polsko-angielskie tłumaczenie słowa "kosmetyki"

PL kosmetyki polskie tłumaczenie

kosmetyki {niemęskoos.}
kosmetyka {f.}

PL kosmetyki
volume_up
{niemęskoosobowy}

kosmetyki
Powinny być ordynowane przez klinicystów, a nie wprowadzane na rynek jak kosmetyki czy samochody.
They should be supplied by clinical experts, not marketed like cars or cosmetics.
Pasażerowie muszą zostawiać swoje kosmetyki.
Na leczon skór mo na stosowa kosmetyki (tak e zawieraj ce filtry przeciwsłoneczne), ale nie wcze niej ni po upływie pi ciu minut od nało enia leku.
Cosmetics (including sunscreens) can be applied over the treated areas, but no sooner than five minutes after application.
kosmetyki (też: przybory toaletowe)
kosmetyki (też: produkty upiększające)