Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kilka"

 

"kilka" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 820

kilka {zaimek}

kilka {zaim.} (też: jakiś, niektórzy, jacyś, kilkoro)

some {zaim.}

Zgłoszono kilka śmiertelnych przypadków niewydolności wątroby i martwicy wątroby.

Some fatal cases of hepatic failure and of hepatic necrosis have been reported.

Pani przewodnicząca! Doceniam sprawozdanie, chcę jednak przedstawić kilka uwag.

Madam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.

Skosztujcie go, zaćwierkajcie i zasadźcie kilka nasion by zapylić przyjazny ogród.

I hope you'll drink, tweet and plant some seeds to pollinate a friendly garden.

Co więcej, lista tematów do harmonizacji zawiera także kilka norm społecznych.

What is more, the list of topics for harmonisation also contains some social norms.

Jeżeli myślicie, że widzicie trochę bladego żółtego… Puszczę to jeszcze kilka razy.

Now, if you think you see some pale yellow -- I'll run this a few more times.

kilka {zaim.} (też: jakiś, każdy, ktoś, który)

any {zaim.}

Komórki mają kilka białek, które pomagają usunąć skręcenia w DNA.

Cells have several proteins, which help to remove any twists in the DNA.

Musimy też powiedzieć prezydentowi Bushowi: "Tak czy inaczej za kilka miesięcy pana nie będzie.

We also have to say to Mr Bush: 'In any case you will not be there in a few months' time.

Niczego nie uszkadza, ale podnosi temperaturę o kilka stopni.

It doesn't do any damage, but it elevates the temperature by a few degrees.

I chociaż z tego co wiem, nie mam żadnych patentów to jednak poznacie dziś kilka moich wynalazków.

And while I don't have any patents that I'm aware of, you will be meeting a few of my inventions today.

Zaczynam od szkieletu, dodam kilka organów wewnętrznych.

Just like this, students can isolate anybody and dissect any way you want to.

kilka {przysłówek}

kilka {przysł.} (też: niewiele, mało)

few {przysł.}

Przeprowadziłam kilka badań na temat atrakcyjności życia na obszarach górskich.

I have undertaken a few studies on the attraction of life in mountainous regions.

Chciałabym poczynić kilka ogólnych i kilka konkretnych uwag dotyczących planu.

I would like to make a few general and a few specific remarks regarding the plan.

Oto kilka komentarzy do bardziej szczegółowych kwestii, które państwo podnieśli.

That is only to comment on a few of the more detailed things that you have raised.

Chciałbym tylko przywołać kilka faktów wynikających z niedawnych odkryć TEEB.

I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.

Mieliśmy głównie szalone pomysły, ale kilka było błyskotliwych, więc się wybiliśmy.

Most of our ideas were crazy, but a few were brilliant, and we broke through.

kilka {przysł.} (też: jacyś, parę)

a few {przysł.}

Przeprowadziłam kilka badań na temat atrakcyjności życia na obszarach górskich.

I have undertaken a few studies on the attraction of life in mountainous regions.

Chciałabym poczynić kilka ogólnych i kilka konkretnych uwag dotyczących planu.

I would like to make a few general and a few specific remarks regarding the plan.

Oto kilka komentarzy do bardziej szczegółowych kwestii, które państwo podnieśli.

That is only to comment on a few of the more detailed things that you have raised.

Chciałbym tylko przywołać kilka faktów wynikających z niedawnych odkryć TEEB.

I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.

Mieliśmy głównie szalone pomysły, ale kilka było błyskotliwych, więc się wybiliśmy.

Most of our ideas were crazy, but a few were brilliant, and we broke through.

kilka {przysł.}

several {przysł.}

Otrzymaliśmy kilka wniosków rozpoczęcia debat na temat łamania praw człowieka.

We have received several requests for the debates on breaches of human rights.

Test bezpieczeństwa może być wykonany kilka razy, zanim insulina będzie widoczna.

You may have to perform the safety test several times before insulin is seen.

Mam jednak nadzieję, że jesteśmy w stanie wyciągnąć kilka konstruktywnych wniosków.

I do hope, however, that we are able to draw several constructive conclusions.

Kosztuje to również państwa członkowskie kilka milionów euro, o których była mowa.

That costs various Member States several million euros, which we have talked about.

Wręcz przeciwnie: kilka z nich posiada bogactwa, ogromne bogactwa naturalne.

