Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kasa"

Czy chodziło Ci o kąsać?
 

"kasa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-34 z 46

kasa {rzeczownik}

kasa {f.}

checkout {rzecz.}

kasa {f.} (też: sejf, miejsce dla świadka)

peter {rzecz.} [Amer.] [slg.]

kasa {f.} (też: kasa biletowa)

box office {rzecz.}

kasa {f.} [pot.] (też: forsa)

dosh {rzecz.} [Bryt.] [pot.]

kasa {f.}

cash register {rzecz.}

kasa {f.}

kasa {f.} [pot.] (też: forsa)

gwap {rzecz.} [slg.]

kasa {f.}

checkout desk {rzecz.}

kasa {f.} (też: fundusze, kasety, szkatuły, kasetony)

coffers {l.mn.}

kasa {f.} [pot.] (też: pieniądze, waluta, forsa, pieniądz)

money {rzecz.}

To mój interes, co zrobię ze swoją kasą.

Ain't nobody's business what I do with my money.

kasa {f.} [pot.]

scratch {rzecz.} [pot.]

kasa {f.} [pot.] (też: forsa, szmal, mamona, hajs)

dough {rzecz.} [pot.]

kasa {f.} [handl.] (też: kasa sklepowa)

till {rzecz.} [handl.]

Wobec ziemniaków, wobec mleka zobowiązuję się wobec porów i brokuł... Zachowałem płytki, podłogi, rury, zdobyłem lodówki z recyklingu, kasy z recyklingu, również wózki.

I've kept the tiles; I've kept the floors; I've kept the trunking; I've got in some recycled fridges; I've got some recycled tills; I've got some recycled trolleys.

kasa {f.}

cashier's {rzecz.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kasa":

 

Podobne tłumaczenia

"kasa" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kasa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I nie ma żadnych dowodów, które łączyłyby go z narkotykami, z kasą lub ciałami.

And there's no evidence linking him to the drugs, the cash or either body.

Więc podprowadziła narkotyki i kasę, i myślała, że może na tym zbudować nową przyszłość.

So she rips off the dope and the cash thinking she can build a new future with it.

Wydatki na WPR nie stanowią już największej części wspólnotowej kasy.

Expenditure on the CAP no longer uses up the largest part of the Community's cash.

Kasa publiczna będzie decydować o tym, gdzie mają trafić fundusze.

The public purse will determine politically where the funding will go.

Kiedy czytasz ten znak, my ciągniemy linę za kasą i osiem mopów spada ci na głowę.

While you're reading the sign, we pull a rope behind the counter and eight mop heads drop on your head.

♫ Kasę mam, choć zdrowia brak, mieszkać samą jakoś tak… ♫

♫ Was wealthy, but not healthy, had no one to dwell with me, ♫

Wyraźnie określa punkt wyjścia dla prawidłowego opłacania dóbr publicznych z kasy publicznej.

It has also clearly defined the starting point of public goods rightly remunerated from the public purse.

Od tego czasu nie tylko kasa biletowa została zamknięta, ale także stacja nie jest już obecnie obsługiwana.

Since then, not only has the ticket office closed down but the station is now completely unmanned.

A więc każdy, kto wsiadał do taksówki w Belfaście, nawet o tym nie wiedząc, zasilał kasę IRA.

So, every single time that somebody got into a taxi in Belfast without knowing, actually, was funding the IRA.

Przyniesie to miliardy oszczędności w publicznej kasie i zaoszczędzi pacjentom działań niepożądanych oraz interakcji.

This will save the public purse billions and spare the patients the adverse reactions and interactions.

w imieniu grupy GUE/NGL. - (NL) "Gokken is dokken” ("zakładać się to wykładać kasę”) - to takie znane powiedzenie w Holandii.

on behalf of the GUE/NGL Group. - (NL) 'Gokken is dokken' (to gamble is to cough up) is a well-known saying in the Netherlands.

Przypomniałem sobie, że starszy i pijany gość przyszedł pewnego dnia do laboratorium chcąc zarobić łatwą kasę i to był ten gość.

And I remembered that the old and drunken guy came one day to the lab wanting to make some easy cash and this was the guy.

Nieustannie kasy poszukiwali.

They were constantly searching for cash.

Ale wiecie, to dlatego, że nie stoją za wami w kolejce do kasy czy bankomatu, wiecie, one takich rzeczy nie robią.

But this is why, you know, they're not in the queue behind you at the grocery store or the ATM -- you know, they don't do this stuff.

Braliście ode mnie kasę.

When you were taking my cash.

Stale brakowało im kasy.

They were constantly short of cash.

Wyłożył połowę kasy.

He put up half the cash.

W jednym państwie są tylko banki prywatne, w innych są też banki oszczędnościowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowe, banki państwowe i inne.

In one country there are only private banks, in others there are also savings banks, credit unions, state banks and more of the same.

Daj mi trochę kasy.

Give me some cash.

Wiele z nich jest wykrywanych i/lub zgłaszanych z opóźnieniem, co naraża na szwank ochronę i właściwe wykorzystanie środków z kasy publicznej.

Many of these irregularities are detected and/or reported belatedly, jeopardising the protection and proper usage of the public purse.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.