Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "inny"

 

"inny" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-31 z 1716

inny {przymiotnik}

inny {przym. m.}

other {przym.}

Inny składnik leku to suszony próżniowo bydlęcy kolagen, (1 g proszku w fiolce).

The other ingredient is vacuum dried bovine collagen, (1 g of powder in a vial).

Jakikolwiek inny scenariusz wymagać będzie odmiennego tekstu i innych postanowień.

Any other development would necessitate a different text and different provisions.

Nasze geny mogą nas zmylić w jeszcze inny sposób, mianowicie przez status społeczny.

The other way in which our genes can sometimes lead us astray is in social status.

Rak endometrium lub inny nowotwór, o którym wiadomo, że jest estrogenozależny lub

Carcinoma of the endometrium or other known or suspected estrogen-dependent neoplasia

Kampanie antynikotynowe są potrzebne, ale można je prosto finansować w inny sposób.

Anti-smoking campaigns are useful but can easily be financed in other ways.

inny {przym. m.} (też: odmienny, niezwykły, różny, rozmaity)

different {przym.}

(SK) Panie Przewodniczący! Chciałabym przedstawić nieco inny pogląd na adopcję.

(SK) Mr President, I would like to present a slightly different view on adoption.

Jakikolwiek inny scenariusz wymagać będzie odmiennego tekstu i innych postanowień.

Any other development would necessitate a different text and different provisions.

Muszę w tym miejscu podkreślić, że cel przedmiotowej dyrektywy był zupełnie inny.

I must point out that this directive actually had a quite different objective.

Dlatego niektóre informacje w sprawozdaniu usiłujemy przekazać w inny sposób.

That is why we are trying to say certain things in the report in a different way.

Ich ścieżka jest ich własną i prowadzi do Afganistanu, który stanie się inny.

Their path is their own and it looks towards an Afghanistan that will be different.

inny {przym. m.}

else {przym.}

Myślę, że nadałam temu wszystkiemu więcej rozgłosu w świecie, niż ktokolwiek inny.

I have done more press, I think, than anybody else in the world on all of this.

Nie sądzę, że kwestią jest, czy czynimy lepiej niż ktoś inny w jakimś czasie.

I do not think the point is whether we do better than someone else at some time.

Ktoś inny twierdził: "Pomysł nieskończonej małpiej klatki jest absurdalny.

We also had someone else who said, "'The Infinite Monkey Cage' idea is ridiculous.

Jeśli wstrzyknięcie wykonuje ktoś inny, lek można także podawać w tylne części ramion.

If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.

Wcale nie sugerowałem, że politycy mojego kraju mają więcej rozumu niż ktokolwiek inny.

I was not suggesting my politicians were any less stupid than anybody else.

inny {przym. m.} (też: alternatywny)

alternative {przym.}

Inny przykład:eksperymenty z pomysłem alternatywnego pieniądza.

And also starting to play around with the idea of alternative currencies.

Inny ważny aspekt to rozwój alternatywnych źródeł finansowania.

Another important aspect is also the development of alternative sources of funding.

Lekarz może jednak ustalić inny schemat dawkowania leku Enbrel.

However, your doctor may determine an alternative frequency at which to inject Enbrel.

Pacjentom źle znoszącym zalecany posiłek przedtestowy, należy podać inny.

For patients who do not tolerate the recommended test meal, an alternative test meal should be given.

Jeżeli nie można spożyć zalecanego posiłku przedtestowego, lekarz wskaże inny posiłek.

If you cannot take the recommended test meal, your doctor will advise you of an alternative test meal.

inny {zaimek}

inny {zaim.} (też: kolejny, jeszcze jeden)

another {zaim.}

Jak to jest, że jeden komisarz odpowiada na kilka pytań, a inny tylko na jedno?

How did one Commissioner get a number of questions and another only one question?

Uaktywnia on na inny czynnik – czynnik X, który rozpoczyna proces krzepnięcia.

It activates another factor called factor X, which starts the coagulation process.

Jest też inny powód, dla którego pani wizyta ma dla mnie szczególne znaczenie.

There is another reason why your visit is especially significant at this time.

Google Mail umożliwia automatyczne przekazywanie poczty przychodzącej na inny adres.

Google Mail lets you automatically forward incoming mail to another address.

I wreszcie obawiam się, że istnieje jeszcze inny poziom konfliktu interesów.

Finally, I am concerned that there is another level of conflict of interests.

NY {rzeczownik}

Nowy Jork {m.} [geogr.]

NY (New York) {nazwa wł.} [geogr.] [skr.] (też: New York City, New York, NYC)
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "inny":

Synonimy (angielski) dla "NY":

 

Podobne tłumaczenia

"inny" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "inny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nieopatentowana nazwa międzynarodowa (INN): fenofibrat/ chlorowodorek metforminy

International non-proprietary name (INN): fenofibrate/ metformin hydrochloride

Spędziłam całe życie na próbach bycia sobą a jednocześnie dopasowaną do innych.

I've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.

Możesz w prosty sposóbokreślić opcję widoczności dokumentu i udostępnić go innym.

You can assign a visibility option to a doc and share with people in just one step.

pacjent ma zbyt małą liczbę różnego rodzaju komórek krwi lub zbyt małą ilość innych

if your amounts of various types of blood cells and blood components are too low

Te czynniki to między innymi data ostatniego wyświetlenia lub modyfikacji elementu.

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Tworzyłem rzeczy dla innych ludzi, aby w ten sposób dać, pokazać im moją miłość.

I would make things for people as a way of, you know, giving, showing them my love.

„ Stosowanie innych leków ”); – u kobiet w ciąży; – u kobiet karmiących piersią.

if you are suffering from cardiogenic shock (a heart condition treated in hospital);

Istnieje kilka możliwych przyczyn nieoczekiwanego wyboru URL-a z innej domeny.

There are several potential causes of unexpected cross-domain URL selection.

Ale poznałam także odlewników aluminium, producentów amunicji i wielu, wielu innych.

But I also met aluminum mold makers, ammunition producers and all kinds of people.

Nie jest dobrze powiązana wieloma linkami z innymi witrynami w sieci.Została

Got a video site?Reach more people by making your videos discoverable on Google.

Jasne, lekarze na sali będą mówić o mocy i innych odchyleniach - o tym za chwilę.

These are all the patients that started lithium. ~~~ It's the Intent to Treat Curve.

Morał jest taki: Jeśli samemu nie jest się bez wad, nie należy krytykować innych.

So the moral of the story is: people in glass houses shouldn't throw stones.

Po prawdzie, gdy podróżujemy po świecie, tak rozpoznajemy innych Kanadyjczyków.

In fact, when we're traveling abroad, it's how we identify fellow Canadians.

Gdybyśmy mieli szczepionkę, to co innego, ale leki są za drogie dla ubogich.

It is only by stopping the transmission that the world will be able to deal with it.

Każda z nich ma trochę inny kształt, który zmienia się z długością budynku.

that networks all of the components together ~~~ into these chunks of information,

Inny niż kryzys azjatycki czy bańka internetowa z początku obecnego tysiąclecia.

Not like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.

Poziom skuteczności u innych gatunków może odbiegać od obserwowanego u kur.

No information is available on the safety of this vaccine for birds in lay.

Więcej informacji dotyczących interakcji z innymi lekami, patrz punkt 4. 5.

For further information on interactions with medicinal products see section 4.5.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji 6. 2 Niezgodności farmaceutyczne

European MS allow both, the s.c. and i.m. use due to routine vaccination practice.

W przypadku innych pytań należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

If you have any further questions please consult your doctor or pharmacist.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.