Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kolano"

 

"kolano" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 31

kolano {rzeczownik}

kolano {n.}

knee {rzecz.}

Leczenie otrzymywało łącznie odpowiednio 2076 pacjentów (kolano) i 3494 pacjentów (biodro).

Totals of 2076 patients (knee) and 3494 (hip) were treated respectively.

Po lewej chore kolano żony, a po prawej żona na wycieczce w Aspen 4 miesiące po operacji.

So here's my wife's bad knee on the left, and her just hiking now four months later in Aspen, and doing well.

Bo napisano: Jako żyję Ja, mówi Pan, iż mi się każde kolano ukłoni, i każdy język wysławiać będzie Boga.

For it is written, As I live, saith the Lord, to me every knee shall bow, And every tongue shall confess to God.

Inaczej mówiąc, jego lewe kolano już nie uznaje wzajemnie prawego, przez co nie może być z nami dzisiaj.

In other words, his left knee does not mutually recognise his right any more and he is not able to be here today.

Które kolano powinienem rozwalić najpierw?

Which knee should I blow away first?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kolano":

 

Podobne tłumaczenia

"kolano" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kolano" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A to powiedziawszy, klęknął na kolana swoje i modlił się z nimi wszystkimi.

And when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all.

Gdy po raz pierwszy go spotkałam, siedział u niej na kolanach.

When I first met him, he was sitting on his grandmother's lap.

Usiadła mi na kolanach i zaczęła śpiewać. i zaczęła śpiewać.

And I sat down, she sat on my lap. ~~~ She started singing her song.

Niektóre linie lotnicze proponują jako alternatywę trzymanie dzieci na kolanach; to bardzo stara metoda.

Lap-holding, which some airlines offer as an alternative, is a very old method.

A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim: Panie

And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge.

Kolana luksusu to architektoniczny konstrukt dzieciństwa, którego szukamy na daremno, do użycia jako dorośli.

The lap of luxury is an architectural construct of childhood, which we seek, in vain, as adults, to employ.

W zatłoczonym autobusie zawsze znajdą się kolana do siadania.

On a crowded bus there was always a lap to sit on.

Musisz to wszystko nakręcać do samego końca, a na samym końcu -- bum! Powalasz ich na kolana.

And then from there, you've got to take them on a very solid, steady, upward path, right from beginning to end.

Mężczyzna 12: Gdybym miał wrócić do Iraku i spotkać się z ludźmi, musiałbym paść na kolana i całować ich stopy.

12th Man: If I was to go back to Iraq and speak to the people, I'd have to bow down and kiss their feet.

A wierni uklękną na skrwawionych kolanach...

The faithful shall kneel on bleeding shins...

Całe moje ja wtapiało się w kolana Michaeli.

It was my whole self melting into Michaela's lap.

Nie rzuca na kolana, ale troche poddusza.

It's not a showstopper but it certainly slows it down.

Dziecko siedzi na kolanach rodzica, a my uczymy je obracać głowę, kiedy zmienia się dźwięk -- na przykład z "a" na "e".

The baby sits on a parent's lap, and we train them to turn their heads when a sound changes -- like from "ah" to "ee."

A Piotr wygnawszy precz wszystkie, klęknął na kolana i modlił się, a obróciwszy się do onego ciała, rzekł: Tabito, wstań

But Peter put them all forth, and kneeled down and prayed; and turning to the body, he said, Tabitha, arise.

Tak było do 14 wieku kiedy Włoski malarz rozpoznał kolana jako Grecką świątynię, obitą w ciało i sukno.

It was not until the 14th century that an Italian painter recognized the lap as a Grecian temple, upholstered in flesh and cloth.

Przez kolejne 200 lat widzimy małego Chrystusa który od siedzenia przechodzi do pozycji stojącej, na kolanach dziewicy.

Over the next 200 years we see the infant Christ go from a sitting to a standing position on the Virgin's lap, and then back again.

Jak widzicie, jest to dwóch wynalazców z identycznymi urządzeniami na kolanach, którzy spotkali się w poczekalni urzędu patentowego.

As you can see, there are two inventors with identical contraptions in their lap, meeting in the waiting room of a patent attorney.

Tedy przyszedł do niego trędowaty, prosząc go i upadając przed nim na kolana, i mówiąc mu: Jeźli chcesz, możesz mię oczyścić.

And there cometh to him a leper, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.

[sanskryt] To oda do bogini matki, o której uczą się dzieci w Indiach. ~~~ Ja poznałam ją kiedy miałam 4 lata siedząc u mamy na kolanach.

[Sanskrit] This is an ode to the mother goddess, that most of us in India learn when we are children.

Tedy szedł Achab, aby jadł i pił; a Elijasz wstąpił na wierzch Karmelu, i położył się na ziemię, a włożył twarz swoję między kolana swoje.

So Ahab went up to eat and to drink.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.