Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kosztuję"

Bezokolicznik czasownika kosztuję: kosztować
 

"kosztuję" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 202

kosztować {czasownik}

ja kosztuję (Czas teraźniejszy)

I cost (Present)

on/ona/ono kosztuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it costs (Present)

ja kosztuję (Czas teraźniejszy)

I am costing (Present continuous)

on/ona/ono kosztuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it is costing (Present continuous)

ja kosztuję (Czas teraźniejszy)

I have cost (Present perfect)

on/ona/ono kosztuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has cost (Present perfect)

ja kosztuję (Czas teraźniejszy)

I have been costing (Present perfect continuous)

on/ona/ono kosztuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been costing (Present perfect continuous)

kosztować [kosztuję|kosztował] {czas. ndk} (też: spróbować, skosztować, zakosztować, próbować)

ja kosztuję (Czas teraźniejszy)

I sample (Present)

on/ona/ono kosztuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it samples (Present)

ja kosztuję (Czas teraźniejszy)

I am sampling (Present continuous)

on/ona/ono kosztuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it is sampling (Present continuous)

ja kosztuję (Czas teraźniejszy)

I have sampled (Present perfect)

on/ona/ono kosztuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has sampled (Present perfect)

ja kosztuję (Czas teraźniejszy)

I have been sampling (Present perfect continuous)

on/ona/ono kosztuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been sampling (Present perfect continuous)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kosztować":

 

Podobne tłumaczenia

"kosztuję" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kosztuję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Kosztuje to również państwa członkowskie kilka milionów euro, o których była mowa.

That costs various Member States several million euros, which we have talked about.

Mówiąc inaczej, jedno stanowisko działa kosztuje tyle, ile trzy auta Riley Roadster.

To put it another way, one gun emplacement costs the same as three Riley Roadsters.

Wyprodukowanie tego, co nazywam "jedzeniem dla ludzkości", kosztuje nas 17 centów.

It costs 17 cents for us to produce this as, what I call, food for humanity.

Problem polega na tym, że to kosztuje Europę miliardy; burzy zaufanie konsumentów i...

The problem is that it costs Europe billions; it takes away consumer confidence and ...

Z drugiej jednak strony musimy być świadomi, że bezpieczeństwo finansowe również kosztuje.

On the other hand, however, we must be aware that financial security also costs.

Na przykład w moim kraju przynależność do tego klubu kosztuje 50 milionów funtów dziennie.

In my country, for example, it costs us GBP 50 million a day to be members of this club.

Jedna zasada kosztuje około dolara -- bardzo powolny sposób działania.

It costs about a dollar for each base -- a very slow way of doing it.

Chodzi o to, ile kosztuje dalsze mieszkanie na przedmieściach przy rosnących cenach paliwa?

I mean, how affordable is it to continue to live in suburbia with rising gas prices?

W tym okresie zeszłego roku baryłka ropy kosztowała 48 USD; dziś kosztuje 140 USD.

This time last year a barrel of oil cost USD 48; today it is USD 140.

Oczywiście bezpieczeństwo kosztuje, ale musimy inwestować w infrastrukturę i bezpieczeństwo.

Safety costs money, of course, but we need investment in the infrastructure and in safety.

Nadwaga kosztuje was Amerykanów 10 procent waszych rachunków związanych ze zdrowiem.

Obesity costs you Americans 10 percent of your healthcare bills, 150 billion dollars a year.

Taka wiza, która kosztuje 60 euro, jest zbyt kosztowną przyjemnością dla wielu Białorusinów.

The Schengen visa, which costs EUR 60, is too expensive a treat for many Belarusians.

Pamiętajmy, że spóźniona interwencja jest dużo mniej skuteczna i więcej kosztuje.

Let us not forget that belated intervention is far less effective, and ends up costing more.

Wiemy, że sporo kosztuje, żeby coś się zaczęło dziać, i wiemy w jakim kierunku zmierza świat.

We know it takes a lot to make it happen, and we know the direction the world is going in.

Ile kosztuje wyłączenie elektrowni pierwszej i drugiej generacji?

How much does it cost to close first- and second-generation power stations?

Wyprodukowanie w naszym regionie, w południowych Włoszech, jednego buta, kosztuje 13 euro.

To produce a shoe in our region, in southern Italy, costs EUR 13.

Dzisiaj w większości krajów jakość kosztuje bardzo dużo pieniędzy i oznacza struktury prywatne.

Today, in most countries, quality costs a great deal of money and implies private facilities.

Spadek jakości gleby kosztuje UE ponad 38 bilionów euro rocznie.

Soil deterioration costs the EU more than EUR 38 billion every year.

Wspieranie rolnictwa kosztuje już prawie 40 % całego budżetu UE.

Agricultural aid already accounts for nearly 40% of the total EU budget.

Oczywiście, że tworzenie możliwości godzenia życia rodzinnego z pracą kosztuje.

Of course, making family life compatible with work costs money.
 

Wyniki z forum

"kosztuję" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.