polsko-angielskie tłumaczenie słowa "ja"


Czy chodziło Ci o

PL ja polskie tłumaczenie

ja {zaim.}
EN

PL ja
volume_up
{zaimek}

ja
volume_up
I {zaim.}
. ~~~ Ja nazywam dawaniem połączonym.
The third category is represented by Warren Buffet, which I call aggregated giving.
Ja chciałem tylko dodać, że ja również podpisałem tę rezolucję.
(PL) Mr President, I would just like to add that I also signed the resolution.
A ponieważ ja z dziękowaniem pożywam, czemuż o to mam być bluźniony, za co ja dziękuję?
If I partake with thankfulness, why am I evil spoken of for that for which I give thanks?
ja (też: mnie)
volume_up
me {zaim.}
Potem zawołaj mię, a ja tobie odpowiem; albo ja niech mówię, a ty mnie odpowiedz.
Then call thou, and I will answer; Or let me speak, and answer thou me.
Ale ja w niewinności mojej chodzę: odkupże mię, a zmiłuj się nademną.
But as for me, I will walk in mine integrity: Redeem me, and be merciful unto me.
Ja miłuję tych, którzy mię miłują; a którzy mię szukają rano, znajdują mię.
I love them that love me; And those that seek me diligently shall find me.

Synonimy (polski) dla "ja":

ja

Przykłady użycia - "ja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishjeśli krytyka jest słuszna, przyjmij
Polishjeśli krytyka jest słuszna, przyjmij
PolishTo bardzo smutne, ponieważ mieliśmy szansę dokonać przełomu i przegapiliśmy.
This is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.
PolishObecnie nadeszła chwila sprzyjająca zmianom w Somalii i należy wykorzystać.
There is a momentum for change now in Somalia that should be taken advantage of.
PolishPan Poseł powinien przedłożyć właściwej komisji.
That is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
PolishPrzedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi z Państwem przedyskutować.
We have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.
PolishStrzeż, abyś się nie oglądał na nieprawość, obierając sobie nad utrapienia.
Take heed, regard not iniquity: For this hast thou chosen rather than affliction.
PolishWracając, pozbywają się tej oleistej wody balastowej spuszczając do oceanu.
When they come back, they actually dump this oily ballast water into the ocean.
PolishW celu zapamiętania daty otwarcia butelki, należy zanotować na opakowaniu.
To help you remember, write down the date you opened it in the space on the box.
PolishMy - również ja osobiście - także byliśmy w Lublanie w czasie serbskich nalotów.
We - myself included - were also at Ljubljana when the Serbian air raids took place.
PolishPrzyjęliśmy w grudniu 2006 roku i będzie ona stanowić wytyczne przez cały rok.
We adopted this in December 2006, and it will be our guideline throughout the year.
PolishJeśli obniży jedynie o pół punktu procentowego, to raz jeszcze rozczaruje rynki.
If it only makes a cut of half a point, it will disappoint the markets yet again.
PolishWażne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli .
It is important that we take the strategy forward and thus also implement it.
Polish. ~~~ Widać tuż nad czerwonym obrazkiem.
There's a marker line called the trim line above our little red illustration there.
PolishKivexa zmniejsza liczbę wirusów HIV we krwi oraz utrzymuje na niskim poziomie.
Kivexa reduces the amount of HIV in the blood (viral load), and keeps it low.
PolishJeśli dawka 3 mg jest niedostępna, ia należy zastąpić dwiema dawkami 1 mg. en ol
If 3 mg blisters are unavailable, use only two 1 mg blisters as replacement. lo o
PolishWykorzystajmy , aby wypełnić tę olbrzymią lukę między nami a obywatelami Europy.
Let us make the most of it to bridge the huge gap between us and Europe's citizens.