Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "klatka"

 

"klatka" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 386

klatka {rzeczownik}

klatka {f.} (też: rama, kadr, ramka, zrąb)

frame {rzecz.}

Piąty współpracownik: Tak bardzo jak różni się klatka od klatki, to jest naprawdę osobiste.

Collaborator Five: As much as is different from frame to frame, it really is personal.

Dzięki temu mogłem upewnić się klatka po klatce.

So I was able to actually screen-shot and freeze-frame to make sure.

Klatka po klatce, mogliśmy odtworzyć trójwymiarową głowę, która idealnie zgadzała się z wykonaniem Brada.

On a frame-by-frame basis, we could actually reconstruct a 3D head that exactly matched the performance of Brad.

Każda klatka filmu ma informacje na swój temat.

Each frame of the movie has information about itself.

To pojedyncza klatka.

This is a single frame.

klatka {f.} [komp.] [zł.] (też: ramka)

frame {rzecz.} [komp.]

klatka {f.}

cage {rzecz.}

Wyjaśniamy ludziom, że nieskończona małpia klatka to nazwa, która zostawia dużo miejsca na interpretację.

We have made it quite clear to these people that an infinite monkey cage is roomy.

Preparat InductOs stosuje się w połączeniu ze specjalną klatką metalową, która koryguje ustawienie kręgosłupa.

InductOs is used together with a special metal cage that corrects the position of the spine.

Jako klatka pełna ptaków, tak domy ich pełne są zdrady; przetoż się wzmogli i zbogacili.

As a cage is full of birds, so are their houses full of deceit: therefore they are become great, and waxed rich.

Chcę wam pokazać kilka rozwiązań technologicznych, które powstały pod wspólnym hasłem OOZ -- co oznacza "zoo" pisane wspak i nie mające klatek -- jako próba zreformowania tej relacji.

And I want to show you a few of the technological interfaces that have been developed under the moniker of OOZ -- which is zoo backwards and without cages -- to try and reform that relationship.

klatka {f.}

hutch {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"klatka" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "klatka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

te są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ ból w klatce piersiowej ”).

These medicines are often given for relief of angina pectoris (or “ chest pain”).

Leki te są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ ból w klatce piersiowej ”).

These medicines are often used for the relief of angina pectoris (or “ chest pain”).

Pozyskujemy nerw z mięśnia klatki piersiowej i pozwalamy tym nerwom wrosnąć w niego.

And we take the nerve away from your chest muscle and let these nerves grow into it.

Ból Ból w klatce piersiowej Obrzęk (w tym obrzęk, obrzęk twarzy, obrzęki obwodowe)

Pain Chest pain Oedema (including oedema, facial oedema, peripheral oedema)

Niewydolność krążenia Zaburzenia oddychania, klatki piersiowej i śródpiersia Często:

Circulatory failure Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Common:

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: - nieżyt nosa

Respiratory, Thoracic and Mediastinal Disorders Common: - nasal congestion.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Ból w klatce Zaburzenia Złe Zmęczenie

Hepatitis3 Elevated liver enzymes (ALT, AST, alkaline phosphatase) Acute liver injury

Rurka wystająca z mojej klatki piersiowej była koszmarem projektantów mody.

And the tubing coming out of my chest was a nightmare for costume designers.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia żołądkowo- jelitowe

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Gastrointestinal disorders

Zaburzenia oka Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Nervous system disorders Eye disorders Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Jej czerwone paznokcie biegły przez zarośnietą klatke jak ogień przez las.

Her red nails were running through his chest hair like fire through a forest.

Po kilku miesiącach, jeśli dotknęło się Jesse`ego w klatkę, czuł swoją brakującą rękę.

And after a few months, you touch Jesse on his chest, and he felt his missing hand.

U osób z dławicą piersiową przyśpieszenie pracy serca wywołuje ból w klatce piersiowej.

This increase in heart rate can cause the chest pain in people who suffer from angina.

Hipotensja, udar cieplny Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Hypotension, heat stroke Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt częste Rzadkie

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Uncommon Rare Gastrointestinal disorders

Ból w jądrach, ból w miejscu wstrzyknięcia, apatia, ból w klatce piersiowej

Pain in the testis, pain at the site of injection, lethargy, chest pain

nerwowego Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowe i śródpiersia

Nervous system disorders Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Nagły silny ból w klatce piersiowej, mogący promieniować do lewego ramienia

Sudden severe pain in the chest with possible radiation to the left arm

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia żołądka i jelit

Pulmonary embolism, Pneumothorax, Haemoptysis, Asthma, Dyspnoea exertional

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia żołądka i jelit

Serotonin syndrome Psychomotor restlessness Convulsions Akathisia Extrapyramidal symptoms
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.