Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Jerzy"

 

"Jerzy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-18 z 18

Jerzy {rzeczownik}

Jerzy {m.}

George {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Jerzy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jerzy Buzek wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Polish MEP Jerzy Buzek is elected president of the European Parliament.

(RO) Moją informację kieruję do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - pana Jerzego Buzka.

(RO) My message is for the President of the European Parliament, Jerzy Buzek.

Zatem Jerzy Buzek uzyskał bezwzględną większość oddanych głosów.

Jerzy Buzek has therefore received the absolute majority of the votes cast.

Dlatego z zaufaniem odnoszę się do przewodnictwa Jerzego Buzka.

This is why I am looking forward to President Buzek's presidency with confidence.

Czy Pani wie, co w 1982 roku wieczorem robił Jerzy Buzek?

Do you know what, in 1982, Jerzy Buzek used to do in the evenings?

Nasz przewodniczący pan Jerzy Buzek również słusznie uczynił ten aspekt ważnym punktem swojej kadencji.

Mr Buzek, our President, has also, quite rightly, made it one of the strengths of his Presidency.

Uroczyste posiedzenie - Przemówienie z okazji połowy kadencji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka

Formal sitting - Mid-term address by Jerzy Buzek, President of Parliament

Apeluję do Parlamentu i przewodniczącego Jerzego Buzka o doprowadzenie do zwolnienia z więzienia młodych ludzi z Temerin.

I call on Parliament and President Jerzy Buzek to have the young men from Temerin released from prison.

Do przewodniczącego Jerzego Buzka kieruję podziękowania dla Parlamentu Europejskiego za determinację w dyskusjach Radą.

I appreciate, President Buzek, the resolve of the European Parliament in the discussions which took place with the Council.

Jerzy Buzek otrzymał 555 głosów.

Jerzy Buzek received 555 votes.

Pan Jerzy Buzek

Mr Jerzy Buzek

sprawozdaniem posła Jerzego Buzka, w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, na temat planu strategicznych technologii energetycznych.

the report by Jerzy Buzek, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy, on the European strategic energy technology plan.

Podsumowując, uważam, podobnie jak przewodniczący Jerzy Buzek, że kara śmierci nie może w żadnych okolicznościach być uznawana za akt sprawiedliwości.

In conclusion, I believe, as does President Buzek, that the death penalty cannot be regarded, under any circumstance, as an act of justice.

Chciałbym się przyłączyć do apelu pana przewodniczącego Jerzego Buzka o uznanie problemu bezpieczeństwa chrześcijan w Iraku za sprawę priorytetową.

I would like to add my voice to the appeal of the President of the European Parliament, Jerzy Buzek, to make the problem of the safety of Christians in Iraq a priority.

I to jest moja odpowiedź na uwagę, zgłoszoną przez pana Jerzego Buzka; inaczej mówiąc - zdecydowanie nie mamy zamiaru samodzielnie prowadzić negocjacji międzynarodowych.

And that is my response to the comment from Jerzy Buzek, in other words we are definitely not intending to lead the international negotiations by ourselves.

Inną sprawą, która została podniesiona przez niektórych z państwa, mianowicie pana Jerzego Buzka i innych, jest potrzeba większego inwestowania w technologie i innowacje.

Another point that was highlighted by some of you, namely Mr Buzek and others, is the need to invest more in technology and innovation.

Klucz od markiza de la Fayette dla Jerzego Waszyngtona, wyslany na uczczenie zdobycia Bastylii.

Russian nuclear launch key: The one on the top is the picture of the one I found on eBay; the one on the bottom is the one I made for myself, because I couldn't afford the one on eBay.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

jeńcy · jeniec · jeno · jenot · jensy · jeremiada · Jerozolima · jerozolimski · Jeruzalem · Jerycho · jerzy · jerzyk · jeść · jesień · jesienią · jesienny · jesion · jesionka · jesionowy · jesiotr · jeśli

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.