Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jest"

 

"jest" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 20462

jest {czasownik}

jest {czas.}

is {czas.}

Co do płatności, stopień ich zwiększenia jest wyższy i to również jest rozsądne.

As regards payments, the rate of increase is higher and that is also reasonable.

Fenylomaślan sodu jest prolekiem, który szybko ulega przemianie do fenylooctanu.

Sodium phenylbutyrate is a pro-drug and is rapidly metabolised to phenylacetate.

Farmakokinetyka aprepitantu nie jest liniowa w całym zakresie dawek klinicznych.

The pharmacokinetics of aprepitant is non-linear across the clinical dose range.

Jest to osiągnięcie, którego nie możemy zakwestionować przed kolejnymi wyborami.

It is an achievement that we cannot question before the next elections are over.

Jest to problem, który państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny rozwiązać.

This is something that the Member States of the European Union should put right.

jest {czas.}

there is {czas.}

Proces będzie kontynuowany, ponieważ w tej sytuacji jest więcej niż jeden etap.

Processes will continue, because there is more than one stage in this situation.

Ponieważ pionowo nad nami, jeżeli patrzysz tak, Ah! ~~~ Mój Boże, tam jest Bóg.

Because at the vertical of us, if you look like that, "Ah! my God, there is God.

W skrócie, jest bardzo dużo do zrobienia i sugeruję, abyśmy zabrali się do pracy.

There is, in short, a great deal to be done, and I suggest we get down to work.

Zamiast tego mają słowo które jest z nimi całe życie Tym słowem jest "Ikigai".

Instead there is one word that imbues your entire life, and that word is "ikigai."

Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć - jest nią cykl kontrolny.

There is one further point I would like to mention and that is the test cycle.

być {czasownik}

być [jestem|był] {czas.} (też: bywać, podziewać się, podziać się)

to be [was|been] {czas.}

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it is (Present)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it is being (Present continuous)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been (Present perfect)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been being (Present perfect continuous)

być [jestem|był] {czas.} (też: mieścić się, znajdować się)

to be located {czas.}

jest {rzeczownik}

dowcip {m.}

jest {rzecz.} (też: joke, pun, humor, wit)

żart {m.}

jest {rzecz.} (też: joke, quip, pun, prank)

Także sprośność i błazeńskie mowy, i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękowanie.

nor filthiness, nor foolish talking, or jesting, which are not befitting: but rather giving of thanks.

to jest {czasownik}

to jest [jested|jested] {czas.} (też: to quip, to joke, to josh)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "być":

Synonimy (angielski) dla "jest":

 

Podobne tłumaczenia

"jest" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jest" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Każdy z nas w tej Izbie jest politycznie odpowiedzialny za to, by tak się stało.

All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.

Europa nigdy nie była przeciwna takim rozmowom i jest nimi nadal zainteresowana.

Europe has never closed the door to such discussions, and it remains open today.

Praca sprawiedliwego jest ku żywotowi; ale dochód niepobożnych jest ku grzechowi.

The labor of the righteous [tendeth] to life; The increase of the wicked, to sin.

Umieszczanie materiałów erotycznych i przedstawiających nagość jest niedozwolone.

We also don't allow content that drives traffic to commercial pornography sites.

Niestety jest przestarzały, ponieważ został zaprojektowany dla platformy Atari.

Unfortunately, it has become obsolete because it was designed for Atari platform.

Brak jest danych dotyczących pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/ min.

No data are available in patients with a creatinine clearance below 10 ml/ min.

Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).

It contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).

Posiadamy odporność na cały ten odpad, które jest na pograniczu naszej kultury.

We have an immunity to all of the junk that lies around the edges of our culture.

Nauczyłem się, że musisz z siebie dawać w takim środowisku, ponieważ jest ciężko.

And I learned that you have to give that in this environment, because it's tough.

W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.

East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.

Jeśli chcieli piękna, mówiłem im, że to jest piękno, jakie jestem skłonny im dać.

(Laughter) Anyway, I don't know what my friends are going to say after this talk.

Dostaję dwie kartki papieru, ale to nie jest format A4, więc były dużo większe.

I get these two pieces of paper, not like this, A4 format, so it's much bigger.

Podobnie jest w przypadku środokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych.

The same applies to the mid-term review of the multiannual financial framework.

Niestety zawierają one liczne sprzeczności tam, gdzie jest poszukiwany kompromis.

Unfortunately, they contain numerous contradictions where they seek compromises.

Dzięki wspólnej walucie łatwiej jest podróżować i robić zakupy w innych krajach.

A common currency also encourages people to travel and shop in other countries.

Teraz więc mamy kłopot, bo okazało się, że dotrzymanie terminu jest niemożliwe.

And then we got into this pickle, realising that the deadline could not be met.

Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.

Clearly, this means radical change in the production and consumption of energy.

Nawet w świetle tego postępu, różnica ta wciąż jest poważnym źródłem niepokoju.

Even with this progress, the gender pay gap remains a serious cause of concern.

Powtarzamy jednak również, że konieczny jest pokój pomiędzy Izraelem i Palestyną.

However, we also say that there must now be peace between Israel and Palestine.

Wstępne wyniki wskazują, że między kandydatami jest bardzo mała różnica głosów.

Preliminary election results show a very small gap between the two contestants.
 

Wyniki z forum

"jest" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

jeść · jesień · jesienią · jesienny · jesion · jesionka · jesionowy · jesiotr · jeśli · jeśliby · jest · jestem · jesteś · jesteście · jesteśmy · jestestwo · jeszcze · jętka · jeż · jezdnia · jeździć

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.