Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "i kiedy"

Tłumaczenie

"i kiedy" tłumaczenie angielskie

Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"i kiedy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "i kiedy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jak i kiedy należy stosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat

How and when should Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11 be used?

Kto i kiedy wreszcie dowie się prawdy o przyczynie śmierci Anny Politkowskiej?

Who and when will we find out the truth about the death of Anna Politkovskaya?

Byłem wówczas w Indiach i szedłem sobie ulicą, kiedy zobaczyłem malarza bilbordów.

I was in India, and I was walking down the streets, and I saw a billboard painter.

I cokolwiek innego będzie potrzebne, ja to zapewnie i zapłacę za to kiedy wrócę."

And whatever else is needed, I will provide it and pay for it when I return."

Kto opracuje te mechanizmy i kiedy możemy się spodziewać wniosku ustawodawczego?

Who will develop these things and when can we expect a legislative proposal?

Jaki właściwie będzie charakter tego projektu i kiedy ujrzy on światło dzienne?

What will be the exact nature of this project and when will it see the light of day?

Nazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.

Well, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story

I będąc Anglikiem, kiedy to usłyszałem pierwszy raz, pomyślałem: "Co za bzdury".

And being English, when I first heard that I thought, "What a load of cock."

RW: Jak bardzo posunęła się względem tego budowa, i kiedy ma być skończony?

RSW: How much further along is it than that, and when will that be finished?

Kiedy i jaki znajdziemy sposób na skuteczne radzenie sobie z przenoszeniem firm?

When and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?

I co ciekawe, kiedy robisz coś dla zabawy, to wykres zadowolenia wygląda jak kwadrat.

And what you find is when you do something fun, it has a square wave walk set.

Nie lubię, kiedy Turcja i Chorwacja są nieodmiennie wymieniane jednym tchem.

I do not like it when Turkey and Croatia are invariably mentioned in the same breath.

Parlament Europejski nigdy nie milczy i nie może milczeć, kiedy umierają ludzie.

The European Parliament is never silent and must not be silent when people are dying.

Wszyscy przecież bywamy pacjentami i nigdy nie wiadomo, kiedy znów nimi będziemy.

We have all been patients at some point, and we never know when it will happen again.

I kiedy wyszli z pokoju, lekarz powiedział do matki "Proszę ją obserwować".

And the minute they left the room, she said, she was on her feet, moving to the music.

I kiedy pokazałam film na Bliskim Wschodzie, ludzie chcieli poznać Josha.

And when I showed the film in the Middle East, people wanted to meet Josh.

OK, i kiedy czujesz to wrażenie -- to może chwilę zająć - wrzuć to do butelki.

OK, and when you feel the sensation -- it might take a while -- drop it into the glass.

I kiedy te naczynia wnikną w nowotwór, może się rozwijać, może atakować lokalne tkanki.

And once those vessels invade the cancer, it can expand, it can invade local tissues.

Jaki jest obecny status tego sprawozdania i kiedy zostanie ono opublikowane?

What is the current status of this report and where will it be published?

Jest dla nas bardzo istotne, abyśmy wiedzieli, które samoloty mogą wystartować i kiedy.

That is very important in order for us to know which aeroplanes can take off and when.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

hymniczny · Hyperion · hypnopompiczny · hypochondryk · hypoechogeniczny · hypoechogenny · hypoglossal · hyś · Hz · i · i-kiedy · i/lub · IAB · IAC · IANA · IAP · Iapetus · IBAN · Iberowie · iberyjski · iberystyka

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.