Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "irytujący"

 

"irytujący" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-39 z 39

irytujący {przymiotnik}

irytujący {przym. m.} (też: uciążliwy, nieznośny, natrętny, przykry)

annoying {przym.}

Wstrząs nie jest bolesny, ale dość irytujący.

The shock isn't painful, but it's a little annoying.

irytujący {przym. m.} (też: denerwujący, dokuczliwy, drażniący, wkurzający)

irritating {przym.}

Zamiast tego nadal kurczowo i w wyjątkowo obrzydliwie pompatyczny i irytujący sposób trzymają się władzy.

Instead, they continue their firm hold on power in a most disgustingly pompous and irritating manner.

Komisja nadal liczy na cenne wsparcie ze strony Parlamentu Europejskiego, aby raz na zawsze rozwiązać ten irytujący problem.

The Commission continues to count on the valuable support of the European Parliament to resolve this irritating problem once and for all.

Nie mniej jednak, ja, jako, jestem pewien, raczej irytujący młody biały człowiek, który przybył do ich wioski, zostałem powitany z niesamowitą gościnnością i ciepłem.

Nevertheless, I -- as I'm sure -- as a rather irritating young, white man coming into their village, I was welcomed with incredible hospitality and warmth.

irytujący {przym. m.} (też: nieznośny)

aggravating {przym.} [pot.]

irytujący {przym. m.} (też: denerwujący, frustrujący)

frustrating {przym.}

irytujący {przym. m.} (też: dokuczliwy)

vexatious {przym.}

irytujący {przym. m.} (też: dokuczliwy)

vexing {przym.}

irytujący {przym. m.} (też: drażniący)

galling {przym.}

irytujący {przym. m.} (też: drażniący)

nettlesome {przym.}

irytować {czasownik}

irytować [irytuję|irytował] {czas. ndk} (też: podrażnić, zdenerwować, drażnić)

irytujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

irritating (Present participle)

irytować [irytuję|irytował] {czas. ndk} (też: denerwować, zdenerwować, zirytować)

to frustrate [frustrated|frustrated] (irk, annoy) {czas.}

irytujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

frustrating (Present participle)

irytować [irytuję|irytował] {czas. ndk} (też: zirytować)

to gall [galled|galled] {czas. przech.}

irytujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

galling (Present participle)

irytować [irytuję|irytował] {czas. ndk} (też: dręczyć, męczyć, drażnić)

to vex [vexed|vexed] {czas.}

irytujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

vexing (Present participle)

irytować [irytuję|irytował] {czas. ndk} (też: drażnić)

to irk [irked|irked] {czas.}

irytujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

irking (Present participle)

irytować [irytuję|irytował] {czas. ndk} (też: drażnić)

irytujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

exasperating (Present participle)

irytować [irytuję|irytował] {czas. ndk} (też: rozzłościć, złościć, denerwować, zdenerwować)

to work up {czas.}

irytować [irytuję|irytował] {czas. ndk} (też: niepokoić, przeszkadzać, denerwować, dokuczać)

irytujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

annoying (Present participle)

irytować [irytuję|irytował] (kogoś) {czas. ndk}

to tee off (tee sb off with sth) {czas.} [Amer.] [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "irytujący":

Synonimy (polski) dla "irytować":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "irytujący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zamiast witać nas z radością, witano nas podejrzliwie, co było irytujące dla wiele osób.

They almost treated you with suspicion rather than welcoming you, which annoyed many people.

Pan López Garrido powiedział dziś, że czas, jaki zabrało nam podjęcie decyzji, był irytująco długi.

Mr López Garrido said today that it had taken an infuriatingly long time for the decisions to be reached.

To dlatego jest to tak ogromnie irytujące i demoralizujące dla sił politycznych "europejskiej ślepej uliczki”.

This is what is so infuriating and demoralising for the political forces of the 'European one-way street'.

Moim zdaniem wolny Parlament, to taki, który potrafi tolerować kilku szaleńców, chociaż mogą oni być irytujący.

In my view, a free Parliament is a Parliament that can tolerate a few nutcases, irksome though they might be.

(DE) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu Dalli! Zgadzam się, że irytujące jest to, iż musimy przeskakiwać z tematu na temat.

(DE) Mr President, Commissioner Dalli, I agree that it is exasperating that we are having to keep switching between two topics.

Rysuję ołówkiem. ~~~ Na początku objawy Parkinsona naprawdę były irytujące, bo nie mogłem utrzymać ołówka.

I draw with a simple pencil, and at first, the Parkinson's was really upsetting, because I couldn't get the pencil to stand still.

Napełnia go irytująco wolno.

And it's filling up slowly, agonizingly slowly.

Było to irytujące i szkodziło przyjaznemu dla środowiska transportowi kolejowemu jeszcze na długo przedtem, gdy UE liczyła 27 członków.

This was provocative and to the detriment of environmentally friendly rail transport long before the EU had 27 Members.

Pani przewodnicząca! Myślę, że jest to historyczny dzień, gdyż w końcu zabieramy się za tę irytującą kwestię i anomalia na wewnętrznym rynku.

Madam President, I think this is a historic day, as we are finally going to deal with this vexed question and this anomaly in the internal market.

Irytująco długo zabrało nam również dostrzeżenie zmian, jakie dokonały się w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 10 lat.

It is also the case that we have spent an infuriatingly long time taking note of the changes that have happened in the European Union over the last ten years.

Po drugie, w odniesieniu do rynków finansowych i sytuacji gospodarczej, chciałbym zauważyć, że wysokość wypłacanych obecnie premii jest zarówno skandaliczna, jak i irytująca.

Secondly, as far as the financial markets and the economic situation are concerned, the bonuses which are currently being paid are both outrageous and provocative.

Mamy te prawa właśnie na wypadek sytuacji, gdy się nie zgadzamy - a szczególnie po to, żeby chronić wypowiedzi, które mogą być wyjątkowo irytujące dla ludzi takich, jak ja czy inni.

It is when we do not - and especially to protect the speech that may particularly be angering to people like me or others - that we have those laws.

Uważam, tak jak wspomniała moja droga koleżanka, pani Lucas, że to irytujące, że szczyt w Londynie po prostu "odroczył” kryzys klimatyczny i kryzys związany z zaopatrzeniem w energię.

I find, as my honourable friend Mrs Lucas said, that it is infuriating that the London summit simply adjourned the climate crisis and the security of energy supply crisis.

Trzecią jest dotkliwość kryzysu i wyzwań, jakie się z nim wiążą, i panujące mimo tego irytująca powolność reakcji i mechanizmy decyzyjne typowe dla Unii Europejskiej.

The third is the virulence of the crisis and its challenges and, despite this, the exasperating slowness of the response and decision-making mechanisms that are typical of the European Union.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

irredentyzm · IRTF · iryd · irygacja · irygator · irygować · irys · irysy · irytacja · irytować · irytujący · ISA · ISAM · ISAPI · iść · ischialgia · ischias · ISDN · iskać · iskierka · iskra

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.