Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kaszmir"

 

"kaszmir" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-16 z 16

kaszmir {rzeczownik}

kaszmir {m.}

cashmere {rzecz.}

kaszmir {m.} [odzież]

pashmina {rzecz.} [odzież]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kaszmir" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie (głosowanie)

Allegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir (vote)

Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie

Allegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir

Kaszmir należy przede wszystkim do narodu kaszmirskiego.

Kashmir belongs first and foremost to the Kashmiri people themselves.

Stawy, oczka wodne są wszędzie, od Sri Lanki do Kaszmiru, i w innych miejscach także.

So, the ponds, the open bodies, are everywhere, right from Sri Lanka to Kashmir, and in other parts also.

I to jest najpoważniejszy problem obywateli Kaszmiru.

This is the most serious problem faced by the inhabitants of Kashmir.

Obawiam się, że dopóki nie zostanie rozwiązany problem Kaszmiru, nie zdziałamy wiele.

As long as the core issue of Kashmir is not dealt with, I am afraid that we will not make a huge amount of progress.

Po ostatnim dwudziestoletnim okresie pokoju wzdłuż tej granicy to Pakistan wznowił swoje ataki przeciwko stanowi Kaszmir.

Following the recent 20-year period of peace along this border, Pakistan has resumed its attacks on the state of Kashmir.

Problemy wewnętrzne SAARC są wciąż dalekie od rozwiązania, zaś delikatna kwestia Kaszmiru nadal jest przedmiotem negocjacji.

The problems inside the SAARC are still far from being solved and the delicate matter of Kashmir is still on the negotiating table.

Panie Przewodniczący! Zbiorowe mogiły, masowe pochówki tysięcy osób w stanach Dżammu i Kaszmir mrożą krew w żyłach.

(PL) Mr President, the mass graves and mass burials of thousands of people in the states of Jammu and Kashmir make one's blood run cold in one's veins.

Prezydencja skontaktowała się z komisarzem części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie, który przebywa w New Delhi i przekazała obawy UE związane z tą sytuacją.

The Presidency has contacted the resident Commissioner of Indian-administered Kashmir in New Delhi and has expressed the EU's concerns over the situation.

Istniało wiele starszych nierozstrzygniętych sporów bardziej zasługujących na wysiłki UE: przykładowo Kaszmir lub Tajwan, czy nawet Somaliland w Rogu Afryki.

There were plenty of older disputes to resolve that were worthier of the EU's efforts: Kashmir, for example, or Taiwan, or even Somaliland in the Horn of Africa.

Następnym punktem porządku dziennego jest debata poświęcona sześciu projektom rezolucji w sprawie domniemanego istnienia zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie.

The next item is the debate on six motions for resolutions on the allegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir.

Wszystkie grupy regularnie stosowały chwyt polegający na składaniu takich wniosków jeśli istniała jakaś pilna sprawa, która była im nie na rękę, taka jak w tym przypadku sprawa Kaszmiru.

All the groups regularly used to try the trick of making a request like this if there was some urgent matter that did not suit them, like the topic of Kashmir in this case.

We wniosku złożonym przez czterdziestu posłów nie wspomina się o sprawie Kaszmiru, lecz o wszystkich pilnych sprawach, o wszystkich pilnych sprawach tego popołudnia, w tym o karze śmierci.

The way in which the request from the forty petitioners is worded does not mention the issue of Kashmir, but all the urgencies, all the urgencies this afternoon, including the death penalty.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

kasza · kaszak · kaszalot · kaszana · kaszanka · kaszel · kaszerować · kaszka · kaszkiet · kaszleć · kaszmir · kasztan · kasztanka · kasztanowaty · kasztanowiec · kasztanowy · kasztelan · Kaszub · kaszubski · kąt · kata

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.