzin pracy nie można mylić z elastycznością, której potrzebują firmy i pracownicy.

An increase in working hours cannot be confused with the flexibility that businesses and workers need.

Shirin Neshat, moja znajoma z Iranu, która jest dla nas istotną artystką, będzie tu wykładać za kilka godzin.

In few hours, Shirin Neshat, my friend from Iran who's a very important artist for us will be talking to you.

Tedy ich pytał o godzinę, w którą by się lepiej miało; i rzekli mu, że wczoraj o siódmej godzinie opuściła go gorączka.

So he inquired of them the hour when he began to amend.

Bezpośrednio po wlewie następuje krótka faza alfa, po której następuje faza beta z okresem półtrwania od 9 do 11 godzin.

A short alpha-phase occurs immediately post-infusion, followed by a beta-phase with a half- life of 9 to 11 hours.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

kształcący · kształcić · kształt · kształtka · kształtny · kształtować · kształty · kto · ktokolwiek · która · która-godzina · które · którędy · którego · ktorejs · któren · który · którykolwiek · któryś · któryż · ktoś

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.