"Korea Południowa" - angielskie tłumaczenie

PL

"Korea Południowa" po angielsku

PL Korea Południowa
volume_up
{nazwa własna}

1. Geografia

Korea Południowa
volume_up
South Korea {nazwa wł.} [geogr.]
To również wyjaśnia przygotowanie umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.
That, too, explains the drawing up of the free trade agreement with South Korea.
Umowa o wolnym handlu z Koreą Południową: wpływ na przemysł europejski (debata)
Free trade agreement with South Korea: impact on European industry (debate)
Wyraźnie widać, że jesteśmy bliscy zawarcia umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.
Clearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "Korea Południowa"

Korea rzeczownik
English
kora rzeczownik
południowy przymiotnik

Przykłady użycia - "Korea Południowa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo również wyjaśnia przygotowanie umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.
That, too, explains the drawing up of the free trade agreement with South Korea.
PolishUmowa o wolnym handlu z Koreą Południową: wpływ na przemysł europejski (debata)
Free trade agreement with South Korea: impact on European industry (debate)
PolishWyraźnie widać, że jesteśmy bliscy zawarcia umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.
Clearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
PolishCo zatem faktycznie powinna zawierać taka umowa handlowa, jak z Koreą Południową?
What should a trade agreement like South Korea's really contain, then?
PolishMusimy również zauważyć, że Korea Południowa jest de facto krajem abolicjonistycznym.
We also have to note that South Korea is de facto an abolitionist country.
PolishSą to takie kraje jak Japonia, Korea Południowa, Norwegia czy Szwajcaria.
These countries include Japan, South Korea, Norway and Switzerland.
PolishKorea Południowa jest 15. największą gospodarką na świecie i trzecią pod względem wielkości w Azji.
South Korea is the 15th largest economy in the world and the third largest in Asia.
PolishWięc jeśli popatrzę tutaj widzę, że Uganda obecnie jest tam gdzie Korea Południowa była w roku 1960.
So if I go and look here, we can see that Uganda today is where South Korea was 1960.
PolishW zasadzie z zadowoleniem przyjmuję umowę w sprawie wolnego handlu z Koreą Południową.
I actually welcome the free trade agreement with South Korea.
PolishOmawiana umowa handlowa z Koreą Południową jest ambitna i kompleksowa.
(NL) Mr President, this trade agreement with South Korea is ambitious and comprehensive.
PolishPrzygotowywana umowa o wolnym handlu z Koreą Południową to bezpośrednia przyczyna tej decyzji.
This forthcoming free trade agreement with South Korea is the direct cause of this decision.
PolishTeraz z kolei słyszymy, że z powodu handlu z Koreą Południową niewiele zarobimy na trzodzie.
Now, we are told that we shall earn a small amount of money from pigs by trading with South Korea.
PolishBędziemy dziś głosować nad umową o wolnym handlu z Koreą Południową.
. - (NL) Mr President, tomorrow we will be voting on the free-trade agreement with South Korea.
PolishJeśli Korea Północna i Południowa będą w stanie ze sobą współpracować, świat stanie się bezpieczniejszy.
It makes the world a safer place if North and South Korea can cooperate.
Polish., Iksan Plant, 601 Yongje- dong, Iksan- si, Jeonbuk- do 570- 350, Korea Południowa
LG Life Sciences Ltd., Iksan Plant, 601 Yongje-dong, Iksan-si, Jeonbuk-do 570-350, South Korea
PolishZawarte z Koreą Południową porozumienie o wolnym handlu musi się opierać na zasadzie pełnej wzajemności.
If we conclude a free trade agreement with South Korea, it must be based on complete reciprocity.
PolishKorea Południowa jest czwartym co do ważności pozaeuropejskim rynkiem wywozu towarów z Unii Europejskiej.
South Korea is the fourth most important market for the European Union's exports outside Europe.
PolishKorea Południowa nie ratyfikowała żadnej z podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
South Korea has not ratified any of the fundamental conventions of the International Labour Organisation.
PolishZ radością przyjmuję porozumienie handlowe między Unią Europejską a Koreą Południową.
(GA) Mr President, I welcome this trade settlement between the European Union and South Korea.
Polish. - (PL) Korea Południowa jest jednym z kluczowych partnerów handlowych Unii Europejskiej.
on behalf of the S&D Group. - (PL) South Korea is one of the European Union's key trade partners.