Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "im"

 

"im" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 709

im {spójnik}

im (... tym) {spójn.}

the {spójn.}

Tedy odpowiadając, rzekł im Jezus: Synowie tego wieku żenią się i za mąż wydają.

And Jesus said unto them, The sons of this world marry, and are given in marriage:

Tedy przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczegoż im w podobieństwach mówisz?

And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?

Należy im zapewnić swobodę wyboru oraz możliwość podejmowania własnych decyzji.

They should have freedom of choice and the opportunity to make their own decisions.

Parlament Europejski przyznał w 2005 roku "Kobietom w bieli” Nagrodę im. Sacharowa.

In 2005, the European Parliament awarded the 'Ladies in White' the Sakharov Prize.

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.

The eyes of all wait for thee; And thou givest them their food in due season.

im {zaimek}

im {zaim.} (też: ich, je)

them {zaim.}

Musimy im pomagać, przez co będziemy wierni sobie i naszym wspólnym wartościom.

We must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.

Tedy odpowiadając, rzekł im Jezus: Synowie tego wieku żenią się i za mąż wydają.

And Jesus said unto them, The sons of this world marry, and are given in marriage:

Tedy przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczegoż im w podobieństwach mówisz?

And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.

The eyes of all wait for thee; And thou givest them their food in due season.

A gdy byli u wielkiego kamienia, który jest w Gabaon, tedy im Amaza zabieżał.

When they were at the great stone which is in Gibeon, Amasa came to meet them.

IM {rzeczownik}

IM (instant messenger) {rzecz.} [komp.] [skr.] (też: instant messenger)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"im" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "im" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.

Through democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.

Prawdę mówiąc, poszło im tak dobrze, że na 2 tygodnie zmonopolizowali Twittera.

And in fact, were so successful at this that it topped Twitter for two weeks.

Udało im się to dzięki scentralizowaniu zarządzania, z siedzibą w Illinois.

They actually did so through a centralized headquarters out of Illinois, right?

Pomógł im w tym zresztą szereg głośnych przypadków naruszeń praw człowieka.

Their cause has been helped by several notorious cases of breaches of human rights.

Pojedyncze państwa członkowskie nie mogą już robić wszystkiego, co im się podoba.

It is no longer possible for individual Member States to do what they want.

Przedstawię tam swoim kolegom relację z naszych dyskusji i przekażę im państwa uwagi.

I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.

Więc mydlimy im oczy asymetrycznymi strategiami bronienia dostępu i terenu.

So we say, area-denial, anti-access asymmetrical strategies and their eyes glaze over.

Badanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im (

Investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation (

Pomyślałem "Może jeśli zrobiłbym im mieszkania, wprowadziłby się do nich".

So I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."

Zebraliśmy tych fizyków w Los Alamos, by zobaczyć, co uda im się zbudować.

We gather together these physicists in Los Alamos to see what they'll build.

Uzgodniono ujednolicone sformułowania dla grup wiekowych i odpowiadające im dawkowanie:

A harmonized wording for age groups and relevant posology was agreed upon:

I dali go do więzienia; bo jeszcze im nie było oznajmiono, coby miano czynić z takowym.

And they put him in ward, because it had not been declared what should be done to him.

Nie zapewnia się im żadnej opieki medycznej, wydzielając bardzo małe porcje żywności.

They are not given any kind of medical care and receive very little food.

Nie dopuszcza do tego, by obywatele nie otrzymali tego, co im się należy.

However, it prevents people from missing out on what they are entitled to.

Do wstrzykiwań podskórnych (sc.), domięśniowych (im.) lub dożylnych (iv.).

For subcutaneous (SC), intramuscular (IM) or intravenous (IV) injection.

Wielokrotnie nie umiałam udzielić im użytecznej i pozytywnej odpowiedzi.

All too often, I have been unable to give a practical and positive answer.

Tak długo im obiecywano, tak wiele im obiecywano, a obietnice te nie zostały dotrzymane.

They were promised so much, they were promised a lot, and these promises were not kept.

Powinniśmy pomóc im i zaoferować dobrą radę, wskazać im sposób najlepszego postępowania.

We should be there to help farmers and to offer advice on how they can do things better.

Chcą osiągnąć wynik na tyle bliski temu, o co im chodzi, jak to możliwe.

They'd like an outcome as close to what they are interested in as possible.

Brakuje im jednak wspólnej przestrzeni, by się zjednoczyć, zrozumieć i ruszyć do dzieła.

What they lack is that safe space to come together, agree and move to action.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.