Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jest"

 

"jest" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 19492

jest {czasownik}

jest {czas.}

is {czas.}

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Stopień oporu wobec praw pasażerów połączeń kolejowych jest dosyć dziwną sprawą.

The degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.

To samo zagadnienie jest już ujęte w ust. 199, za przyjęciem którego głosowałem.

The same concept is already covered by paragraph 199 on which I voted in favour.

Jest to temat dość delikatny, który nie znalazł do tej pory dobrego rozwiązania.

This is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.

Są to niestety puste słowa zapisane w konstytucji, która nie jest przestrzegana.

Unfortunately, they are only empty words, for the constitution is not respected.

jest {czas.}

there is {czas.}

Proces będzie kontynuowany, ponieważ w tej sytuacji jest więcej niż jeden etap.

Processes will continue, because there is more than one stage in this situation.

Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć - jest nią cykl kontrolny.

There is one further point I would like to mention and that is the test cycle.

Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.

Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.

Europa jest bardziej elastyczna w stosunku do ludzi młodych niż Stany Zjednoczone.

There is more flexibility for young workers in Europe than in the United States.

My jednak mówimy, że to nie jest ulica jednokierunkowa i jest jeszcze wyjście.

However, we say that this is not a one-way street and that there is a solution.

być {czasownik}

być [jestem|był] {czas.} (też: bywać, znajdować się, istnieć, podziewać się)

to be [was|been] {czas.}

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it is (Present)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it is being (Present continuous)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been (Present perfect)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been being (Present perfect continuous)

być [jestem|był] {czas.} (też: mieścić się, znajdować się)

to be located {czas.}

jest {rzeczownik}

dowcip {m.}

jest {rzecz.} (też: joke, pun, humor, wit)

żart {m.}

jest {rzecz.} (też: joke, quip, pun, prank)

Także sprośność i błazeńskie mowy, i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękowanie.

nor filthiness, nor foolish talking, or jesting, which are not befitting: but rather giving of thanks.

to jest {czasownik}

to jest [jested|jested] {czas.} (też: to quip, to joke, to josh)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "być":

Synonimy (angielski) dla "jest":

 

Podobne tłumaczenia

"jest" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jest" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.

Clearly, this means radical change in the production and consumption of energy.

Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).

It contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).

W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.

East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.

Teraz więc mamy kłopot, bo okazało się, że dotrzymanie terminu jest niemożliwe.

And then we got into this pickle, realising that the deadline could not be met.

Wstępne wyniki wskazują, że między kandydatami jest bardzo mała różnica głosów.

Preliminary election results show a very small gap between the two contestants.

Wyniki rozmów dowodzą, że dialog społeczny na szczeblu europejskim jest możliwy.

The result of the talks proves that social dialogue can work at European level.

Powtarzamy jak mantrę cały czas, jak ważny jest, na przykład, rurociąg Nabucco.

To give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline.

Jak to jest, że jeden komisarz odpowiada na kilka pytań, a inny tylko na jedno?

How did one Commissioner get a number of questions and another only one question?

Tak więc, w odniesieniu do imigracji podejmowany jest szereg ważnych inicjatyw.

So, there are various important initiatives under way in relation to immigration.

Jednocześnie ryzyko związane z cenami i kosztami wewnętrznymi jest ograniczone.

At the same time, risks to domestic price and cost developments are contained.

Medialne przetwarzanie rzeczywistości jest osią pracy inscenizacyjnej Vontobela.

Realities distorted by the media stand at the centre of Vontobel's directing work.

Do opakowania jest dołączona strzykawka dozująca o pojemności 10 ml i łącznik.

A 10 ml graduated dosing syringe and an adapter are also included in the pack.

Stosowanie leku Micardis jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Micardis should not be used during the second and third trimester of pregnancy.

Jest teraz około 3000 takich punktów zatrudniających około 15,000 osób w Afryce.

There are now some 3,000 of these centers employing about 15,000 people in Africa.

W kwestii Turcji Grupa Socjalistów i Demokratów jest za akcesją i za reformami.

On Turkey, the Socialist and Democrat Group remains pro-accession, pro-reform.

Domyślnie użytkownik jest właścicielem każdego utworzonego przez siebie dokumentu.

By default, you're the owner of every doc you create and of every file you upload.

Potrzebna jest nam solidarność ze strony wszystkich państw członkowskich Unii.

We need real solidarity on the part of all the Member States and of the Union.

Jednakże obecnie, przy aktualnym reżimie, wszystko to jest poważnie zagrożone.

However, currently, these are all under serious threat with the present regime.

Niestety liczba migrujących pracowników jest najwyższa na obszarach wiejskich.

Unfortunately, the number of workers migrating has been highest in rural areas.

Wiele sfer życia jest już objętych unijnymi regulacjami antydyskryminacyjnymi.

Many areas of life are currently regulated by EU anti-discrimination regulations.
 

Wyniki z forum

"jest" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kwas fumarowy, bezwodnik octowy, kwas ftalowy, pełnomocnik, kłębek nerwów

Podobne słowa

jeść · jesień · jesienią · jesienny · jesion · jesionka · jesionowy · jesiotr · jeśli · jeśliby · jest · jestem · jesteś · jesteście · jesteśmy · jestestwo · jeszcze · jętka · jeż · jezdnia · jeździć

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.