Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Katar"

 

"Katar" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 21

Katar {rzeczownik}

Katar {nazwa wł.} [geogr.]

Qatar {nazwa wł.} [geogr.]

Chiny, Arabia Saudyjska, a nawet Katar są obecnie właścicielami tysięcy hektarów w krajach rozwijających się.

China, Saudi Arabia and even Qatar now own thousands of hectares in developing countries.

Katar nie jest tu wyjątkiem.

Qatar is no exception to the region.

Niektóre z nich (np. Brazylia, Rosja, Argentyna, Arabia Saudyjska i Katar) obecnie należą do najsilniejszych pod względem gospodarczym.

Some of these countries (such as Brazil, Russia, Argentina, Saudi Arabia and Qatar) are currently the strongest economically.

katar {rzeczownik}

katar {m.} (też: zimno, chłód, przeziębienie, zaziębienie)

cold {rzecz.}

katar {m.}

runny nose {rzecz.} [pot.]

katar, kaszel, chrypka spowodowane zakażeniem górnych dróg oddechowych, zapalenie

runny nose, cough, hoarseness due to infection of the upper respiratory tract, sinusitis,

katar, kaszel, chrypka spowodowane zakażeniem górnych dróg oddechowych

runny nose, cough, hoarseness due to infection of the upper respiratory tract

katar, kaszel, chrypka spowodowane zakażeniem górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok,

runny nose, cough, hoarseness due to infection of the upper respiratory tract, sinusitis, cough

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób) niestrawność nudności zawroty głowy katar lub uczucie zatkanego nosa

Common (affects 1 to 10 users in 100) Indigestion Feeling sick (nausea) Dizziness Blocked or runny nose

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 niemowląt): bóle brzucha, katar i ból gardła, zakażenia ucha, wysypka.

Uncommon (occurs in less than 1 in 100 infants): stomach pains, runny nose and sore throat, ear infection, rash.

katar {m.}

catarrh {rzecz.}

katar {m.} (też: przeziębienie)

headcold {rzecz.}

katar {m.} (też: nieżyt nosa)

rhinorrhea {rzecz.}

katar {m.} (też: nieżyt nosa)

rhinorrhoea {rzecz.}

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Kuvan (obserwowane u ponad 1 pacjenta na 10) to: bóle głowy i wodnisty nieżyt nosa (katar).

The most common side effects with Kuvan (seen in more than 1 patient in 10) are headache and rhinorrhoea (runny nose).

katar {m.}

running nose {rzecz.}

katar {m.} [med.]

running nose {rzecz.} [med.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "Katar":

Synonimy (polski) dla "katar":

 

Podobne tłumaczenia

"Katar" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Katar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

odczyny uczuleniowe (w tym reakcje ze strony skóry i katar sienny)

allergic like reactions (including skin reactions and hives)

Jest też Katar, najbogatszy kraj na świecie z Al Jazeera.

It's the richest country in the world with Al Jazeera.

alergia pokarmowa, alergiczna wysypka skórna lub katar sienny.

food allergy, allergic skin rash or hay fever.

astma, nasilenie kaszlu, duszność, krwawienie z nosa, choroby płuc, zapalenie gardła, katar, zapalenie zatok zakażenie układu moczowego

asthma, cough increased, dyspnoea, epistaxis, lung disorders, pharyngitis, rhinitis, sinusitis

Duszność, suchość śluzówki nosa Krwawienie z nosa, uczucie ucisku w gardle, zapalenie nosogardzieli, kaszel, uczucie zatkanego nosa, katar, chrapanie

Dyspnoea, nasal dryness Epistaxis, throat tightness, nasopharyngitis, cough, nasal congestion, rhinitis, snoring

Duszność, suchość śluzówki nosa Krwawienie z nosa, uczucie ucisku w gardle, zapalenie jamy nosowo- gardłowej, kaszel, uczucie zatkanego nosa, katar, chrapanie

Dyspnoea, nasal dryness Epistaxis, throat tightness, nasopharyngitis, cough, nasal congestion, rhinitis, snoring

Duszność, suchość śluzówki nosa Krwawienie z nosa, uczucie ucisku w gardle, zapalenie jamy nosowo - gardłowej, kaszel, uczucie zatkanego nosa, katar, chrapanie

Dyspnoea, nasal dryness Epistaxis, throat tightness, nasopharyngitis, cough, nasal congestion, rhinitis, snoring

Preparat OPATANOL stosuje się w leczeniu objawów ocznych sezonowego alergicznego zapalenia spojówek (zapalenie oczu wywołane przez pyłki u pacjentów z katarem siennym).

OPATANOL is used to treat the eye symptoms of seasonal allergic conjunctivitis (inflammation of the eyes caused by pollen in patients with hayfever).

Preparat Emadine stosuje się w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek (zapalenie oczu wywołane pyłkami kwiatowymi u pacjentów cierpiących na katar sienny).

Emadine is used to treat the symptoms of seasonal allergic conjunctivitis (inflammation of the eyes caused by pollen in patients with hayfever).

Nie znana: skurcz oskrzeli, zapalenie oskrzeli, krwawienie z nosa, zapalenie płuc (patrz punkt 4. 3), stan zapalny miąższu płucnego, zastój w krążeniu płucnym, katar, zapalenie zatok, ból gardła.

Not known: bronchial spasm, bronchitis, epistaxis, pneumonitis (see section 4.3), pneumonia, pulmonary congestion, rhinitis, sinusitis, sore throat.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.