Search for the most beautiful word
firstling
bona fides

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kadencja"

 

"kadencja" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 51

kadencja {rzeczownik}

kadencja {f.} (też: urzędowanie)

tenure (period of office) {rzecz.}

kadencja {f.} (też: życie, okres trwałości, całe wieki)

lifetime {rzecz.}

kadencja {f.} [muz.] (też: intonacja)

cadence {rzecz.} [muz.]

kadencja {f.}

term of office {rzecz.}

    Kadencja Komisji wynosi pięć lat.4.

The Commission's term of office shall be five years.4.

Zwracam się do państwa dziś, gdy zbliża się do końca kadencja pierwszych łotewskich posłów do Parlamentu Europejskiego.

I am speaking to you today at a time when the term of office of the first Members of the European Parliament to be elected from Latvia is drawing to a close.

    Statuty krajowych banków centralnych przewidują w szczególności, że kadencja prezesa krajowego banku centralnego nie jest krótsza niż pięć lat.

The statutes of the national central banks shall, in particular, provide that the term of office of a Governor of a national central bank shall be no less than five years.

Jednakże w dniu mianowania ministra spraw zagranicznych Unii, kadencja członka będącego tej samej narodowości co minister spraw zagranicznych Unii kończy się.

However, on the day of the appointment of the Union Minister for Foreign Affairs, the term of office of the member having the same nationality as the Union Minister for Foreign Affairs shall end.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kadencja":

 

Podobne tłumaczenia

"kadencja" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kadencja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Życzeniem naszej grupy jest to, by pańska kadencja opierała się na tych wartościach.

It is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.

Zbliżają się wybory i do tego czasu nastąpi kolejna kadencja Parlamentu.

The elections are coming and we will then be in another parliamentary term.

Jednocześnie dobiega końca pięcioletnia kadencja Komisji pana Barroso.

At the same time, the five-year period of the Barroso Commission is coming to a close.

Kadencja prezydencji czeskiej dobiegła końca i rozpoczyna się nowa kadencja Parlamentu.

The Czech Presidency has come to an end and a new European Parliament is just starting out.

Kadencja prezydenta, wybieranego przez parlament, trwa również cztery lata.

The president is elected by the Parliament, also every four years.

Pana druga kadencja zbiega się z 60. rocznicą deklaracji Schumana.

Your second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.

Gdy warunki te zostaną spełnione, pańska kolejna pięcioletnia kadencja będzie kadencją pozytywną.

Under these conditions, the five-year period of office will be a positive one.

Musimy działać niezwłocznie, zanim upłynie ta kadencja Parlamentu.

We must act now and before the time is up for this Parliament.

Niebawem, już za pół roku, kończy się kadencja Parlamentu.

Shortly, in six months' time, Parliament will be outgoing.

Na koniec chciałbym podziękować panu posłowi Farage za zaufanie w związku z moją drugą kadencją!

Finally, I would like to thank Mr Farage for his confidence shown in my staying here for a second term!

To, że obecna kadencja Parlamentu zbliża się do końca niewątpliwie odegrała tu jakąś rolę.

The fact that the current Parliament is approaching the end of its mandate has undoubtedly played a part.

Kadencja nowych francuskich posłów do PE potrwa cztery lata, co stanowi ponad 80 % kadencji parlamentarnej.

The new French MEPs will sit for four years, which is more than 80% of the parliamentary term.

Jednak kadencja tego Parlamentu zbliża się do końca.

However, this Parliament's term is coming to an end.

Kadencja prezydencji jest krótka, trwa tylko sześć miesięcy.

The Presidency is short, lasting just six months.

Na szczęcie nie jest to moja pierwsza kadencja, w przeciwnym bowiem razie nigdy nie jadłbym lunchu w Strasburgu.

Fortunately, I did not do it through my first mandate, otherwise I would never have had lunch in Strasbourg.

Kadencja członków obydwu izb trwa cztery lata.

Members of both houses serve a four-year term.

Czesi zdołali doprowadzić do tego na półmetku - zanim kadencja Parlamentu zakończyła się wraz z nadejściem wyborów.

The Czechs accomplished this at half time - before Parliament ended with the election period.

Moment na przeprowadzenie oceny jest szczególnie stosowny, ponieważ kadencja prezydenta Luli zbliża się do końca.

The moment for such an assessment is particularly appropriate as President Lula's term in office approaches its end.

Czy pięcioletnia kadencja budżetowa zbiegnie się z kadencją parlamentarną lub też czy zostanie przez nią zaakcentowana?

Will the five-year budgetary term coincide with or be accentuated by the five-year parliamentary term?

Panie i panowie! Kadencja kolegium trwa dopiero dwa dni, więc nie przyjęliśmy jeszcze programu naszej pracy.

Ladies and gentlemen, the College has scarcely been in office two days, and we have not yet adopted our work programme.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

kaczan · kaczątko · kaczeńce · kaczeniec · kaczka · kaczki · kaczor · kaczuszka · kaczyniec · kadaryzm · kadencja · kadm · kadr · kadra · kadrowanie · kadrowy · kadry · kadryl · kaduceusz · kadź · kadzenie

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.