Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "klatka"

 

"klatka" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 356

klatka {rzeczownik}

klatka {f.} (też: rama, kadr, ramka, zrąb)

frame {rzecz.}

Klatka po klatce, mogliśmy odtworzyć trójwymiarową głowę, która idealnie zgadzała się z wykonaniem Brada.

On a frame-by-frame basis, we could actually reconstruct a 3D head that exactly matched the performance of Brad.

Każda klatka filmu ma informacje na swój temat.

Each frame of the movie has information about itself.

To pojedyncza klatka.

This is a single frame.

Postać stoi przed kamerami, które, klatka za klatką, rekonstruują ruchy obiektu w danym momencie.

The subject stands in front of a computer array of cameras, and those cameras can, frame-by-frame, reconstruct the geometry of exactly what the subject's doing at the moment.

Mogę wrócić do ilustracji, która w tym przypadku nie jest pojedynczą klatką, ale filmem przedstawiającym naprawy opisane w tekście.

I can get back to the illustration, but in this case it's not a single frame, but it's actually a movie of someone coming into the frame and doing the repair that's described in the text.

klatka {f.} [komp.] (też: ramka)

frame {rzecz.} [komp.]

klatka {f.}

cage {rzecz.}

Wyjaśniamy ludziom, że nieskończona małpia klatka to nazwa, która zostawia dużo miejsca na interpretację.

We have made it quite clear to these people that an infinite monkey cage is roomy.

Preparat InductOs stosuje się w połączeniu ze specjalną klatką metalową, która koryguje ustawienie kręgosłupa.

InductOs is used together with a special metal cage that corrects the position of the spine.

Jako klatka pełna ptaków, tak domy ich pełne są zdrady; przetoż się wzmogli i zbogacili.

As a cage is full of birds, so are their houses full of deceit: therefore they are become great, and waxed rich.

Rozumiemy tych rolników, którzy już zainwestowali w modernizację klatek.

We understand those farmers who have already invested money in modernising cages.

To sprawi, że po roku 2012 zwykłe klatki w systemie bateryjnym nie będą używane w Europie.

This means that there should be no more conventional battery cages in use in Europe after 2012.

klatka {f.}

hutch {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"klatka" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "klatka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

te są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ ból w klatce piersiowej ”).

These medicines are often given for relief of angina pectoris (or “ chest pain”).

Leki te są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ ból w klatce piersiowej ”).

These medicines are often used for the relief of angina pectoris (or “ chest pain”).

Pozyskujemy nerw z mięśnia klatki piersiowej i pozwalamy tym nerwom wrosnąć w niego.

And we take the nerve away from your chest muscle and let these nerves grow into it.

Ból Ból w klatce piersiowej Obrzęk (w tym obrzęk, obrzęk twarzy, obrzęki obwodowe)

Pain Chest pain Oedema (including oedema, facial oedema, peripheral oedema)

Niewydolność krążenia Zaburzenia oddychania, klatki piersiowej i śródpiersia Często:

Circulatory failure Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Common:

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: - nieżyt nosa

Respiratory, Thoracic and Mediastinal Disorders Common: - nasal congestion.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia żołądkowo- jelitowe

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Gastrointestinal disorders

Zaburzenia oka Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Nervous system disorders Eye disorders Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Po kilku miesiącach, jeśli dotknęło się Jesse`ego w klatkę, czuł swoją brakującą rękę.

And after a few months, you touch Jesse on his chest, and he felt his missing hand.

U osób z dławicą piersiową przyśpieszenie pracy serca wywołuje ból w klatce piersiowej.

This increase in heart rate can cause the chest pain in people who suffer from angina.

Hipotensja, udar cieplny Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Hypotension, heat stroke Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt częste Rzadkie

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Uncommon Rare Gastrointestinal disorders

Ból w jądrach, ból w miejscu wstrzyknięcia, apatia, ból w klatce piersiowej

Pain in the testis, pain at the site of injection, lethargy, chest pain

nerwowego Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowe i śródpiersia

Nervous system disorders Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

Nagły silny ból w klatce piersiowej, mogący promieniować do lewego ramienia

Sudden severe pain in the chest with possible radiation to the left arm

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia żołądka i jelit

Pulmonary embolism, Pneumothorax, Haemoptysis, Asthma, Dyspnoea exertional

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia żołądka i jelit

Serotonin syndrome Psychomotor restlessness Convulsions Akathisia Extrapyramidal symptoms

ból stawów, ból klatki piersiowej, nasilenie chorób reumatycznych, utrata wapnia z kości

joint pain, chest pain, worsening of rheumatic conditions, loss of calcium from the bones

Bardzo trudno to zauważyć, ale faktycznie jest ciągłą klatką schodową.

So, it's very indiscernible, but it's actually a continuous stair stepping.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:

Asthma (incl. aggravated) Epistaxis Gastrointestinal disorder Very Common:
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.