Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kropka"

 

"kropka" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-17 z 17

kropka {rzeczownik}

kropka {f.} (też: przedział, epoka, miesiączka, punkt)

period {rzecz.}

ale w muzyce Afryki Zachodniej "raz" jest uważany za koniec frazy, tak jak kropka na końcu zdania.

But in West African music, the "one" is thought of as the end of the phrase, like the period at the end of a sentence.

Możemy sobie to wyjaśnić, kropka.

This is what we can share between us, period.

W Stanach nazywają to kropką.

In America they say a period stop.

Jeśli Afryka nie rozwinie się gospodarczo, nie rozwinie się wcale, i kropka, a nasza polityka charytatywna nie odniesie żadnego skutku.

If Africa does not develop economically, it will not develop at all, period, and our charitable policies will make no difference.

Prawo, by żyć, kropka.

The right to live, period.

kropka {f.} (też: punkt)

dot {rzecz.}

Kropka jest widoczna gdy komórka wytwarza impuls elektryczny.

The dot is visible whenever a cell fires an electrical impulse.

Patrząc ku górze wykresu, każda kropka to jeden eksperyment.

And as you go up towards the top of the graph, what you see is each dot is a trial.

Na blistrze 1 mg znajduje się zielony nadruk i wypukła kropka na każdym z wystających końców blistra.

The 1 mg blister is printed with green ink and has one raised dot on the protruding end of each od

Każdy kolor, kropka, każda linia jest elementem pogody.

Every single color, dot, every single line, is a weather element.

Każda czarna kropka w tej symulacji to jedna komórka nerwowa.

In this simulation, each black dot is one nerve cell.

kropka {f.} (też: rzecz, punkt, sprawa, sens)

point {rzecz.}

Żółta kropka w środku jest naszym punktem początkowym, preindustrialny punkt, w którym spokojnie znajdujemy się w bezpiecznej przestrzeni.

The yellow dot in the middle here is our starting point, the pre-industrial point, where we're very safely in the safe operating space.

kropka {f.} (też: plama, miejsce, punkt, kropla)

spot {rzecz.}

Każda kropka reprezentuje inną rodzinę lub gatunek wirusa.

And each spot represents a different family of virus or species of virus.

Widzicie te skany w kształcie wachlarzy? ~~~ Każda kropka reprezentuje galaktykę, a widać galaktyki, które są w pobliżu, widać także ich strukturę.

Remember, every spot on here is a galaxy, and you see the galaxies, you know, sort of in our neighborhood, and you sort of see the structure.

Dla was może to wyglądać jak grupa kropek, ale każda z nich jest unikalną częścią ludzkiego genomu, przeniesionego na szkło.

Now this may look like a bunch of dots to you, but each one of these individual dots is actually a unique piece of the human genome that we spotted down on glass.

Zabraliśmy nasz chip do Hewlett-Packard i zbadaliśmy jedną z takich kropek pod ich mikroskopem sił atomowych -- i oto, co widać: można rzeczywiście zobaczyć nici DNA leżące na szkle.

We took our chip over to Hewlett-Packard and used their atomic force microscope on one of these spots, and this is what you see: you can actually see the strands of DNA lying flat on the glass here.

kropka {f.}

full stop {rzecz.}

Po co czekać 10 lub 20 dni, by stwierdzić: jesteśmy po stronie osób walczących o wolność w Birmie, kropka!

Who needs 10 or 20 days to say: we are on the side of those who are fighting for freedom in Burma, full stop!

Zerowe ryzyko nie istnieje w życiu - i kropka.

There is no such thing as zero risk in life full stop.

Kropka, amen, koniec.

Full stop, amen, finished.

Celem centro-prawicy, naszym celem, nie jest wygłaszanie sloganów, ale przywrócenie stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, koniec i kropka.

The aim of the centre-right, our aim, is not to spout slogans but to restore stability, growth and jobs, full stop.

Kropka.

Full stop.

kropka (wzór) {f.} (też: groszek)

polka dot {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kropka":

 

Podobne tłumaczenia

"kropka" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kropka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tu widać lokalizację niektórych z tam. ~~~ Tennessee Valley Authority było w kropce.

OK, so the Tennessee Valley Authority was in a little bit of a bind.

Starli jej bindi (świętą kropkę) z czoła.

They wiped her bindi off her forehead.

Każda z tych plamek to galaktyka rozmiarów naszej Drogi Mlecznej -- w każdej z tych kropek sto miliardów gwiazd.

Every one of these little blobs is a galaxy roughly the size of our Milky Way -- a hundred billion stars in each of those blobs.

Ta mała kropka w rogu to nurek.

That's a little diver up there in the corner.

Przed zakończeniem i powrotem na Bliski Wschód, chciałbym zacytować jednego z największych Szejków, tym samym stawiając kropkę nad i.

I'd like to end, before going back to the Middle East, with a quote from one of the greatest Sheikhs to put quill to parchment.

Koniec. Kropka!

End of story!
 

Wyniki z forum

"kropka" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.