Search for the most beautiful word
fail-safe
rehabilitative

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "kadencja"

 

"kadencja" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 111

kadencja {rzeczownik}

kadencja {f.} (też: życie, czas życia, okres trwałości, całe wieki)

lifetime {rzecz.}

kadencja {f.} (też: urzędowanie)

tenure (period of office) {rzecz.}

kadencja {f.} [muz.] (też: intonacja)

cadence {rzecz.} [muz.]

kadencja {f.}

term of office {rzecz.}

    Kadencja Komisji wynosi pięć lat.4.

The Commission's term of office shall be five years.4.

Zwracam się do państwa dziś, gdy zbliża się do końca kadencja pierwszych łotewskich posłów do Parlamentu Europejskiego.

I am speaking to you today at a time when the term of office of the first Members of the European Parliament to be elected from Latvia is drawing to a close.

    Statuty krajowych banków centralnych przewidują w szczególności, że kadencja prezesa krajowego banku centralnego nie jest krótsza niż pięć lat.

The statutes of the national central banks shall, in particular, provide that the term of office of a Governor of a national central bank shall be no less than five years.

Jednakże w dniu mianowania ministra spraw zagranicznych Unii, kadencja członka będącego tej samej narodowości co minister spraw zagranicznych Unii kończy się.

However, on the day of the appointment of the Union Minister for Foreign Affairs, the term of office of the member having the same nationality as the Union Minister for Foreign Affairs shall end.

To prawicowy rząd przez dwie kadencje ukrywał prawdziwe dane z pomocą banku Goldman Sachs.

This was a right-wing government which for two terms of office disguised the figures with the help of Goldman Sachs Bank.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kadencja":

 

Podobne tłumaczenia

"kadencja" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kadencja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Życzeniem naszej grupy jest to, by pańska kadencja opierała się na tych wartościach.

It is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.

Prezydent wybierany na siedmioletnią kadencję pełni głównie funkcję reprezentacyjną.

The President, elected for a seven-year period, mainly performs ceremonial duties.

Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję.

The president is elected by direct popular vote for a period of five years.

Zbliżają się wybory i do tego czasu nastąpi kolejna kadencja Parlamentu.

The elections are coming and we will then be in another parliamentary term.

Jednocześnie dobiega końca pięcioletnia kadencja Komisji pana Barroso.

At the same time, the five-year period of the Barroso Commission is coming to a close.

Kadencja prezydencji czeskiej dobiegła końca i rozpoczyna się nowa kadencja Parlamentu.

The Czech Presidency has come to an end and a new European Parliament is just starting out.

Każdy sędzia i rzecznik generalny jest mianowany na odnawialną sześcioletnią kadencję.

Each judge and advocate-general is appointed for a term of six years, which can be renewed.

Uważam, że pan poseł Dehaene przygotował bardzo dobry program na nową kadencję.

I think that the programme Mr Dehaene has produced for the legislative period is very good.

Pana druga kadencja zbiega się z 60. rocznicą deklaracji Schumana.

Your second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.

Parlamentarzyści obydwu izb są wybierani na czteroletnią kadencję.

The members of both are chosen in elections held every four years.

25 października Ben Ali został wybrany na piątą kadencję przy poparciu ponad 89 % głosujących.

On 25 October, Mr Ben Ali was re-elected for a fifth term, gaining more than 89% of the vote.

Członkowie wybierają spośród siebie prezesa na trzyletnią (również odnawialną) kadencję.

The members elect one of their number as President for a term of three years (also renewable).

Popieramy objęcie przez niego przewodnictwa nad Komisją na kolejną kadencję.

He has our clear support to lead the Commission for another term.

Parlament liczy 230 członków, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję.

The parliament has 230 members, whose mandate is for four years.

Gdy warunki te zostaną spełnione, pańska kolejna pięcioletnia kadencja będzie kadencją pozytywną.

Under these conditions, the five-year period of office will be a positive one.

Wczoraj zainaugurowaliśmy 7. kadencję Parlamentu Europejskiego.

Yesterday we inaugurated the seventh term of the European Parliament.

Rzecznik jest wybierany przez Parlament na odnawialną pięcioletnią kadencję.

Parliament elects the Ombudsman for a renewable five-year term.

Obecny rozdział miejsc to rozwiązanie tylko doraźne, jedynie na przyszłą kadencję Parlamentu.

The current method of distribution is temporary, and only applies to the next parliamentary term.

Musimy działać niezwłocznie, zanim upłynie ta kadencja Parlamentu.

We must act now and before the time is up for this Parliament.

Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję.

The President is elected by popular vote for a five-year term.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

kaczan · kaczątko · kaczeńce · kaczeniec · kaczka · kaczki · kaczor · kaczuszka · kaczyniec · kadaryzm · kadencja · kadisz · kadm · kadr · kadra · kadrowa · kadrować · kadrowanie · kadrowy · kadry · kadryl

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.