PL komórka
volume_up
{żeński}

  1. ogólne
  2. potoczny

1. ogólne

komórka (też: izba, cela)
volume_up
cell {rzecz.}
Komórka skóry jest bezużyteczna bez komórki serca, mięśni, mózgu itd.
Your skin cell is really useless without a heart cell, muscle cell, a brain cell and so on.
Potrafi wyczuć kiedy komórka jest gotowa, a chromosom dobrze ustawiony.
It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned.
Kropka jest widoczna gdy komórka wytwarza impuls elektryczny.
The dot is visible whenever a cell fires an electrical impulse.
komórka (też: izba, komora, pokój, komnata)
volume_up
chamber {rzecz.}
Na szerokości ogrodzenia onej sieni ku wschodowi przed piętrem i przed budowaniem były komórki.
In the thickness of the wall of the court toward the east, before the separate place, and before the building, there were chambers.
Bo długość komórek, które były w sieni zewnętrzej, była na pięćdziesiąt łokci, a przed kościołem sto łokci.
For the length of the chambers that were in the outer court was fifty cubits: and, lo, before the temple were a hundred cubits.
A komórki najwyższe były ciaśniejsze, przeto, że ganki były szersze niż one, niżeli spodnie i średnie budowania.
Now the upper chambers were shorter; for the galleries took away from these, more than from the lower and the middlemost, in the building.
komórka (też: schowek, kącik, przegródka, skrytka)
volume_up
cubby-hole {rzecz.} [pot.]
komórka
volume_up
loculus {rzecz.}

2. potoczny

komórka
volume_up
cell {rzecz.} (a cellular telephone)
Komórka skóry jest bezużyteczna bez komórki serca, mięśni, mózgu itd.
Your skin cell is really useless without a heart cell, muscle cell, a brain cell and so on.
Potrafi wyczuć kiedy komórka jest gotowa, a chromosom dobrze ustawiony.
It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned.
Kropka jest widoczna gdy komórka wytwarza impuls elektryczny.
The dot is visible whenever a cell fires an electrical impulse.
komórka (też: telefon komórkowy)
I możemy zaobserwować zmieniające świat wartości w czymś tak skromnym jak telefon komórkowy.
And we can see world-changing values in something as humble as a cell phone.
Och, to komórka.
To nie komórka.
komórka (też: telefon komórkowy)
volume_up
cellphone {rzecz.}
Mogę spokojnie korzystać z komórki, używając tylko dwóch przycisków i trzech opcji.
Now, it is possible that I use only two buttons on the cellphone, only three options on the cellphone.
Ale gdybym miał jakąś inną potrzebę, potrzebowałbym innego typu komórki.
But if I had to get a match to match, obviously, I would need a different design of a cellphone.
Telefon domowy, telefon w pracy, komórkę i telefon na jachcie. ~~~ Tak sie zachowuje tłum przede mną.
Your home phone, your work phone, your cellphone, your yacht phone (this is the EG crowd).
komórka
volume_up
cellular {rzecz.} [Amer.]
Dodatkowo interferony mogą różnić się pod względem miejsca syntezy w komórce.
They can also differ with respect to their cellular sites of synthesis.
Na zmiany w wątrobie wskazywał obrzęk komórek z ogniskowym zwyrodnieniem.
Hepatic changes indicated cellular swelling with focal degeneration.
Został rozwinięty, żeby lepiej pokazać strukturę komórkową.
It's then blown up through rapid prototyping to reveal the cellular structure.
komórka (też: telefon komórkowy)
komórka (też: telefon komórkowy)
komórka (też: telefon komórkowy)
volume_up
mobile {rzecz.}
Natychmiastowe zwolnienie kierowców autobusów w Nowym Jorku, jeśli zostaną zauważeni z komórką w ręku.
Immediate dismissal to bus drivers in New York, if seen with a mobile phone in a hand.
Powyższe zasady i procesy odnoszą się również do odwiedzin z komórek.
Note that the policies & processes outlined above also apply to mobile visits.
A telefon komórkowy, jak się okazało, jest wspaniałym narzędziem poprawiającym samopoczucie.
And a mobile phone, it turns out, is a great recovery tool.
komórka (też: telefon komórkowy)
Natychmiastowe zwolnienie kierowców autobusów w Nowym Jorku, jeśli zostaną zauważeni z komórką w ręku.
Immediate dismissal to bus drivers in New York, if seen with a mobile phone in a hand.
A telefon komórkowy, jak się okazało, jest wspaniałym narzędziem poprawiającym samopoczucie.
And a mobile phone, it turns out, is a great recovery tool.
A w szczególności telefon komórkowy, który pozwala ludziom dosłownie pokonywać czas i przestrzeń.
And in particular, it's the mobile phone's ability to allow people to transcend space and time.
komórka (też: telefon komórkowy)
Wiele nowości, które odmieniły oblicze świata - jak na przykład telefon komórkowy - pojawiło się na naszym kontynencie.
In fact, many innovations that have changed the world were launched on our continent, such as the mobile telephone.

Przykłady użycia - "komórka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPolega to na porównaniu kodu DNA komórki zdrowej z komórką rakową.
And you can see on the top that cancers which are bad show insertions or deletions.
PolishKomórka na dole wystrzeliwuje, kiedy blisko na południu jest ściana.
The one below likes to fire whenever there's a wall close by to the south.
PolishIstoty żywe są na początku ogólną komórką, by później stać się bardziej wyspecjalizowane.
And same things happens with say, a hammer, which is general at first and becomes more specific.
PolishKomórka widoczna u góry wystrzeliwuje blisko środka pudełka, w którym znajduje się szczur.
So the one on the top likes to fire sort of midway between the walls of the box that their rat's in.
PolishJedno jest jednak pewne: taka komórka musi powstać. Na mocy art.
One thing is clear, however: such an office must exist.
PolishW Zimbabwe, pierwsze wybory pod Robertem Mugabe: Można było przesłać zdjęcia sytuacji w komisjach wyborczych komórką.
(Laughter) Then you have in Zimbabwe the first election under Robert Mugabe a year ago.
PolishW tym kontekście uważam za nieistotne, która komórka będzie koordynować kontrole i zbierać ich wyniki.
In this context, I consider it irrelevant which office deals with bringing together checks and results.
PolishInspiracją była komórka elementarna diamentu.
So all the red sides, for example, face one direction: south.
PolishInspiracją była komórka elementarna diamentu.
And the blue side, the compliment, faces the other way.
PolishAle to tylko jedna komórka.
PolishCelem leczenia preparatem GONAL- f jest uzyskanie rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa, z którego po podaniu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG), zostanie uwolniona komórka jajowa.
The object of GONAL-f therapy is to develop a single mature Graafian follicle from which the ovum will be liberated after the administration of hCG.