Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ja"

Czy chodziło Ci o ?
 

"ja" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 2817

ja {zaimek}

ja {zaim.}

I {zaim.}

To co wy i ja rozumiemy jako rząd nie istnieje w wielu afrykańskich państwach.

What you and I understand as a government doesn't exist in many African countries.

Ale ja właściwie nie płaczę przed ludźmi ani... wcale nie płaczę, z tego powodu.

But I don't actually cry in front of people or... cry at all, for that matter.

Panie przewodniczący, panie i panowie! Ja także chciałbym podziękować sprawozdawcy.

Mr President, ladies and gentlemen, I, too, would like to thank the rapporteur.

Ja osobiście jestem bardzo zaniepokojona wydarzeniami w stolicy mojego kraju.

I myself am very concerned at what is happening in the capital of my own country.

Ja sam pracowałem przez ponad trzy lata w sektorze dostawców motoryzacyjnych.

Personally, I worked for more than three years in the automotive supply sector.

ja {zaim.} (też: mnie)

me {zaim.}

Brittany, mówię to po raz 20milionowy... ja i Troy nigdy, niczego nie robilismy.

Brittany, for the 20 millionth time... me and Troy never, like, did anything.

Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej.

Even as the Father hath loved me, I also have loved you: abide ye in my love.

"To ja" albo pełniej gramatycznie "To jestem ja" jak moglibyśmy powiedzieć.

"It's me," or, more grammatically correctly, "It is I," as we might say in English.

Takiem ja prawem dziedzicznem wziął miesiące próżne, a nocy boleśne są mi naznaczone.

So am I made to possess months of misery, And wearisome nights are appointed to me.

Robert Ebert: Słyszeliście, brzmi jak ja, ale intonacja słów jest nierówna.

Roger Ebert: As you can hear, it sounds like me, but the words jump up and down.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ja":

 

Podobne tłumaczenia

"ja" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To bardzo smutne, ponieważ mieliśmy szansę dokonać przełomu i przegapiliśmy.

This is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.

Strzeż, abyś się nie oglądał na nieprawość, obierając sobie nad utrapienia.

Take heed, regard not iniquity: For this hast thou chosen rather than affliction.

Obecnie nadeszła chwila sprzyjająca zmianom w Somalii i należy wykorzystać.

There is a momentum for change now in Somalia that should be taken advantage of.

To jest kwestia proceduralna. Pan Poseł powinien przedłożyć właściwej komisji.

That is a procedural point and you should bring it before the competent committee.

Wracając, pozbywają się tej oleistej wody balastowej spuszczając do oceanu.

When they come back, they actually dump this oily ballast water into the ocean.

Przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi z Państwem przedyskutować.

We have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.

Podniesiesz , zaczepisz to cholerstwo z powrotem... i dobiegniesz do mety!"

You pick it up, you put the damn thing back on, and finish the goddamn race!"

Ważne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli .

It is important that we take the strategy forward and thus also implement it.

Oznacza to, że państwa członkowskie muszą transponować do 1 stycznia 2013 roku.

This means that the Member States need to transpose it before 1 January 2013.

Jeśli obniży jedynie o pół punktu procentowego, to raz jeszcze rozczaruje rynki.

If it only makes a cut of half a point, it will disappoint the markets yet again.

Lecz grupa ALDE była raczej zaskoczona poprawką 45 i uważa za nieco przypadkową.

But the ALDE Group was rather surprised by Amendment 45 and finds it a bit casual.

Wykorzystajmy , aby wypełnić tę olbrzymią lukę między nami a obywatelami Europy.

Let us make the most of it to bridge the huge gap between us and Europe's citizens.

Przyjęliśmy w grudniu 2006 roku i będzie ona stanowić wytyczne przez cały rok.

We adopted this in December 2006, and it will be our guideline throughout the year.

Więc zamiast ukrytej pandemii ptasiej grypy, od razu znajdujemy i zatrzymujemy.

So instead of a hidden pandemic of bird flu, we find it and immediately contain it.

W celu zapamiętania daty otwarcia butelki, należy zanotować na opakowaniu.

To help you remember, write down the date you opened it in the space on the box.

Kivexa zmniejsza liczbę wirusów HIV we krwi oraz utrzymuje na niskim poziomie.

Kivexa reduces the amount of HIV in the blood (viral load), and keeps it low.

Jeżeli zażywa się na pusty żołądek, tylko połowa leku INTELENCE jest wchłaniana.

If you take it on an empty stomach, only half the amount of INTELENCE is absorbed.

Z drugiej jednak, moja definicja własnego 'ja' utraciła kawał swojej wiarygodności.

On the other hand, my definition of self just lost a huge chunk of its credibility.

Ta linia pokazuje dawny poziom lodowca. ~~~ Widać tuż nad czerwonym obrazkiem.

There's a marker line called the trim line above our little red illustration there.

Jeśli dawka 3 mg jest niedostępna, ia należy zastąpić dwiema dawkami 1 mg. en ol

If 3 mg blisters are unavailable, use only two 1 mg blisters as replacement. lo o
 

Wyniki z forum

"ja" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: fotoreceptor, międzywęźla, międzywęźle, brać w żyłę, ćpać

Podobne słowa

Izraelczycy · Izraelczyk · Izraelita · izraelska · izraelski · izraelskie ·  · iłowaty · j · j.a. · ja · jabcok · jabol · jabłczan · jabłecznik · jabłko · jabłkowy · jabłoń · jąć · Jacek · jacht

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.