Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "informatyka"

 

"informatyka" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-18 z 18

informatyka {rzeczownik}

Mimo to w niektórych obszarach, takich jak informatyka, Estonia może konkurować jak równy z równym.

Yet in some areas, such as information technology, Estonia could start on a level playing field.

Informatyka rozwija się wykładniczo, a nie liniowo.

Information technology grows in an exponential manner.

Oznacza to oszczędności w zakresie zobowiązań umownych oraz w obszarach takich jak konferencje, koszty misji, spotkania i informatyka.

That means savings as regards contractual obligations and savings in areas such as conferences, mission costs, meetings and information technology.

informatyka {f.} (też: obliczenia, stosowanie komputerów do obróbki danych, prowadzenie obliczeń)

computing {rzecz.}

Informatyka uczy nas, że pytania o złożoność są trudne. ~~~ Na wiele nie ma odpowiedzi.

These are all complexity questions, and computer science tells us that these are very hard questions.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "informatyka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Musimy wspierać MŚP i nowe branże, takie jak informatyka i zrównoważona energia, jak też, oczywiście, nasza infrastruktura.

We must support SMEs and new industries, such as IT and sustainable energy and, of course, our infrastructure.

Odbywa się to z korzyścią dla licznych dziedzin: biotechnologii, informatyki, nanotechnologii i badań kosmicznych.

The fields that benefit are manifold, including biotechnology, information technologies, nanotechnology and space research.

Chyba ma w sobie informatyka.

Turns out I think he's actually a computer scientist.

Rynek sprzętu elektrycznego niewątpliwie gwałtownie się rozwija, zwłaszcza w dziedzinie informatyki i telekomunikacji.

There has certainly been a rapid growth in the market for electrical equipment, in particular in the areas of IT and telecommunications.

W związku z szybkim rozwojem informatyki wymaga ona jednak uaktualnienia i nie wolno się z tym ociągać.

However, in connection with the rapid development of IT, it needs to be brought up to date and, of course, we cannot drag our feet on this.

Dla pielęgniarki czy informatyka tego rodzaju wymóg wcale nie jest potrzebny po to, aby pełnił pożyteczne funkcje w naszych przedsiębiorstwach.

In the case of a nurse or an IT specialist, this is not needed to enable them to play a useful role in our companies.

Po pierwsze, gdy się ma tak duży chip, potrzeba trochę więcej informatyki, więc zaprojektowaliśmy system tak, by dokonywał automatycznej diagnozy.

Well, first of all, when you have a big chip like this, you need a little bit more informatics, so we designed the system to do automatic diagnosis.

W dziedzinie polityki bezpieczeństwa, ale też informatyki i budynków musimy znaleźć równowagę między własnymi pracownikami a zewnętrznymi dostawcami.

In the area of security policy, but also in the area of IT and buildings, we need to find a balance between internal employees and external suppliers.

Okazuje się, że ten pan na zdjęciu to Joe Beery, który na swoje szczęście był dyrektorem działu informatyki przedsiębiorstwa o nazwie Life Technologies.

Turns out the gentleman in this picture is a guy named Joe Beery, who was lucky enough to be the CIO of a company called Life Technologies.

Jeśli przekonuje was pogląd, że życie to obliczenia, Jeśli przekonuje was pogląd, że życie to obliczenia, spoglądacie na wielkie pytania okiem informatyka.

And if you buy all of this, and you think life is about computation, as I do, then you look at big questions through the eyes of a computer scientist.

Dzieje się tak głównie ze względu na to, że język angielski jest powszechnie stosowanym językiem technicznym w niektórych sektorach, takich jak informatyka czy medycyna.

This is particularly the case because English is used as a universal technical language in some sectors, such as IT and medicine.

Praga jest strategiczne usytuowana w sercu Europy, a budynki proponowane na nową kwaterę główną obecnie zajmuje ministerstwo informatyki w byłej strefie wojskowej w mieście Klecany.

Prague is strategically placed in the heart of Europe and the building suggested for the new headquarters currently houses the Ministry of Informatics in the former military zone in Klecany.

Komputery Apple... nowością były wtedy Macintoshe... Gdy szedłem do MIT, miałem Maca w ręce i był to okres, kiedy człowiek mógł przekroczyć granicę sztuki i informatyki.

I went to MIT, did my math, ~~~ but I had this wonderful opportunity, because computers had just become visual. ~~~ The Apple -- Macintosh just came out; ~~~ I had a Mac in hand when I went to MIT.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.