Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "konto"

 

"konto" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 101

konto {rzeczownik}

konto {n.} (też: powód, kredyt, rachunek, korzyść)

account {rzecz.}

Jeśli jednak nadal będziemy napotykać problemy, możemy wyłączyć całe konto.

However, if we continue to find problems, we may disable your entire account.

Takie działanie można odwrócić, ręcznie konfigurując konto w aplikacji Mail (Poczta).

You can also reverse this behavior by manually setting up your account in Mail.

Moje konto zostało wyłączone z powodu powiązania z innym wyłączonym kontem.

My account was disabled for being related to another disabled account.

Prosimy jednak zrozumieć, że nie ma gwarancji, że Twoje konto zostanie ponownie aktywowane.

Please understand, however, that there is no guarantee that your account will be reinstated.

Kody promocyjne (zwane też kuponami) dodają środki na konto reklamodawcy.

Promotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.

konto {n.} [komp.]

account {rzecz.} [komp.]

konto {n.} [fin.]

acc. (account) {rzecz.} [fin.] [skr.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "konto":

 

Podobne tłumaczenia

"konto" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "konto" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Widziałam, że mój partner ma na koncie 553 transakcji i wszystkie zakończone sukcesem.

I can see that Rondoron has completed 553 trades with a 100 percent success rate.

Teraz, żeby się o tym dowiedzieć, wystarczy zajrzeć na ich konto na Facebooku.

Now you actually know how they connect to each other by looking at their Facebook page.

Pamiętaj o zalogowaniu się na konto, by móc lepiej korzystać z Centrum pomocy.

Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience

Żądanie autoryzacji automatycznie traci ważność i jest usuwane z konta po kilku dniach.

This authorization will automatically expire from your statement in a few days.

Płatności będące autoryzacjami są zwykle oznaczone na wyciągu z konta jako oczekujące.

Payment authorizations are often listed as pending on your statement.

CA: To chyba CIA pyta się o hasło potrzebne do założenia konta w TED.

CA: I think that's the CIA asking what the code is for a TED membership.

W dobiegającej już końca kadencji Parlament odnotował na swoim koncie wiele ważnych dokonań.

The parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.

Być może Twoje konto AdWords nie zostało jeszcze połączone z kontem Analytics.

Don't see any cost data to apply from your Profile Settings page?

Aby skonfigurować śledzenie konwersji, musisz wygenerować na koncie AdWords fragment kodu HTML.

To set up conversion tracking, you'll generate the snippet of HTML in AdWords.

Chcesz zobaczyć zdjęcie znajomego, zawsze gdy wskażesz jego nazwę na swoim koncie Google Mail?

Would you like to see a picture of your friend whenever you roll over their name in Google Mail?

Przed usunięciem konta pamiętaj o usunięciu ze swoich stron fragmentów kodu w języku javascript.

Before deleting it, please make sure to remove the javascript code snippet from your pages.

Funkcja dostosowywania adresu nadawcy działa tylko wtedy, gdy masz już inne konto z innym adresem.

To send mail from a different Google Mail username, you'll first need to sign up for that address.

Po zalogowaniu się na konto Miejsc Google sprawdź, czy jest na nim tylko jeden aktywny wpis.Jeśli

Make sure you've claimed one of the listings in Google Places.

Aby usunąć swoje dane, usuń profil użytkownika wykorzystany do zalogowania się na konto.

To remove your data, delete the user you have signed in as.

Uwaga dla użytkowników usługi Google Apps: ta funkcja nie jest obecnie dostępna dla kont Google Apps.

Note to Google Apps users: This feature isn't currently included in Google Apps.

Nowy proces dotyczący łączenia konta AdSense w ramach nowego interfejsu Analytics

New process for linking AdSense to new Analytics interface

Chcielibyśmy wiedzieć, do jakich celów to konto było wykorzystane i dlaczego.

We would like to know what it has been used for, and why.

Obciążenia te są oznaczone na wyciągu z konta jako GOOGLE*[Nazwa sprzedawcy].

Charges appear on your statement as GOOGLE*Seller's name.

Ma pan na swoim koncie liczne osiągnięcia, a nie wszyscy pańscy koledzy mogą to o sobie powiedzieć.

You have a highly successful track record and not all of your colleagues can say that about themselves.

W przeciwnym razie wszystkie wiadomości przekazane na inne konto będą przenoszone do kosza.

To keep all messages in your inbox, select 'keep Google Mail's copy in the Inbox' from the drop-down menu.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.