Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "koszmar"

 

"koszmar" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 25

koszmar {rzeczownik}

koszmar {m.} (też: zmora, zły sen, koszmar nocny)

nightmare {rzecz.}

Musi to być szansa, a nie koszmar osób zarządzających usługami zdrowotnymi w państwie.

It must be an opportunity and not a nightmare back home for health-service managers.

Jednak dla sumiennych posłów do PE oraz dla posłów niezrzeszonych to jest koszmar.

However, for conscientious MEPs and those in the non-attached group, it is a nightmare.

Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Wszyscy potrafimy wyobrazić sobie koszmar.

Madam President, ladies and gentlemen, we can all imagine the nightmare.

Musimy powstrzymać ten proces, zanim marzenie przemieni się w koszmar.

Before this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.

Ale to nie zmieniało faktu, że dla mojej rodziny to był prawdziwy koszmar.

But that didn't change the fact that it was a nightmare for my family; it was a nightmare.

koszmar {m.}

trauma {rzecz.} [przen.]

Moskwianie odczuli koszmar terroryzmu, a uchodźcy czeczeńscy w Europie lękają się prześladowań, a nawet zamordowania.

While Muscovites have felt the trauma of terrorism, Chechen refugees in Europe fear persecution, even murder.

koszmar {m.}

incubus (fear) {rzecz.} [przen.]

koszmar {m.}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "koszmar":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "koszmar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jest to prawny koszmar i odmowa stosowania się do zasad demokracji.

This is a legal monstrosity and a serious denial of democracy.

Objawy te to: niepokój, zaburzenia snu, depresja, zaburzenia myślenia, koszmary nocne.

These symptoms include anxiety, sleeping problems, depression, abnormal thinking, abnormal dreams.

bezsenność, omamy, splątanie, koszmary nocne, pobudzenie

are ranked under headings of frequency, the most frequent first, using the

Bezsenność, omamy, splątanie, koszmary senne Pobudzenie

Insomnia, hallucinations, confusion, paroniria Agitation

niezbyt często: depresja, splątanie, lęk, bezsenność, Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, koszmary senne

uncommon: depression, disorientation, anxiety, insomnia, sleep disorder, abnormal dream

koszmary senne, zaburzenia funkcji poznawczych

dream abnormality, cognitive disorder

♫ istny koszmar z ulicy Wiązów ♫

♫ ~~~ ♫ I was a pageant gone bad. ~~~ ♫

Ta choroba dotyka osób starszych i obecnie zmienia w koszmar życie 6 milionów naszych współobywateli.

This is a disease that affects the elderly and is currently making the lives of 6 million of our fellow European citizens a misery.

Wywołują u mnie koszmary.

It gives me frightful dreams.

Po tym miałem koszmary...

It gave me bad dreams...

Nasze życie to koszmar.

Our lives are a mess.

omamy, koszmary senne

Hallucination Abnormal dreams

Na koniec przypomnę koszmar gnębiący pilotów: zawieszenie zasady "wykorzystuj albo strać” może doprowadzić niektórych pilotów do utraty pracy.

Lastly, let us just mention the plight of pilots: the suspension of 'use it or lose it' may well see some pilots out of a job.

koszmary senne, objawy behawioralne w postaci zaburzeń kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, splątanie, halucynacje, bezsenność, niepokój ruchowy

abnormal dreams, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions; confusion, hallucinations, insomnia, restlessness

To był koszmar ponieważ po ustabilizowaniu jej i przeniesieniu na OIOM, miałem nikłą nadzieję, że wyzdrowieje.

And I went through this roller coaster, because after they stabilized her, she went to the intensive care unit, and I hoped against hope that she would recover.

W pełnych rozmachu scenach, posługując się zmiennymi formami stylowymi, Perceval ukazał koszmar, zgrozę i cierpienie w sposób całkowicie wolny od moralizatorskiego wydźwięku.

In large-scale tableaux and changing stylistic forms, Perceval presented terrors, horrors and passions, free of all moralising interpretation.

koszmary senne, splątanie, omamy, bezsenność urojenia, zaburzenia libido, paranoja nieprawidłowe zachowanie, hiperseksualność, zwiększony apetyt, patologiczne uzależnienie od hazardu

abnormal dreams, confusion, hallucinations, insomnia delusion, libido disorder, paranoia abnormal behaviour, hypersexuality, increased eating, pathological gambling

koszmary senne, bezsenność splątanie, omamy, zaburzenia libido nieprawidłowe zachowanie, urojenia, hiperseksualność, zwiększony apetyt, paranoja, patologiczne uzależnienie od hazardu

abnormal dreams, insomnia confusion, hallucination, libido disorder abnormal behaviour, delusion, hypersexuality, increased eating, paranoia, pathological gambling

częste: obwodowe objawy neurologiczne, w tym neuropatia obwodowa, parestezje, obwodowe zapalenie nerwów, zawroty głowy, koszmary nocne, bóle głowy, bezsenność, zaburzenia myślenia, senność

common: peripheral neurologic symptoms including peripheral neuropathy, paresthesia, and peripheral neuritis; dizziness; abnormal dreams; headache, insomnia; abnormal thinking; somnolence

Handel ludźmi to jeden z największych koszmarów naszych czasów, równoważny niewolnictwu; polega na wykorzystywaniu i uzależnianiu ofiar przez bezwzględne organizacje przestępcze.

Trafficking in human beings is one of the greatest evils of our times, on a par with slavery; it reduces its victims to a state of exploitation and dependency by ruthless criminal organisations.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.