Search for the most beautiful word
hag
convenes

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ja"

Czy chodziło Ci o ?
 

"ja" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 3282

ja {zaimek}

ja {zaim.}

I {zaim.}

Nie mogę się doczekać, by podzielić się z państwem tą oceną i przedyskutować .

I look forward to bringing this evaluation to you and to discussing it with you.

Ja powiedziałbym, że to błąd tylko dlatego, że my na tą nutę nie zareagowaliśmy.

The only way that I would say it was a mistake is in that we didn't react to it.

(DE) Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować pani poseł Lulling.

(DE) Madam President, I, too, should very much like to congratulate Mrs Lulling.

A jak się okazało, przeczytałem od deski do deski od północy do piątej rano.

And as it happened, I read it from midnight to five in the morning in one shot.

A on odpowiadając, rzekł do nich: Spytam i ja was o jednę rzecz, a powiedzcie mi:

And he answered and said unto them, I also will ask you a question; and tell me:
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ja":

 

Podobne tłumaczenia

"ja" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Przedmiotowa umowa w oczywisty sposób stanowi ważny przełom i należy poprzeć.

Obviously this agreement is a significant breakthrough and it is to be welcomed.

Następnie należy nakładać raz dziennie, aż do momentu ustąpienia schorzenia.

Afterwards, application should be reduced to once a day until the skin is clear.

Kiedy oczyszczona skóra wyschnie należy ująć jedną ręką i mocno przytrzymać.

When the cleaned area of skin has dried, pinch and hold it firmly with one hand.

Mając rolę, sprzedawszy , przyniósł pieniądze i położył je u nóg apostolskich.

having a field, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet.

Wymaga jeszcze kilku poprawek, ale przynajmniej brzmi jak ja, a nie jak HAL 9000.

It still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.

Zasilana przez panele słoneczne, zasysa słoną wodę, i zamieniała w wodę pitną.

Powered by my solar panels, it sucks in saltwater and turns it into freshwater.

Działajmy tak, aby wyeliminować tę konieczność i przemienić w osobisty wybór.

Let us act to eliminate this necessity and transform it into a personal choice.

To bardzo smutne, ponieważ mieliśmy szansę dokonać przełomu i przegapiliśmy.

This is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.

Aby zrealizować, Europa musi uporać się z problemem starzejącej się ludności.

In order to do so, Europe needs to overcome the problem of the ageing population.

Uczynił także król stolicę wielką z kości słoniowej, i powlókł szczerem złotem.

Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with pure gold.

Strzeż, abyś się nie oglądał na nieprawość, obierając sobie nad utrapienia.

Take heed, regard not iniquity: For this hast thou chosen rather than affliction.

Wracając, pozbywają się tej oleistej wody balastowej spuszczając do oceanu.

When they come back, they actually dump this oily ballast water into the ocean.

Tak jak w przypadku Mongolii Chiny nie podbijają Rosji, one biorą w leasing.

Again, like Mongolia, China isn't conquering Russia. ~~~ It's just leasing it.

Obecnie nadeszła chwila sprzyjająca zmianom w Somalii i należy wykorzystać.

There is a momentum for change now in Somalia that should be taken advantage of.

Wypuszczono na wolność, lecz surowe restrykcje wobec kobiet nadal są stosowane.

She has since been released, but the tight restrictions on women simply continue.

Dodanie buraków polepszyło stan gleby i uczyniło bardziej odpowiednią dla zbóż.

The insertion of beet conditioned the soil and made it more suitable for cereals.

Tematem tej mowy nie jestem ja, ale jesteście nim państwo i państwa działania.

But this speech is not about me: this speech is about you and about your activity.

Po drugie musimy zrozumieć, jak ważna jest kultura dla tych, którzy tworzą.

Secondly, we need to understand how important culture is for those who produce it.

To jest kwestia proceduralna. Pan Poseł powinien przedłożyć właściwej komisji.

That is a procedural point and you should bring it before the competent committee.

Podniesiesz , zaczepisz to cholerstwo z powrotem... i dobiegniesz do mety!"

You pick it up, you put the damn thing back on, and finish the goddamn race!"
 

Wyniki z forum

"ja" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

izotropowy · Izrael · Izraelczycy · Izraelczyk · Izraelita · izraelska · izraelski · izraelskie ·  · j.a. · ja · jabcok · jabol · jabłczan · jabłecznik · jabłko · jabłkowy · jabłoń · jąć · Jacek · jacht

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.