Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kolumna"

 

"kolumna" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 31

kolumna {rzeczownik}

kolumna {f.} (też: słup, rubryka, szpalta, łam)

column {rzecz.}

Taka powiększona kolumna Anne Landers.

It's a sort of Ann Landers' column writ large.

Każda kolumna to jedno z zagadnień.

Every column is one of those concepts.

Każda kolumna to oddzielny rozdział.

Every column is a chapter.

Dowiedz się, jak dodawać kolumny w celu dostosowania tabeli z danymi statystycznymi.

Learn how to add columns to customize the data in your statistics table.

Poprawili zbrojenie. ~~~ Dobrze wylali kolumny. ~~~ I ten budynek będzie bezpieczny.

They tied the rebar right, they poured the columns right, and that building will be safe.

kolumna {f.} [komp.] (też: łam)

column {rzecz.} [komp.]

kolumna {f.} [wojsk.] (też: armada)

armada (fleet) {rzecz.} [wojsk.]

kolumna {f.} [wojsk.]

train {rzecz.} [wojsk.]

Ale tak naprawdę, możemy już zacząć, choć nie wyszkoliliśmy jeszcze tej kolumny w tworzeniu konkretnej rzeczywistości.

But, in fact, you can start, even though we haven't trained this neocortical column to create a specific reality.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kolumna":

 

Podobne tłumaczenia

"kolumna" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kolumna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Kolumny chromatograficzne napełnić przygotowanymi roztworami MAM i SSCS na wysokość 0, 5 cm.

Pour the MAM and SSCS into separate developing tanks to a depth of approximately 0.5 cm.

Uwaga: obecnie nie można przenosić kolumn przez przeciąganie i upuszczanie.

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?

Na tej przestrzeni można by ustawić kolumnę 295 takich autobusów.

If you line up 295 of those nose to tail, that's about how far back that was.

Zwróćcie uwagę, czytając następnym razem kolumnę ekonomiczną.

Pay careful attention the next time you read the financial news.

Mając czterobitowy wyraz, sumuje się go kolumnami z kolejnym.

When you have a four-bit symbol, you then put it together with another one sideways.

Ale możemy zapytać: "Gdzie jest ta róża?" "Gdzie ona jest w środku, jeśli stymulujemy kolumnę jej zdjęciem?"

But we can ask, "Where is the rose?" ~~~ We can ask, "Where is it inside, if we stimulate it with a picture?"

Druga możliwość to użycie kolumn iniekcyjnych.

The second alternative would be to use injection piles.

obecnie nie można przenosić kolumn przez przeciąganie i upuszczanie.

To move selection of cells:Select the cell(s) you'd like to copy and move.Point your cursor to the top of the selected cell(s).

Gdyż to właśnie tworzy kolumna.

Because that is what it's creating.

Po prostu wpisz w kolumnie „Zamień” tekst, który ma zostać zastąpiony, a w kolumnie „Na” słowo, którego chcesz zamiast tego użyć.

If you'd prefer to disable the option to replace text altogether, just deselect the checkbox next to "Text Substitution."

Informacje zawarte w bieżącym budżecie są wysoce nieadekwatne, a przedstawione tam kolumny cyfr są całkowicie bezużyteczne.

The information contained in the actual budget is absolutely inadequate and these lists of numbers are actually no use to us at all.

Usuwanie etykiet: jeśli nie chcesz już widzieć danej etykiety, kliknij usuń w kolumnie „Usuń etykietę”.

Labels help you organize your messages into any categories -- work, family, to do, read later, jokes, recipes, any category you want.

W kolumnach określających częstość występowania działań niepożądanych, działania niepożądane wymieniono zgodnie z malejącym stopniem ciężkości.

Within each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.

Podzielam obawy kanclerz Merkel, że przez kolejne pięć lat będziemy musieli słuchać jak kolumna samochodów pod przywództwem pana Flasha okrąża świat.

I share Chancellor Merkel's dread of having to listen to Mr Flash for the next five years as his motorcade sweeps around the world.

To Devils Tower w Wyoming, która jest bazaltową formacją kolumnową, którą większość z Was prawdopodobnie zna z filmu "Bliskie spotkanie trzeciego stopnia".

This is the Devils Tower in Wyoming, which is a columnar basalt formation that most of you probably know from "Close Encounters."

Aby uzyskać dawkę około 75 mg/ kg mc. / dobę należy uwzględnić masę ciała pacjenta i podać odpowiednią ilość tabletek, sugerowaną w trzeciej kolumnie tabeli.

To obtain a dose of about 75 mg/ kg/ day, use the number of tablets suggested in the following table for the body weight of the patient.

A potem wyciągamy te kolumny z wydmy i możemy stworzyć niemal dowolne kształty wewnątrz wydmy, gdyż piasek działa jak forma, gdy posuwamy się ku górze.

We then pull the piles up through the dune and we're able to create almost any conceivable shape inside of the sand with the sand acting as a mold as we go up.

Mogę umieścić linki generowane przez Technorati w prawej kolumnie mojej strony, a one będą się zmieniać w miarę jak zmienia się sieć.

I could put up a feed of all those links generated by Technorati on the right-hand side of my page, and they would change as the overall ecology of the Web changes.

Korę nową można sobie wyobrazić jako wielkie pianino Korę nową można sobie wyobrazić jako wielkie pianino z milionem klawiszy. ~~~ Każda z kolumn neuronalnych gra określoną nutę.

So you can think of the neocortex actually as a massive grand piano, a million-key grand piano.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.