polsko-angielskie tłumaczenie słowa "jestem"

PL jestem polskie tłumaczenie

jestem {czas.}
EN
być {czas. ndk}

PL jestem
volume_up
{czasownik}

jestem (też: ja jestem)
volume_up
I am {czas.}
Jestem do tego zobowiązana tak długo, jak jestem członkiem Kwartetu Bliskowschodniego.
I am committed to that as long as I am a member of this Middle East Quartet.
Jestem politykiem; nie jestem technokratą ani biurokratą.
I am a politician; I am not a technocrat or a bureaucrat.
Angielski to mój ojczysty język, ale nie jestem Angielką: jestem Irlandką.
English is my mother tongue, but I am not English: I am Irish.

Przykłady użycia - "jestem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJestem w tobie bardzo zakochany
PolishJestem w tobie bardzo zakochana
PolishCo do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.
However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.
PolishJestem zadowolony, że Parlamentowi udało się zapewnić sobie negocjacje z Radą.
I am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.
PolishJestem zaniepokojony, że nie pozostawiono żadnego miejsca na inne opinie naukowe.
I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.
PolishJestem przeciwko poprawkom 7 i 102 zmierzającym do złagodzenia reguły sześciu dni.
I am opposed to Amendments 7 and 102 which seek to water down the six-day rule.
Polish. - (FR) Nie jestem pewien, czy to pytanie powinno być kierowane do mnie.
Member of the Commission. - (FR) I do not know if this question was directed at me.
PolishŻyczę wszystkim powodzenia i jestem gotowa do dalszej konstruktywnej współpracy.
I wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
PolishJestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
I am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
PolishJa osobiście jestem bardzo zaniepokojona wydarzeniami w stolicy mojego kraju.
I myself am very concerned at what is happening in the capital of my own country.