Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Jezus"

 

"Jezus" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 82

Jezus {rzeczownik}

Jezus {m.} [rel.]

Jesus {rzecz.} [rel.]

Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;

Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.

Tedy odpowiadając, rzekł im Jezus: Synowie tego wieku żenią się i za mąż wydają.

And Jesus said unto them, The sons of this world marry, and are given in marriage:

A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł do nich: Czego szukacie?

And Jesus turned, and beheld them following, and saith unto them, What seek ye?

Albowiem sam Jezus świadectwo wydał, iż prorok w ojczyźnie swojej nie jest we czci.

For Jesus himself testified, that a prophet hath no honor in his own country.

Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pierwej niż Abraham był, jam jest.

Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was born, I am.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "Jezus":

 

Podobne tłumaczenia

"Jezus" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Jezus" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Niechajże więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je.

And he answered and said unto it, No man eat fruit from thee henceforward for ever.

Tedy zasię przyszedł Jezus do Kany Galilejskiej, gdzie był uczynił z wody wino.

He came therefore again unto Cana of Galilee, where he made the water wine.

Jak powiedział Jezus Chrystus, "kto z was jest bez winy, niechaj rzuci pierwszy kamień”.

As Our Lord himself said: 'Let he who is without sin cast the first stone'.

A gdy Jezus wszedł do Kapernaum, przyszedł do niego setnik, prosząc go,

And when he was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

A gdy usłyszał Jezus, iż Jan był podany do więzienia, wrócił się do Galilei;

Now when he heard that John was delivered up, he withdrew into Galilee;

A Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju.

And he said unto him, Verily I say unto thee, To-day shalt thou be with me in Paradise.

Lecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu.

And in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.

A gdy się wszyscy dziwowali wszystkim rzeczom, które czynił Jezus, rzekł do uczniów swoich:.

But while all were marvelling at all the things which he did, he said unto his disciples,.

Wyszedłszy tedy Jezus ujrzał wielki lud, i użalił się ich, a uzdrawiał chore ich.

And he came forth, and saw a great multitude, and he had compassion on them, and healed their sick.

Zatem spytał Jezus ojca jego: Jakoż mu się to dawno przydało?

And he asked his father, How long time is it since this hath come unto him?

A zawoławszy Jezus dziecięcia, postawił je w pośrodku ich,

And he called to him a little child, and set him in the midst of them,

A Jezus usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebująć zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają.

But when he heard it, he said, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick.

Potem weszli do Kapernaum; a zaraz w sabat wszedłszy Jezus do bóżnicy, nauczał.

And they go into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue and taught.

Zatem rzekł Jezus: Komuż podobne jest królestwo Boże, a do czegoż je przypodobam?

He said therefore, Unto what is the kingdom of God like?

Napisał też Piłat i napis, i postawił nad krzyżem; a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski.

And Pilate wrote a title also, and put it on the cross.

A wstąpiwszy w łódź, jechali za morze do Kapernaum, a już było ciemno, a Jezus nie przyszedł był do nich.

and they entered into a boat, and were going over the sea unto Capernaum.

I rzekł im Jezus: Izaż nie widzicie tego wszystkiego?

But he answered and said unto them, See ye not all these things?

Tedy im rzekł Jezus: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcież tu, a czujcie ze mną.

Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: abide ye here, and watch with me.

Tedy wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony; i zaraz odszedł trąd od niego.

And he stretched forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou made clean.

Jeźliże kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęstwem, które zowią Maran ata.

If any man loveth not the Lord, let him be anathema.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.