Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "jelito"

 

"jelito" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 363

jelito {rzeczownik}

jelito {n.} [anat.]

intestine {rzecz.} [anat.]

Ale śladem tego było jej jelito znajdujące się na zewnątrz jej ciała.

But the indications of that on her body was that her intestine was outside her body.

Wziąłem trzy elementy -- żołądek, jelito cienkie i okrężnicę.

I took the three elements -- stomach, small intestine and colon.

Więc zabraliśmy ją do szpitala. ~~~ Potrzebowała 32 szwów, aby umieścić jej jelito na miejscu.

And when we took her to the hospital she needed 32 stitches to put back her intestine into her body.

I to nie dlatego, że nic nie je, tylko dlatego, że kiedy je, jego jelito otwiera się, a kał wlewa się do wnętrzności.

And it's not that he's not eating, it's that when he eats, his intestine basically opens up and feces spill out into his gut.

U szczurów i małp czynnikiem ograniczającym dawkę była toksyczność dotycząca układu pokarmowego, ponieważ u obu tych gatunków jelito było organem docelowym.

Gastrointestinal toxicity was dose-limiting in rats and monkeys, as the intestine was a consistent target organ.

jelito {n.} [anat.]

gut {rzecz.} [anat.]

I to nie dlatego, że nic nie je, tylko dlatego, że kiedy je, jego jelito otwiera się, a kał wlewa się do wnętrzności.

And it's not that he's not eating, it's that when he eats, his intestine basically opens up and feces spill out into his gut.

W badaniu 25 pacjentów posiadało całe jelito grube (dolny odcinek jelita), lecz u pozostałych pacjentów usunięto jelito grube w części lub w całości podczas zabiegu operacyjnego.

In the study, 25 patients had an intact colon (lower gut), but the remainder had had some or all of their colon removed through surgery.

Jej jelita zaatakowały pasożytnicze owady.

Her guts were swimming with parasitic worms.

jelito {n.} [anat.]

bowel {rzecz.} [anat.]

następstwem urazu (np.: krwawienie z jelit, żołądka, ust lub krwotok w mózgu czy z wątroby).

(e. g. bleeding from your bowels, stomach, mouth and gum or bleeding in the brain or bleeding from the liver).
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "jelito":

 

Podobne tłumaczenia

"jelito" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "jelito" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia mięśniowo - szkieletowe i tkanki łącznej

Gastrointestinal disorders Musculoskeletal connective tissue and bone disorders

Zaburzenia serca Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Cardiac disorders Gastrointestinal disorders Skin and subcutaneous tissue disorders

Zaburzenia żołądka i jelit Często: zaparcia, wzdęcia brzucha, zapalenie jamy ustnej

Gastrointestinal disorders Common: constipation, abdominal distention, stomatitis

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: biegunka lub wymioty Nie znana: nudności

Gastrointestinal disorders Uncommon: diarrhoea or vomiting Not known: nausea

Niedrożność jelita, perforacja w obrębie układu pokarmowego, zapalenie uchyłka

Ileus/ intestinal obstruction, gastrointestinal perforation, diverticulitis

w przypadku trudności z przełykaniem lub poważniejszego schorzenia żołądka lub jelit,

if you have difficulty in swallowing, or have a major stomach or intestinal disorder

Obrzęk jelitowy obserwowano rzadko u pacjentów leczonych inhibitorami ACE.

Intestinal oedema has been reported rarely in patients treated with ACE inhibitors.

śluzowej nosa, wodnisty wyciek z nosa, kichanie Zaburzenia żołądka i jelit zy

irritation, rhinorrhea, sneezing Gastrointestinal disorders Very common:

śluzowej nosa, wodnisty wyciek z nosa, kichanie Zaburzenia żołądka i jelit aż

irritation, rhinorrhea, sneezing Gastrointestinal disorders Very common:

Perforacja jelit, krwotoki żołądkowo- jelitowe, zwężenie jelit Nieznana:

Intestinal perforation, gastrointestinal haemorrhage, intestinal stenosis Unknown:

Zaburzenia żołądka i jelit Biegunka, wymioty, nudności, bóle brzucha Bardzo często: zy

irritation, rhinorrhea, sneezing Gastrointestinal disorders Very common:

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia żołądka i jelit

Pulmonary embolism, Pneumothorax, Haemoptysis, Asthma, Dyspnoea exertional

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia żołądka i jelit

Serotonin syndrome Psychomotor restlessness Convulsions Akathisia Extrapyramidal symptoms

W przypadku wrzodziejącego zapalenie jelita grubego najpierw podaje się inne leki.

If you have ulcerative colitis you will first be given other medicines.

Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gastrointestinal disorders General disorders and administration site conditions

Zwalczanie raka jelita grubego w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie)

Fighting colorectal cancer in the European Union (written declaration)

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności, niestrawność, biegunka.

Gastrointestinal disorders Very common: nausea, dyspepsia, diarrhoea.

Zaburzenia układu nerwowego Zaburzenia żołądka i jelit Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nervous system disorders Gastrointestinal disorders Skin and subcutaneous tissue disorders

Zaburzenia żołądka i jelit: bardzo często: utrata apetytu niezbyt często: biegunka, wymioty

Gastrointestinal disorders: very common: appetite lost uncommon: diarrhoea, vomiting

Zaburzenia żołądka i jelit nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha

Gastrointestinal disorders: nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal pain
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

jej · jejku · jęk · jęki · jękliwy · jęknąć · jelec · jeleń · jeleni · jelita · jelito · jelitowy · jelonek · jem · Jemen · jemioła · jemiołuszka · jen · jeńcy · jeniec · jeno

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.