Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jest"

 

"jest" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 19230

jest {czasownik}

jest {czas.}

is {czas.}

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Najtrudniejsza część została wykonana: euro jest rzeczywistością i jest sukcesem.

The most difficult part has been done: the euro is a reality and it is a success.

(RO) To prawda, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszą formą transportu.

(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.

Głównym, krążącym we krwi metabolitem jest glukuronian irbesartanu (około 6 %).

The major circulating metabolite is irbesartan glucuronide (approximately 6 %).

Podawanie Lek Valtropin jest przeznaczony do podania podskórnego po odtworzeniu.

Administration Valtropin is intended for subcutaneous use after reconstitution.

jest {czas.}

there is {czas.}

Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.

Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.

Europa jest bardziej elastyczna w stosunku do ludzi młodych niż Stany Zjednoczone.

There is more flexibility for young workers in Europe than in the United States.

My jednak mówimy, że to nie jest ulica jednokierunkowa i jest jeszcze wyjście.

However, we say that this is not a one-way street and that there is a solution.

Nie ma wątpliwości, że ten budżet jest ciężarem, nie zaś drogą wyjścia z kryzysu.

There is no question that this budget is a burden and not a way out of the crisis.

Jest jedna sprawa, którą chciałbym postawić jasno, a mianowicie transparentność.

There is one issue that I would like to make clear, and that is transparency.

być {czasownik}

być [jestem|był] {czas. ndk} (też: bywać, istnieć, podziać się, podziewać się)

to be [was|been] {czas.}

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it is (Present)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it is being (Present continuous)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been (Present perfect)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been being (Present perfect continuous)

być [jestem|był] {czas. ndk} (też: mieścić się, znajdować się)

to be located {czas.}

jest {rzeczownik}

żart {m.}

jest {rzecz.} (też: joke, quip, pun, prank)

Także sprośność i błazeńskie mowy, i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękowanie.

nor filthiness, nor foolish talking, or jesting, which are not befitting: but rather giving of thanks.

dowcip {m.}

jest {rzecz.} (też: joke, pun, humor, wit)

to jest {czasownik}

to jest [jested|jested] {czas.} (też: to quip, to joke, to josh, to kid)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "być":

Synonimy (angielski) dla "jest":

 

Podobne tłumaczenia

"jest" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jest" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.

Clearly, this means radical change in the production and consumption of energy.

Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).

It contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).

W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.

East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.

Wstępne wyniki wskazują, że między kandydatami jest bardzo mała różnica głosów.

Preliminary election results show a very small gap between the two contestants.

Wyniki rozmów dowodzą, że dialog społeczny na szczeblu europejskim jest możliwy.

The result of the talks proves that social dialogue can work at European level.

Jednocześnie ryzyko związane z cenami i kosztami wewnętrznymi jest ograniczone.

At the same time, risks to domestic price and cost developments are contained.

Medialne przetwarzanie rzeczywistości jest osią pracy inscenizacyjnej Vontobela.

Realities distorted by the media stand at the centre of Vontobel's directing work.

Do opakowania jest dołączona strzykawka dozująca o pojemności 10 ml i łącznik.

A 10 ml graduated dosing syringe and an adapter are also included in the pack.

Stosowanie leku Micardis jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Micardis should not be used during the second and third trimester of pregnancy.

Jest teraz około 3000 takich punktów zatrudniających około 15,000 osób w Afryce.

There are now some 3,000 of these centers employing about 15,000 people in Africa.

W kwestii Turcji Grupa Socjalistów i Demokratów jest za akcesją i za reformami.

On Turkey, the Socialist and Democrat Group remains pro-accession, pro-reform.

Potrzebna jest nam solidarność ze strony wszystkich państw członkowskich Unii.

We need real solidarity on the part of all the Member States and of the Union.

Jednakże obecnie, przy aktualnym reżimie, wszystko to jest poważnie zagrożone.

However, currently, these are all under serious threat with the present regime.

Niestety liczba migrujących pracowników jest najwyższa na obszarach wiejskich.

Unfortunately, the number of workers migrating has been highest in rural areas.

Wiele sfer życia jest już objętych unijnymi regulacjami antydyskryminacyjnymi.

Many areas of life are currently regulated by EU anti-discrimination regulations.

Brak jest odpowiednich danych na temat stosowania iwabradyny u kobiet w ciąży.

There are no adequate data concerning the use of ivabradine in pregnant women.

My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.

We reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.

O wiele łatwiej jest również zamieszkać i podjąć pracę w innym kraju w Europie.

These binding agreements set out the EU's goals in its many areas of activity.

Luka ta jest związana z niewypłacalnością linii lotniczych, o czym już mówiliśmy.

This gap relates to the insolvency of airlines, as has already been discussed.

Wspomnieliśmy już, że w sferze regulacji prawa pracy jest wiele czarnych dziur.

We have already mentioned that there are black holes in labour law regulation.
 

Wyniki z forum

"jest" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

jeść · jesień · jesienią · jesienny · jesion · jesionka · jesionowy · jesiotr · jeśli · jeśliby · jest · jestem · jesteś · jesteście · jesteśmy · jestestwo · jeszcze · jętka · jeż · jezdnia · jeździć

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.