Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ja"

Czy chodziło Ci o ?
 

"ja" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 2856

ja {zaimek}

ja {zaim.}

I {zaim.}

A ja, idąc w stronę obrazu, spodziewałem się szczegółów, których tam nie było.

And as I walked towards the picture, I was expecting detail that wasn't there.

Ja, Wuhuan, nie zwykłem być człowiekiem słownym, ale tym razem zrobię wyjątek.

I, Wuhuan, am not usually a man of my word but I'll make an exception this once

To co wy i ja rozumiemy jako rząd nie istnieje w wielu afrykańskich państwach.

What you and I understand as a government doesn't exist in many African countries.

Ale ja właściwie nie płaczę przed ludźmi ani... wcale nie płaczę, z tego powodu.

But I don't actually cry in front of people or... cry at all, for that matter.

Izażeś nie słyszał, żem ja zdawna uczynił a od dni starodawnych stworzyłem je?

Hast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?

ja {zaim.} (też: mnie)

me {zaim.}

Sidło na mię niezbożnicy zastawili; lecz ja się od przykazań twoich nie obłądzę.

The wicked have laid a snare for me; Yet have I not gone astray from thy precepts.

Brittany, mówię to po raz 20milionowy... ja i Troy nigdy, niczego nie robilismy.

Brittany, for the 20 millionth time... me and Troy never, like, did anything.

Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej.

Even as the Father hath loved me, I also have loved you: abide ye in my love.

Czekają na mię niezbożnicy, aby mię zatracili; ale ja świadectwa twoje uważam.

The wicked have waited for me, to destroy me; [But] I will consider thy testimonies.

Ja sam się tym wtedy zajmowałem, razem z żoną przeprowadzaliśmy się do Nowego Jorku.

At that time there was just me -- and me and my wife were moving back to New York.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ja":

 

Podobne tłumaczenia

"ja" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mając rolę, sprzedawszy , przyniósł pieniądze i położył je u nóg apostolskich.

having a field, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet.

To bardzo smutne, ponieważ mieliśmy szansę dokonać przełomu i przegapiliśmy.

This is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.

Strzeż, abyś się nie oglądał na nieprawość, obierając sobie nad utrapienia.

Take heed, regard not iniquity: For this hast thou chosen rather than affliction.

Obecnie nadeszła chwila sprzyjająca zmianom w Somalii i należy wykorzystać.

There is a momentum for change now in Somalia that should be taken advantage of.

Dodanie buraków polepszyło stan gleby i uczyniło bardziej odpowiednią dla zbóż.

The insertion of beet conditioned the soil and made it more suitable for cereals.

To jest kwestia proceduralna. Pan Poseł powinien przedłożyć właściwej komisji.

That is a procedural point and you should bring it before the competent committee.

Wypuszczono na wolność, lecz surowe restrykcje wobec kobiet nadal są stosowane.

She has since been released, but the tight restrictions on women simply continue.

Po drugie musimy zrozumieć, jak ważna jest kultura dla tych, którzy tworzą.

Secondly, we need to understand how important culture is for those who produce it.

Wracając, pozbywają się tej oleistej wody balastowej spuszczając do oceanu.

When they come back, they actually dump this oily ballast water into the ocean.

Przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi z Państwem przedyskutować.

We have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.

Podniesiesz , zaczepisz to cholerstwo z powrotem... i dobiegniesz do mety!"

You pick it up, you put the damn thing back on, and finish the goddamn race!"

W celu zapamiętania daty otwarcia butelki, należy zanotować na opakowaniu.

To help you remember, write down the date you opened it in the space on the box.

Kivexa zmniejsza liczbę wirusów HIV we krwi oraz utrzymuje na niskim poziomie.

Kivexa reduces the amount of HIV in the blood (viral load), and keeps it low.

Jeżeli zażywa się na pusty żołądek, tylko połowa leku INTELENCE jest wchłaniana.

If you take it on an empty stomach, only half the amount of INTELENCE is absorbed.

Więc zamiast ukrytej pandemii ptasiej grypy, od razu znajdujemy i zatrzymujemy.

So instead of a hidden pandemic of bird flu, we find it and immediately contain it.

Ważne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli .

It is important that we take the strategy forward and thus also implement it.

Oznacza to, że państwa członkowskie muszą transponować do 1 stycznia 2013 roku.

This means that the Member States need to transpose it before 1 January 2013.

Jeśli obniży jedynie o pół punktu procentowego, to raz jeszcze rozczaruje rynki.

If it only makes a cut of half a point, it will disappoint the markets yet again.

Lecz grupa ALDE była raczej zaskoczona poprawką 45 i uważa za nieco przypadkową.

But the ALDE Group was rather surprised by Amendment 45 and finds it a bit casual.

Powinniśmy przybliżyć Ukrainę do Unii Europejskiej, a nie oddalać od niej.

We should bring Ukraine closer to the European Union and not push it further away.
 

Wyniki z forum

"ja" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Izraelczycy · Izraelczyk · Izraelita · izraelska · izraelski · izraelskie ·  · iłowaty · j · j.a. · ja · jabcok · jabol · jabłczan · jabłecznik · jabłko · jabłkowy · jabłoń · jąć · Jacek · jacht

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.