Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jest"

 

"jest" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-32 z 19694

jest {czasownik}

jest {czas.}

is {czas.}

Jest to osiągnięcie, którego nie możemy zakwestionować przed kolejnymi wyborami.

It is an achievement that we cannot question before the next elections are over.

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Niezbędny jest w tym celu kapitał i MŚP muszą zyskać łatwiejszy dostęp do niego.

Capital is required for this purpose and SMEs must be given easier access to it.

Na przykład, musimy się upewnić, że chroniony jest mechanizm wzajemnej kontroli.

For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.

Ważne jest, by okres przejściowy nie trwał dłużej niż do 21 października 2012 r.

It is important that the transition period does not last beyond 21 October 2012.

jest {czas.}

there is {czas.}

Proces będzie kontynuowany, ponieważ w tej sytuacji jest więcej niż jeden etap.

Processes will continue, because there is more than one stage in this situation.

W skrócie, jest bardzo dużo do zrobienia i sugeruję, abyśmy zabrali się do pracy.

There is, in short, a great deal to be done, and I suggest we get down to work.

Zamiast tego mają słowo które jest z nimi całe życie Tym słowem jest "Ikigai".

Instead there is one word that imbues your entire life, and that word is "ikigai."

Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć - jest nią cykl kontrolny.

There is one further point I would like to mention and that is the test cycle.

Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.

Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.

być {czasownik}

być [jestem|był] {czas.} (też: bywać, podziewać się, podziać się)

to be [was|been] {czas.}

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it is (Present)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it is being (Present continuous)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been (Present perfect)

on/ona/ono jest (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been being (Present perfect continuous)

być [jestem|był] {czas.} (też: mieścić się, znajdować się)

to be located {czas.}

jest {rzeczownik}

dowcip {m.}

jest {rzecz.} (też: joke, pun, humor, wit)

żart {m.}

jest {rzecz.} (też: joke, quip, pun, prank)

Także sprośność i błazeńskie mowy, i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękowanie.

nor filthiness, nor foolish talking, or jesting, which are not befitting: but rather giving of thanks.

to jest {czasownik}

to jest [jested|jested] {czas.} (też: to quip, to joke, to josh)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "być":

Synonimy (angielski) dla "jest":

 

Podobne tłumaczenia

"jest" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jest" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Każdy z nas w tej Izbie jest politycznie odpowiedzialny za to, by tak się stało.

All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.

Podobnie jest w przypadku środokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych.

The same applies to the mid-term review of the multiannual financial framework.

Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.

Clearly, this means radical change in the production and consumption of energy.

Niestety zawierają one liczne sprzeczności tam, gdzie jest poszukiwany kompromis.

Unfortunately, they contain numerous contradictions where they seek compromises.

Brak jest danych dotyczących pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/ min.

No data are available in patients with a creatinine clearance below 10 ml/ min.

Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).

It contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).

Posiadamy odporność na cały ten odpad, które jest na pograniczu naszej kultury.

We have an immunity to all of the junk that lies around the edges of our culture.

W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.

East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.

Nauczyłem się, że musisz z siebie dawać w takim środowisku, ponieważ jest ciężko.

And I learned that you have to give that in this environment, because it's tough.

Teraz więc mamy kłopot, bo okazało się, że dotrzymanie terminu jest niemożliwe.

And then we got into this pickle, realising that the deadline could not be met.

Nawet w świetle tego postępu, różnica ta wciąż jest poważnym źródłem niepokoju.

Even with this progress, the gender pay gap remains a serious cause of concern.

Wstępne wyniki wskazują, że między kandydatami jest bardzo mała różnica głosów.

Preliminary election results show a very small gap between the two contestants.

Wyniki rozmów dowodzą, że dialog społeczny na szczeblu europejskim jest możliwy.

The result of the talks proves that social dialogue can work at European level.

Pani baronesso Ludford! O ile mi wiadomo, jest pani obywatelką Wielkiej Brytanii.

Baroness Ludford, as far as I am aware, you are a citizen of the United Kingdom.

Jest ono nadzwyczaj długie i zawiera powtórzenia, ale zajmuję się ważnym tematem.

It was excessively long and duplicative, but it deals with an important subject.

Powtarzamy jak mantrę cały czas, jak ważny jest, na przykład, rurociąg Nabucco.

To give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline.

Jak to jest, że jeden komisarz odpowiada na kilka pytań, a inny tylko na jedno?

How did one Commissioner get a number of questions and another only one question?

Tak więc, w odniesieniu do imigracji podejmowany jest szereg ważnych inicjatyw.

So, there are various important initiatives under way in relation to immigration.

Dostaję dwie kartki papieru, ale to nie jest format A4, więc były dużo większe.

I get these two pieces of paper, not like this, A4 format, so it's much bigger.

Jednocześnie ryzyko związane z cenami i kosztami wewnętrznymi jest ograniczone.

At the same time, risks to domestic price and cost developments are contained.
 

Wyniki z forum

"jest" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

jeść · jesień · jesienią · jesienny · jesion · jesionka · jesionowy · jesiotr · jeśli · jeśliby · jest · jestem · jesteś · jesteście · jesteśmy · jestestwo · jeszcze · jętka · jeż · jezdnia · jeździć

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.