Quite the contrary: several of them are rich, very rich, in natural resources.

kilka

kilka (też: parę, dwie)

Kocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.

I love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.

Tak naprawdę tylko kilka z nich wystarczyłoby, żeby zmienić kondycję ludzką.

And even just a couple of these would be enough to transform the human condition.

Kilka lat temu mówiono nam, że nasze dzieci nie będą wiedziały, co to śnieg.

A couple of years ago, we were told that our children would not know what snow was.

autorka. - Pani przewodnicząca! Pragnę poczynić kilka istotnych i zasadniczych uwag.

author. - Madam President, I want to make a couple of important and essential points.

I pierwszy projekt to ten, który wykonaliśmy kilka lat temu w Saragossie w Hiszpanii.

And the first project is something we did a couple of years ago in Zaragoza, Spain.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kilka":

 

Podobne tłumaczenia

"kilka" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kilka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Panie przewodniczący! Chciałbym powiedzieć kilka słów o środkach regulacji rynku.

I would like to say a word, Mr President, on instruments to regulate the market.

Jak to jest, że jeden komisarz odpowiada na kilka pytań, a inny tylko na jedno?

How did one Commissioner get a number of questions and another only one question?

Jeżeli chodzi o treść omawianego sprawozdania, usłyszeliśmy tu kilka przesłań.

Thinking about what is in this report, a number of messages have come through.

Preparat Advate podaje się dożylnie przez kilka minut w tempie 10 ml na minutę.

Advate is given by injection into a vein at a rate of up to 10 ml per minute.

Myślę, że gdy to właśnie stanowi treść czyjegoś życia dzieje się kilka rzeczy.

I think that when that is the focus of your life, these are the things that happen.

Panie pośle Wurtz! Zadał pan kilka pytań dotyczących instrumentów ochrony handlu.

Mr Wurtz, you asked a number of questions about trade protection instruments.

Chcę rozpocząć i zakończyć ten wykład kilkoma słowami, które wyryte są w kamieniu.

I'm going to start and end this talk with a couple things that are carved in stone.

Aby oderwać końcówkę należy kilka razy odgiąć ja na przemian w górę i w dół.

This is done by bending the cap up and down until the perforation is broken.

W chwili, gdy się zatrzymałem, kilka innych osób nagle otoczyło tego faceta.

The moment I stopped, half a dozen other people immediately ringed the same guy.

Odnotowali państwo zatem kilka kwestii, co do których całkowicie się zgadzamy.

So, you have noted a certain number of issues on which we are entirely in agreement.

Kilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.

So, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.

„Tylko osoby znające kilka języków mogą zrobić w Europie karierę” – podkreśla.

“Only multilingual individuals can get a career going in Europe,” she says.

Chciałabym podać jeszcze kilka powodów, dlaczego prowadzimy dyskusję na ich temat.

I would like to add a number of other reasons why they are being discussed.

Pani przewodnicząca! Wydaje się, że jest kilka kroków, które trzeba podjąć.

Finally, Madam President, there seem to be a number of steps that we need to take.

Panie przewodniczący! Mamy dziś zająć się kilkoma instrumentami finansowymi.

Mr President, we have a number of financing instruments to deal with today.

Przez następne kilka lat razem ze studentami pracowaliśmy nad technologią.

So over the next couple of years, students and I worked to develop a process.

Panie przewodniczący, chciałabym wygłosić kilka uwag w sprawie pakietu klimatycznego.

Mr President, I am going to make my remarks on the climate change package.

Mam już na głowie kilka siwych włosów, tak jak Ray Kurzweil i Eric Drexler.

And you know, I'm getting a little bit gray -- so is Ray Kurzweil, so is Eric Drexler.

Odkryłem, że mieliśmy kilka roczników, które nie przegrały w żadnym meczu.

Because I found out -- we had a number of years at UCLA where we didn't lose a game.

Pracował nad żyroskopami; posiada kilka patentów na tego typu urządzenia.

And he was working on gyroscopes; he has a number of patents for that kind of thing.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wszczynać kłótnię, kibel, heroina, wytrysk, spłacalność

Podobne słowa

Kigali · kij · kijanka · kije · Kijów · kij  · kiks · kikut · Kil · kilim · kilka · kilkadziesiąt · kilkakrotnie · kilkakrotny · kilkanaście · kilkanaścioro · kilkaset · kilkoro · kilku · kilkuletni · kilkumiesięczny

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.