polsko-angielskie tłumaczenie słowa "język"


Czy chodziło Ci o jeżyk

PL język polskie tłumaczenie

PL język
volume_up
{męski}

  1. ogólne
  2. Sport

1. ogólne

język (też: mowa)
volume_up
language {rzecz.}
Język angielski był postrzegany jako język imperialistów.
English language was seen as a language of the imperialists.
Przedmiot: Język irlandzki jako urzędowy język roboczy Unii Europejskiej
Subject: Irish as an official working language of the European Union
Skoro jesteśmy przy temacie języka: dziś nie chodzi o język.
While we are on the subject of language: language is not the issue at stake today.
język (też: mowa, ozór)
volume_up
tongue {rzecz.}
Głos książąt ucichał, a język ich do podniebienia ich przylegał.
The voice of the nobles was hushed, And their tongue cleaved to the roof of their mouth.
Usta sprawiedliwego rozmnażają mądrość; ale język przewrotny będzie wycięty.
The mouth of the righteous bringeth forth wisdom; But the perverse tongue shall be cut off.
Usta sprawiedliwego mówią mądrość, a język jego sąd opowiada.
The mouth of the righteous talketh of wisdom, And his tongue speaketh justice.
język
volume_up
lingo {rzecz.} [pot.]
język (też: żargon)
volume_up
parlance {rzecz.}
Składniki, które tam się znajdują są obecnie używane w powszechnym języku, wiecie, 30 lat później: energia wiatrowa, recykling, biomasa, ogniwa fotowoltaiczne.
And all the components are there which are now in common parlance, in our vocabulary, you know, 30-odd years later: wind energy, recycling, biomass, solar cells.

2. Sport

trending_flat
"siodła"

język
volume_up
girth strip {rzecz.} [sport.]

trending_flat
"łyżwy"

język
volume_up
tongue {rzecz.} [sport.]
Głos książąt ucichał, a język ich do podniebienia ich przylegał.
The voice of the nobles was hushed, And their tongue cleaved to the roof of their mouth.
Usta sprawiedliwego rozmnażają mądrość; ale język przewrotny będzie wycięty.
The mouth of the righteous bringeth forth wisdom; But the perverse tongue shall be cut off.
Usta sprawiedliwego mówią mądrość, a język jego sąd opowiada.
The mouth of the righteous talketh of wisdom, And his tongue speaketh justice.

Przykłady użycia - "język" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishstrzępić sobie język
Polishpociągnąć kogoś za język
Polishciągnąć kogoś za język
PolishTo pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
PolishLord Bethell przetłumaczył na język angielski dwie książki Aleksandra Sołżenicyna.
Lord Bethell translated two books by Alexander Solzhenitsyn into English.
PolishA teraz mam prośbę do pana posła Daula, dlatego przejdę na język francuski.
I now have a request for Mr Daul, and will therefore continue in French.
PolishObszarem, w którym język niemiecki ma szanse na rozwój jest pedagogika wczesnoszkolna.
A new opportunity for German has revealed itself in childhood education.
PolishDruga kwestia - zrozumiały język dokumentów - nie została jeszcze rozwiązana do końca.
Their second concern, comprehensibility, is something we have not yet fully succeeded in.
PolishPodczas tego okresu wystawiliśmy amerykańskie dzieci na język mandaryński.
What we did was expose American babies during this period to Mandarin.
PolishKtórzy zaostrzyli język swój jako miecz, nałożyli strzałę swoję, słowo jadowite,
That they may shoot in secret places at the perfect: Suddenly do they shoot at him, and fear not.
PolishSłowa "stosownie do okoliczności” nie zostały właściwie przetłumaczone na język francuski.
The words 'as appropriate' have not been properly translated into French.
PolishTaki język może przynieść więcej szkód niż jakiekolwiek ograniczenia handlowe.
That kind of talk can damage us more than any trade restrictions.
PolishMówię po francusku oraz dorastałem mówiąc po francusku, więc mój język to "frangielski".
I speak French and I grew up with French, so my English is Franglais.
PolishJęzyk ten jest często przepełniony cynizmem, nawet wulgarnością, pełen określeń slangowych.
These terms are often infiltrated by slang, cynicism and even vulgarity.
PolishPrzetoż będzie noga twoja zbroczona we krwi, i język psów twoich we krwi nieprzyjacielskiej.
They have seen thy goings, O God, Even the goings of my God, my King, into the sanctuary.
PolishJeśli wpiszesz np. wartość $20.00, język JavaScript rozpozna ją jako ciąg, a nie liczbę.
If you insert $20.00, for example, JavaScript won't recognize this as a number, but a string.
PolishObawiam się, że tłumaczenie na język portugalski nie działa prawidłowo.
Mr President, I am afraid the Portuguese interpretation is not working.
PolishJeśli pan pozwoli, przejdę na język holenderski, by powiedzieć, dlaczego jestem taka szczęśliwa!
If you do not mind, I will switch to Dutch to explain why I am so happy!
PolishJak to trafnie ujmuje język francuski: "qui trop embrasse mal étreint”.
As it is put so well in French: 'qui trop embrasse mal étreint'.
PolishUmiłowałeś wszystkie słowa szkodliwe, i język zdradliwy.
The righteous also shall see [it], and fear, And shall laugh at him, [saying],