Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "im"

 

"im" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 725

im {spójnik}

im (... tym) {spójn.}

the {spójn.}

Szczególnie istotną rolę w tym zakresie ma do odegrania Fundacja im. Anny Lindh.

The Anna Lindh Foundation has a particularly important role to play in this area.

Symbole to jeden ze sposobów pomagających im zbliżyć się do Unii Europejskiej.

The symbols are one approach, helping them to feel closer to the European Union.

Tedy odpowiadając, rzekł im Jezus: Synowie tego wieku żenią się i za mąż wydają.

And Jesus said unto them, The sons of this world marry, and are given in marriage:

na piśmie. - Jako posłowie do PE mamy reprezentować narody Europy i służyć im.

in writing. - We, as MEPs, are meant to represent and serve the people of Europe.

Irlandczycy odrzucili tę właśnie wersję reformy, która została im zaproponowana.

The Irish people rejected the particular version of reform presented to them.

im {zaimek}

im {zaim.} (też: ich, je)

them {zaim.}

Musimy im pomagać, przez co będziemy wierni sobie i naszym wspólnym wartościom.

We must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.

Jednak jako przyjaciel mogę im również powiedzieć, że przecież za to im płacą.

As a friend, however, I can also tell them that that is what they are paid for.

Tedy odpowiadając, rzekł im Jezus: Synowie tego wieku żenią się i za mąż wydają.

And Jesus said unto them, The sons of this world marry, and are given in marriage:

Symbole to jeden ze sposobów pomagających im zbliżyć się do Unii Europejskiej.

The symbols are one approach, helping them to feel closer to the European Union.

Tedy przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczegoż im w podobieństwach mówisz?

And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?

IM {rzeczownik}

IM (instant messenger) {rzecz.} [komp.] [skr.] (też: instant messenger)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"im" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "im" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.

Through democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.

To ciężka, czasochłonna praca, która zabiera im całe godziny każdego tygodnia.

It's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week.

Prawdę mówiąc, poszło im tak dobrze, że na 2 tygodnie zmonopolizowali Twittera.

And in fact, were so successful at this that it topped Twitter for two weeks.

DTPa HBV IPV do Infanrix hexa Zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań im.

DTPa HBV IPV for Infanrix hexa Suspension for suspension for injection I. M.

Udało im się to dzięki scentralizowaniu zarządzania, z siedzibą w Illinois.

They actually did so through a centralized headquarters out of Illinois, right?

Pomógł im w tym zresztą szereg głośnych przypadków naruszeń praw człowieka.

Their cause has been helped by several notorious cases of breaches of human rights.

Bardzo im się podobało, że mogli mówić w językach, których wcale nie znali.

They thought it was fantastic to speak languages that they didn’t even know.

Pojedyncze państwa członkowskie nie mogą już robić wszystkiego, co im się podoba.

It is no longer possible for individual Member States to do what they want.

Przedstawię tam swoim kolegom relację z naszych dyskusji i przekażę im państwa uwagi.

I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.

Więc mydlimy im oczy asymetrycznymi strategiami bronienia dostępu i terenu.

So we say, area-denial, anti-access asymmetrical strategies and their eyes glaze over.

Badanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im (

Investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation (

Pomyślałem "Może jeśli zrobiłbym im mieszkania, wprowadziłby się do nich".

So I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."

Zebraliśmy tych fizyków w Los Alamos, by zobaczyć, co uda im się zbudować.

We gather together these physicists in Los Alamos to see what they'll build.

"Będą miały kochające rodziny i gościnne domy, ale może im zabraknąć mnie.

"They'll have loving families and welcoming homes, but they may not have me.

Jestem również bardzo wdzięczny pańskim zespołom - proszę przekazać im podziękowania.

I am also very grateful to your teams, Minister; please pass on my thanks.

Uzgodniono ujednolicone sformułowania dla grup wiekowych i odpowiadające im dawkowanie:

A harmonized wording for age groups and relevant posology was agreed upon:

I dali go do więzienia; bo jeszcze im nie było oznajmiono, coby miano czynić z takowym.

And they put him in ward, because it had not been declared what should be done to him.

Nie zapewnia się im żadnej opieki medycznej, wydzielając bardzo małe porcje żywności.

They are not given any kind of medical care and receive very little food.

Nie dopuszcza do tego, by obywatele nie otrzymali tego, co im się należy.

However, it prevents people from missing out on what they are entitled to.

Do wstrzykiwań podskórnych (sc.), domięśniowych (im.) lub dożylnych (iv.).

For subcutaneous (SC), intramuscular (IM) or intravenous (IV) injection.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.