polsko-angielskie tłumaczenie słowa "konserwanty"

PL konserwanty polskie tłumaczenie

konserwanty {niemęskoos.}
konserwy {niemęskoos.}

PL konserwanty
volume_up
{niemęskoosobowy}

konserwanty
Te same konserwanty znaleziono w nowotworach raka piersi.
And these preservatives had been found in breast cancer tumors.
Zawiera także: maltitol, konserwanty E216, E218.
Also contains: maltitol, preservatives E216, E218.
Lek Epivir zawiera także konserwanty (parahydroksybenzoesany), które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Epivir also contains preservatives (parahydroxybenzoates) which may cause allergic reactions (possible delayed).