Search for the most beautiful word
smilingly
aphonous

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "i kiedy"

Tłumaczenie

"i kiedy" tłumaczenie angielskie

 

Podobne tłumaczenia

"i kiedy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "i kiedy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Byłem wówczas w Indiach i szedłem sobie ulicą, kiedy zobaczyłem malarza bilbordów.

I was in India, and I was walking down the streets, and I saw a billboard painter.

Kto opracuje te mechanizmy i kiedy możemy się spodziewać wniosku ustawodawczego?

Who will develop these things and when can we expect a legislative proposal?

Jaki właściwie będzie charakter tego projektu i kiedy ujrzy on światło dzienne?

What will be the exact nature of this project and when will it see the light of day?

Nazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.

Well, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story

I będąc Anglikiem, kiedy to usłyszałem pierwszy raz, pomyślałem: "Co za bzdury".

And being English, when I first heard that I thought, "What a load of cock."

I co ciekawe, kiedy robisz coś dla zabawy, to wykres zadowolenia wygląda jak kwadrat.

And what you find is when you do something fun, it has a square wave walk set.

Kiedy i jaki znajdziemy sposób na skuteczne radzenie sobie z przenoszeniem firm?

When and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?

Nie lubię, kiedy Turcja i Chorwacja są nieodmiennie wymieniane jednym tchem.

I do not like it when Turkey and Croatia are invariably mentioned in the same breath.

Parlament Europejski nigdy nie milczy i nie może milczeć, kiedy umierają ludzie.

The European Parliament is never silent and must not be silent when people are dying.

Wszyscy przecież bywamy pacjentami i nigdy nie wiadomo, kiedy znów nimi będziemy.

We have all been patients at some point, and we never know when it will happen again.

I kiedy wyszli z pokoju, lekarz powiedział do matki "Proszę ją obserwować".

And the minute they left the room, she said, she was on her feet, moving to the music.

Na etykiecie na kartoniku podane są zalecenia, jaką ilość leku i kiedy należy stosować.

The label on the carton will tell you how many tablets you should take and when.

I kiedy pokazałam film na Bliskim Wschodzie, ludzie chcieli poznać Josha.

And when I showed the film in the Middle East, people wanted to meet Josh.

I kiedy to odkryto, straciło całą swoją wartość i zostało usunięte z muzeum.

And when that was discovered, it lost all its value and was taken away from the museum.

I kiedy te naczynia wnikną w nowotwór, może się rozwijać, może atakować lokalne tkanki.

And once those vessels invade the cancer, it can expand, it can invade local tissues.

Jaki jest obecny status tego sprawozdania i kiedy zostanie ono opublikowane?

What is the current status of this report and where will it be published?

Jest dla nas bardzo istotne, abyśmy wiedzieli, które samoloty mogą wystartować i kiedy.

That is very important in order for us to know which aeroplanes can take off and when.

Lekarz prowadzący wyjaśni dokładnie jaką stosować dawkę, kiedy i jak często ją podawać.

Your doctor will have told you exactly how much to use, when to use it, and how often.

Więc mamy B, A, G, F. ~~~ I kiedy mamy B, A, G, F, czego się teraz spodziewamy?

And then to F. So we have B, A, G, F. And if we have B, A, G, F, what do we expect next?

Kiedy i jak często stosować Avamys jest podawany do nosa w postaci mgły.

When to use it and how much to use Avamys is sprayed into the nose as a fine mist.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: unoszący się na wodzie, filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić

Podobne słowa

hypnopompiczny · hypochondryk · hypoechogeniczny · hypoechogenny · hypoglossal · hyponychium · hyś · Hz · i · i...i... · i-kiedy · i/lub · IAB · IAC · IANA · IAP · Iapetus · IBAN · Iberowie · iberyjski · iberystyka

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.