"i kiedy" - angielskie tłumaczenie

PL

"i kiedy" po angielsku

i kiedy
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "i kiedy"

i spójnik
English
kiedy przysłówek
English
kiedy spójnik

Przykłady użycia - "i kiedy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI będąc Anglikiem, kiedy to usłyszałem pierwszy raz, pomyślałem: "Co za bzdury".
And being English, when I first heard that I thought, "What a load of cock."
PolishKto opracuje te mechanizmy i kiedy możemy się spodziewać wniosku ustawodawczego?
Who will develop these things and when can we expect a legislative proposal?
PolishParlament Europejski nigdy nie milczy i nie może milczeć, kiedy umierają ludzie.
The European Parliament is never silent and must not be silent when people are dying.
PolishKiedy i jaki znajdziemy sposób na skuteczne radzenie sobie z przenoszeniem firm?
When and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?
PolishWszyscy przecież bywamy pacjentami i nigdy nie wiadomo, kiedy znów nimi będziemy.
We have all been patients at some point, and we never know when it will happen again.
PolishNazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.
Well, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story
PolishNa etykiecie na kartoniku podane są zalecenia, jaką ilość leku i kiedy należy stosować.
The label on the carton will tell you how many tablets you should take and when.
PolishNie lubię, kiedy Turcja i Chorwacja są nieodmiennie wymieniane jednym tchem.
I do not like it when Turkey and Croatia are invariably mentioned in the same breath.
Polish. ~~~ I kiedy mamy B, A, G, F, czego się teraz spodziewamy?
And then to F. So we have B, A, G, F. And if we have B, A, G, F, what do we expect next?
PolishI kiedy już są naprawdę zadowolone z tego, idziemy dalej i utrudniamy im zadanie.
And when they get really happy about this, we go ahead and stymie them.
PolishAlgorytm mówi robotowi, którą część podnieść, kiedy i gdzie ją umieścić.
So his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
PolishI w czasie, kiedy Agnes prowadziła ten dom, zmieniła tamtejszą sytuację.
And in the years that Agnes has had the house, she has changed the situation there.
PolishI kiedy wyszli z pokoju, lekarz powiedział do matki "Proszę ją obserwować".
And the minute they left the room, she said, she was on her feet, moving to the music.
PolishI kiedy to odkryto, straciło całą swoją wartość i zostało usunięte z muzeum.
And when that was discovered, it lost all its value and was taken away from the museum.
PolishJaki jest obecny status tego sprawozdania i kiedy zostanie ono opublikowane?
What is the current status of this report and where will it be published?
PolishSzkodzi naszej gospodarce, i to w czasie, kiedy najmniej możemy sobie pozwolić na szkody.
It damages our economies at the very time we can least afford to have them damaged.
PolishJakie byłyby jego cele i zadania oraz kiedy zaczęłoby ono funkcjonować?
What will be its objectives and missions and when will it become operational?
PolishJuan Enriquez: Te eksperymenty czasem działają i jest naprawdę świetnie, kiedy nam się uda.
Juan Enriquez: These experiments sometimes work, and it's very cool when they do.
PolishI to jest moment, kiedy zaczynasz kochać samego siebie.
I can't believe that I did it." ~~~ And that's the point when you start loving yourself.
PolishI kiedy te naczynia wnikną w nowotwór, może się rozwijać, może atakować lokalne tkanki.
And once those vessels invade the cancer, it can expand, it can invade local tissues.