Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jestem ciekawy"

 

"jestem ciekawy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 51

jestem ciekawy

  jestem ciekawy [przykł.]

  I'm curious [przykł.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"jestem ciekawy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jestem ciekawy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tak więc debata była bardzo ciekawa i jestem wdzięczny za wszystkie wystąpienia.

That being so, this debate has been interesting and I am grateful to all the speakers.

Ciekawa jestem, czy uda się państwu przeprowadzić przegląd tej dyrektywy.

I am also eager to see when you might be able to carry out this revision of the directive.

Może pan wzruszyć ramionami, lecz jestem ciekaw, jaki jest pański punkt widzenia w tej kwestii.

You can shrug, but it will be interesting to hear your perspective on this.

(Podziw) Jestem bardzo ciekawa, jakie teorie macie na ten temat.

(Gasps) I'd be very interested in your theories about what that's about.

Jestem bardzo ciekawa, jak przebiegnie proces wdrożenia i bardzo uważnie będę się temu przyglądała.

I am waiting to see what happens during implementation, and will be following this very closely.

Cóż, to dość znacząca statystyka, a ja jestem bardzo ciekawa Pańskiego wyjaśnienia tej kwestii.

Now, that is a rather remarkable statistic, and I am curious to hear your explanation of this point.

Jestem ciekaw, czy czasem nie daje ci spać obawa, że otworzyłeś puszkę Pandory.

And I'm just curious whether you sometimes lie awake in the night worrying that you've opened Pandora's box.

Ciekaw jestem, ile głosów zdobędzie on w swoim mieście i jak wielu wyborców reprezentuje.

It would be interesting to know how many votes he gains in his city and how many constituents he represents.

Jestem ciekawa, skąd wzięły się dodatkowe fundusze?

I am interested where these additional funds came from.

Bardzo jestem ciekaw, co pani naprawdę teraz myśli.

I would be very interested to know what you really think now.

Jestem ciekaw, czy mógłby Pan podać je nam dzisiaj?

I wonder if you could provide us with those today?

Jestem bardzo ciekaw państwa przemyśleń i pragnę uwzględnić państwa stanowisko w końcowym dokumencie.

I very much look forward to hearing the thoughts of Parliament and including your views in the final document.

Jestem tylko ciekaw, dlaczego w ciągu minionych lat nasi unijni przywódcy starali się tego mordercę oczarować.

I just wonder why, over the past years, our EU leaders have been trying to charm him.

Jestem ciekaw, czy spodziewana jest tutaj jakaś inicjatywa ze strony francuskiej prezydencji Rady.

I would be interested to know whether an initiative from the French Presidency of the Council is to be expected.

Ciekawa jestem, czy mógłby Pan rzucić nieco światła na tę sprawę.

I wonder if you could throw some light on this.

Jestem ciekaw, ilu z nich przyjmie takie zaproszenie.

I wonder how many will accept that invitation.

To jest projekt, który uważam za niezwykle ekscytujący i bardzo jestem ciekawa jak się rozwinie.

So this is a project that I just find extremely exciting, and I'm really looking forward to see where it takes us.

Jestem ciekawa, czy skorzystają z tej możliwości krytyki, czy też pogrążą się tylko w niekończącym się pustosłowiu.

I am curious as to whether they will take advantage of this criticism, or merely engage in endless empty talk.

Jestem ciekaw państwa opinii w tej kwestii.

I would be interested to hear your views on this issue.

"Proszę pani", powiedziała, "ja po prostu nie jestem ciekawym człowiekiem.

I don't have anything interesting to say."
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

jesienią · jesienny · jesion · jesionka · jesionowy · jesiotr · jeśli · jeśliby · jest · jestem · jestem-ciekawy · jesteś · jesteście · jesteśmy · jestestwo · jeszcze · jętka · jeż · jezdnia · jeździć · jeździec

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.