Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "ilustracja"

 

"ilustracja" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-21 z 34

ilustracja {rzeczownik}

ilustracja {f.} (też: rysunek)

illustration {rzecz.}

Była to ilustracja najlepszych cech europejskiego ducha i jego kultury kompromisu.

It was an illustration of the European spirit and of its culture of compromise at its finest.

Sytuacja, o której mówimy dzisiaj jest smutną tego ilustracją.

The situation we are discussing today is an unfortunate illustration of this.

Eksperymentowaliśmy z typografią, z ilustracją, ze zdjęciami.

We were experimenting with type, with illustration, with photos.

Obrazek ten to dobra ilustracja działań Rosji i europejskiego przedmiotu tych działań.

This incident is a good illustration of Russia's behaviour and of the treatment it metes out to Europe.

Aby uzmysłowić wam skalę, ponownie posłużę się ilustracją.

So an illustration again, gives you a feeling for scale.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "ilustracja":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ilustracja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zasadniczo uważam jednak, że sprawozdanie to jest ilustracją utraconych szans.

Basically, however, I believe this report above all represents a missed opportunity.

Te ilustracje Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologii pokazują, jak to działa.

These images from the American Society for Microbiology show us the process.

Wzięłam przykłady, które mi dali, i po prostu narysowałam 56 ilustracji.

And I took the examples that they gave, and just did 56 paintings, basically.

Gwoli ilustracji przytoczę przykładowe dane: terroryzm równa się ofiary.

Here is some incidental, illustrative information: terrorism equals victims.

Ta ilustracja przedstawia zanikanie życia w oceanach w latach 1900-2000.

This chart shows the decline in ocean wildlife from 1900 to 2000.

Ilustracja na górze jest schematem wykorzystywania ropy naftowej w gospodarce USA.

What you see in this top drawing is a schematic of how petroleum gets used in the U.S. economy.

To ilustracja - znowu w broszurze - RMS Tyrannic - największą rzecz na całym świecie.

This was a piece I did -- a brochure again -- "RMS Tyrannic: The Biggest Thing in All the World."

Teraz przejrzymy parę ilustracji, ponieważ nie mam ochoty oglądać siebie na ekranie.

They are useful -- sometimes, often a long time after the fact.

Myszkując tak po otoczeniu, znalazłem tę wspaniałą ilustrację.

And I was looking around and I found this wonderful picture.

Fakty te są ilustracją tragedii bardzo szczególnego rodzaju, związanej z byciem kobietą.

What is illustrated here is a very particular kind of tragedy intrinsically associated with being female.

Joe zobaczyłby raczej tę zielonkawą części ilustracji.

So, probably, what Joe would see would be in this part, in the greenish part of the picture.

Igły zostały pokazane tylko w celu ilustracji instrukcji.

The needles shown are for illustrative purposes only.

To wyraźna ilustracja pilnej potrzeby koordynacji.

This is a clear example of the urgent need for coordination.

Moim zdaniem to o wiele lepsza ilustracja.

They proceed to tell me a story which comes down to basically the following.

Chcę ilustracji, której nie dają prawnicy.

And the lawyers do not provide a picture, so I made one.

Pochodzi z niej ilustracja Teda Josepha.

This book became, naturally, an enormous best-seller.

I aby udowodnić Państwu, jak często spotykają jej części każdego dnia, pokażę kilka ilustracji z książki.

And to show you how often you actually meet part of this pig in a regular day, I want to show you some images of the book.

Stanowi to również ilustrację obaw mojej grupy, dotyczących zgodności rezolucji z prawem w kontekście Regulaminu.

This also explains the concerns of my group about the legitimacy of a resolution under the terms of the Rules of Procedure.

No więc na początku zaczęłam rysować ilustracje dla czasopism dzięki kompletnej niewiedzy, ignorancji.

And so what happened was that I started just becoming an editorial illustrator through, you know, sheer whatever, sheer ignorance.

Jest to ilustracja bardzo trudna, nawet zakładając, że gospodarka będzie miała się dobrze -- prawdopodobnie lepiej niż w rzeczywistości.

It is an increasingly difficult picture, even assuming the economy does quite well -- probably better than it will do.
 

Wyniki z forum

"ilustracja" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.