Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "korona"

 

"korona" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-25 z 47

korona {rzeczownik}

korona {f.}

crown {rzecz.}

Nieprzyjaciół jego przyoblokę wstydem; ale nad nim rozkwitnie się korona jego.

His enemies will I clothe with shame; But upon himself shall his crown flourish.

Bogactwo mądrych jest koroną ich; ale głupstwo głupich zostaje głupstwem.

The crown of the wise is their riches; [But] the folly of fools is [only] folly.

Koroną chwały jest sędziwość; znajduje się na drodze sprawiedliwości.

The hoary head is a crown of glory; It shall be found in the way of righteousness.

Korona starców są synowie synów ich, a ozdoba synów są ojcowie ich.

Children's children are the crown of old men; And the glory of children are their fathers.

Boć nie na wieki trwa bogactwo, ani korona od narodu do narodu.

For riches are not for ever: And doth the crown endure unto all generations?

korona {f.} (też: monarchia)

monarchy {rzecz.}

korona {f.} [astron.]

corona {rzecz.} [astron.]

Zaczynaj Korona.

Go ahead, Corona.

korona {f.}

krone {rzecz.}

Waluta: korona norweska

Currency: Norwegian krone

korona duńska (DKK)

Danish krone (DKK)

korona {f.}

coronet (small crown) {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "korona":

 

Podobne tłumaczenia

"korona" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "korona" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W sprawiedliwość obłoczyłem się, a ona zdobiła mię; sąd mój był jako płaszcz i korona.

I put on righteousness, and it clothed me: My justice was as a robe and a diadem.

Zrzuciłeś przymierze z sługą twoim; strąciłeś na ziemię koronę jego.

Thou hast broken down all his hedges; Thou hast brought his strongholds to ruin.

Przez ostatni rok szwedzka korona osłabiła się w stosunku do euro.

Over the last year, the Swedish krona has fallen in value against the euro.

Wejście w koronę sekwoi jest jak przejście przez warstwę chmur.

But then you enter the Redwood canopy, and it's like coming through a layer of clouds.

Rewaluacja korony w górę o ponad 17% jest z pewnością uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia.

The upward revaluation of the koruna by more than 17% is certainly economically justified.

Albowiemeś go uprzedził błogosławieństwy hojnemi; włożyłeś na głowę jego koronę ze złota szczerego.

He asked life of thee, thou gavest it him, Even length of days for ever and ever.

Od 1 lipca 2010 r. ceny w placówkach detalicznych podaje się i w koronach, i w euro.

Since 1 July 2010, prices in shops and other businesses have been displayed in both kroons and euro.

korona estońska przestanie być prawnym środkiem płatniczym.

The kroon will cease to be legal tender from 15 January 2011.

Chciałabym opowiedzieć o jednym z naszych projektów, którym jest stworzenie Spotkań w Koronach Drzew.

And I'd like to just tell you one of our projects, which is the generation of Canopy Confluences.

4 000 spośród tych mrówek żyje wyłącznie w koronach drzew.

4,000 of those ants live exclusively in the forest canopy.

To korona Gai, która jest uważana za najstarszą sekwoję.

We're looking at the very top of Gaya, which is thought to be the oldest Redwood.

Eesti Pank będzie wymieniać banknoty i monety korony estońskiej na euro bezterminowo i bez limitu kwoty.

Eesti Pank will exchange kroon banknotes and coins for euro in unlimited amounts and for an unlimited time.

Nie, szwedzka korona spadnie, by to zrekompensować.

No, the Swedish krona falls to compensate for this.

Posunięcie Słowacji, tj. rewaluacja korony, pokazuje, że kraj poważnie podchodzi do problemu kontroli inflacji.

The step you have taken of revaluing the koruna shows that you are taking dealing with inflation seriously.

Najpóźniej od grudnia 2010 r. klienci będą mogli nieodpłatnie wymieniać w bankach banknoty korony estońskiej na euro.

From December 2010 at the latest customers can exchange kroon banknotes for euro free of charge at banks.

Banknoty korony słowackiej będzie można wymieniać w Národná banka Slovenska bezterminowo, a monety – do końca 2013 r.

Národná banka Slovenska will exchange Slovak koruna banknotes for an unlimited time and coins until the end of 2013.

Te populacje żyjące w koronach drzew są delikatne.

These canopy communities are fragile.

Zobaczył gniazda w koronach drzew na jednym ze spotkań na Wybrzeżu Północno-Zachodnim i stworzył tę piękną rzeźbę.

He saw nests in the canopy at one of our Canopy Confluences in the Pacific Northwest, and created this beautiful sculpture.

A każdy, który się potyka, we wszystkiem się powściąga, onić wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my nieskazitelną.

And every man that striveth in the games exerciseth self-control in all things.

Pospolite grupy, jak ten leniwiec, posiadają wyraźne adaptacje do życia w koronach drzew, wisząc na swych silnych pazurach.

Common groups, like the sloth here, have clear adaptations for forest canopies, hanging on with their very strong claws.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.