polsko-angielskie tłumaczenie słowa "klatka"

PL klatka polskie tłumaczenie

klatka {f.}
klatka {f.}
EN

PL klatka
play_circle_outline
{żeński}

klatka
Wyjaśniamy ludziom, że nieskończona małpia klatka to nazwa, która zostawia dużo miejsca na interpretację.
We have made it quite clear to these people that an infinite monkey cage is roomy.
Preparat InductOs stosuje się w połączeniu ze specjalną klatką metalową, która koryguje ustawienie kręgosłupa.
InductOs is used together with a special metal cage that corrects the position of the spine.
Jako klatka pełna ptaków, tak domy ich pełne są zdrady; przetoż się wzmogli i zbogacili.
As a cage is full of birds, so are their houses full of deceit: therefore they are become great, and waxed rich.
klatka (też: kadr, stelaż, rama, ramka)
Każda klatka filmu ma informacje na swój temat.
Each frame of the movie has information about itself.
Klatka po klatce, mogliśmy odtworzyć trójwymiarową głowę, która idealnie zgadzała się z wykonaniem Brada.
On a frame-by-frame basis, we could actually reconstruct a 3D head that exactly matched the performance of Brad.
To pojedyncza klatka.
klatka

Przykłady użycia - "klatka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishBardzo trudno to zauważyć, ale faktycznie jest ciągłą klatką schodową.
So, it's very indiscernible, but it's actually a continuous stair stepping.
PolishNiech ktoś na tej sali spróbuje zrobić coś podobnego swoją klatką piersiową.
And I challenge anybody in the room to make their chest go like this.
PolishWykonał więc w tamtym miejscu kanał i klatka piersiowa porusza się w tym kanale w górę i w dół.
So he made a channel in here, and the chest moves up and down in that channel.
PolishWidzimy jak jego klatka piersiowa się porusza, a te znaczki pokazują gdzie umieściliśmy antenki i elektrody.
You can see the movements on his chest, and those little hash marks are where we put our antennae, or electrodes.
PolishNie nauczył się tego, co robi ze swoją klatką.
He has not learned how to do this with the chest.
PolishDo tej pory nie rozumiem tego Rosjanina pracującego z gołą klatką piersiową, ale to mówi wiele o tym, jak ciężko on pracował.
I still don't understand this one Russian man working in his bare chest, but that tells you how hard he was working.
PolishTo klatka z filmu.