Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Jezus"

 

"Jezus" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 83

Jezus {rzeczownik}

Jezus {m.} [rel.]

Jesus {rzecz.} [rel.]

Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;

Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.

Tedy odpowiadając, rzekł im Jezus: Synowie tego wieku żenią się i za mąż wydają.

And Jesus said unto them, The sons of this world marry, and are given in marriage:

A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł do nich: Czego szukacie?

And Jesus turned, and beheld them following, and saith unto them, What seek ye?

Albowiem sam Jezus świadectwo wydał, iż prorok w ojczyźnie swojej nie jest we czci.

For Jesus himself testified, that a prophet hath no honor in his own country.

Twierdzą, że Jezus mówił dużo o tym, aby pomagać wyrzutkom, pomagać biedakom.

So, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "Jezus":

 

Podobne tłumaczenia

"Jezus" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Jezus" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A Jezus odpowiadając, rzekł im: Elijaszci pierwej przyjdzie i naprawi wszystko;

And he answered and said, Elijah indeed cometh, and shall restore all things:

A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Niechajże więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je.

And he answered and said unto it, No man eat fruit from thee henceforward for ever.

Tedy zasię przyszedł Jezus do Kany Galilejskiej, gdzie był uczynił z wody wino.

He came therefore again unto Cana of Galilee, where he made the water wine.

Jak powiedział Jezus Chrystus, "kto z was jest bez winy, niechaj rzuci pierwszy kamień”.

As Our Lord himself said: 'Let he who is without sin cast the first stone'.

A gdy Jezus wszedł do Kapernaum, przyszedł do niego setnik, prosząc go,

And when he was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

A gdy usłyszał Jezus, iż Jan był podany do więzienia, wrócił się do Galilei;

Now when he heard that John was delivered up, he withdrew into Galilee;

A Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju.

And he said unto him, Verily I say unto thee, To-day shalt thou be with me in Paradise.

Lecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu.

And in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.

A gdy się wszyscy dziwowali wszystkim rzeczom, które czynił Jezus, rzekł do uczniów swoich:.

But while all were marvelling at all the things which he did, he said unto his disciples,.

Wyszedłszy tedy Jezus ujrzał wielki lud, i użalił się ich, a uzdrawiał chore ich.

And he came forth, and saw a great multitude, and he had compassion on them, and healed their sick.

Zatem spytał Jezus ojca jego: Jakoż mu się to dawno przydało?

And he asked his father, How long time is it since this hath come unto him?

A zawoławszy Jezus dziecięcia, postawił je w pośrodku ich,

And he called to him a little child, and set him in the midst of them,

A Jezus usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebująć zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają.

But when he heard it, he said, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick.

Potem weszli do Kapernaum; a zaraz w sabat wszedłszy Jezus do bóżnicy, nauczał.

And they go into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue and taught.

Zatem rzekł Jezus: Komuż podobne jest królestwo Boże, a do czegoż je przypodobam?

He said therefore, Unto what is the kingdom of God like?

Napisał też Piłat i napis, i postawił nad krzyżem; a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski.

And Pilate wrote a title also, and put it on the cross.

A wstąpiwszy w łódź, jechali za morze do Kapernaum, a już było ciemno, a Jezus nie przyszedł był do nich.

and they entered into a boat, and were going over the sea unto Capernaum.

I rzekł im Jezus: Izaż nie widzicie tego wszystkiego?

But he answered and said unto them, See ye not all these things?

Tedy im rzekł Jezus: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcież tu, a czujcie ze mną.

Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: abide ye here, and watch with me.

Tedy wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony; i zaraz odszedł trąd od niego.

And he stretched forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou made clean.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: grzech pierworodny, dysfunkcyjny, dopalacze, odrębność, pryta

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.