Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "gotowy"

 

"gotowy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-36 z 234

gotowy {przymiotnik}

gotowy {przym. m.}

ready {przym.}

Roztwór gotowy do użycia powstaje po włożeniu wkładu do wstrzykiwacza Reco- Pen.

The ready-to-use solution is prepared by inserting the cartridge into the Reco-Pen.

Uważamy, że kraj ten jest gotowy do przejścia na wyższy poziom w integracji z Europą.

We believe the country is ready to engage in a higher level of integration with Europe.

Więc Matt Keenan, jak będziesz gotowy możesz zaczynać, w porządku zacznij pokaz.

So Matt Keenan, just any time you're -- all right -- ready to let her go.

Tak postąpiłem z Komisją Handlu Zagranicznego i jestem gotowy, aby do niej powrócić.

I have done so with the INTA Committee and I am ready to go back to the INTA Committee.

Parlament jest gotowy szukać wszelkich możliwych rozwiązań przy użyciu środków prawnych.

Parliament is ready to find any possible solutions through regulatory means.

gotowy {przym. m.}

through {przym.} [pot.]

Parlament jest gotowy szukać wszelkich możliwych rozwiązań przy użyciu środków prawnych.

Parliament is ready to find any possible solutions through regulatory means.

Program pracy, który się z tym wiąże, stawia duże wymagania i Parlament jest gotowy do jego przyjęcia.

The work programme involved is demanding and Parliament is ready to carry it through.

Wystarczy przepuścić go przez separator i jest gotowy do użytku.

Run it through the separator and you're ready to use it.

Nadaje je przez sygnały chemiczne, dając znać innym komórkom, gdy jest gotowy, kiedy czuje że wszystko jest ustawione i gotowe na oddzielenie chromosomów.

It broadcasts through chemical signals telling the rest of the cell when it's ready, when it feels that everything is aligned and ready to go for the separation of the chromosomes.

gotowy {przym. m.} (też: trwały, nieporuszalny)

set {przym.}

I jestem już gotowy, żeby to zrobić, ale wtedy okazuje się, że samo przygotowanie zajmie 10 minut.

I'm all set to do it, but then it turns out that to set up here, you have like 10 minutes to set up!

Obecnie Turcją kieruje rząd, który dysponuje przejrzystym, popularnym mandatem i który jest gotowy do pracy.

Turkey now has a government in power which has a clear popular mandate and can set to work.

Już byłem gotowy żeby to zrobić i myślałem: "Tak!",

I was all set to do it and I was thinking, "Aw man," I was just going to impose upon the powers that be, and measure the speed of light.

Gdy obiad jest już gotowy do podania, jako że mama miała ośmioro dzieci, czasami mowiła, że nie rozróżniała kto był kim i gdzie był.

If you come in you will see us: evening time, at table -- set for ten but not always all seats filled -- at the point when dinner is ready to be served.

Jeżeli po środku okienka dawki nie jest widoczny czworokąt (♦), to znaczy wstrzykiwacz nie został sprawdzony prawidłowo i wstrzykiwacz nie jest gotowy do ustawienia dawki.

If you do not see a diamond in the centre of the dose window, the pen has not been primed correctly and you are not ready to set your dose.

gotowy {przym. m.} (też: gotowany, przygotowany)

prepared {przym.}

Roztwór gotowy do użycia powstaje po włożeniu wkładu do wstrzykiwacza Reco- Pen.

The ready-to-use solution is prepared by inserting the cartridge into the Reco-Pen.

Gotowy do użycia roztwór jest trwały przez 30 dni w lodówce (2°C - 8°C).

The prepared oral solution is stable for 30 days in a refrigerator (2°C -8°C).

Mam nadzieję, że rzecznik jest gotowy podjąć się tego zadania i jako...

I hope that the Ombudsman is prepared to take on this task and as such ...

Czy rząd irlandzki jest gotowy, aby coś zrobić z tą sytuacją?

Would the Irish Government be prepared to do something about that?

Jasno powiedział Pan, że jest gotowy to zmienić, i mam nadzieję, że poczyni Pan kroki w tym kierunku.

You have clearly stated that you are prepared to change this and I hope that you do move in this direction.

gotowy {przym. m.} (też: skończony, przegrany, finalny)

finished {przym.}

Reporter: W końcu symulator mostu jest gotowy i potrafię go rozchybotać.

Interviewer: Well, at last the simulated bridge is finished, and I can make it wobble.

Mamy nadzieję, że do lata wniosek będzie gotowy.

We hope that there will be a finished proposal by the summer.

A to jest gotowy mechanizm.

So, that's a finished gear.

Już widzę pismo pani komisarz z odpowiednią korektą: jestem przekonany, że projekt został już przygotowany i jest gotowy do przesłania Komisji Budżetowej.

I can already see the Commissioner's letter of amendment: I am sure the draft is already finished and ready for submission to the Committee on Budgets.

W okresie trwałości pacjent może przechowywać produkt gotowy przez jeden okres 3 miesięcy w temperaturze nie wyższej niż 25°C; następnie produkt należy usunąć.

During the shelf life the patient may store the finished product for a single period of 3 months at a temperature not above 25°C, after which the product must be discarded.

gotowy {przym. m.} (też: żywy, szybki, przygotowany)

yare {przym.} [arch.]

gotowy {przym. m.} (też: pewny, ustalony, rutynowy)

cut-and-dried {przym.}

gotowy (nie szyty na zamówienie) {przym.} [odzież] (też: prêt à porter, ze sklepu)

pret-a-porter {przym.} [odzież]
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "gotowy":

 

Podobne tłumaczenia

"gotowy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "gotowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Wreszcie nie można powiedzieć, że Europa ma gotowy i stabilny system finansowy.

Finally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.

Jesteśmy gotowi, wystarczy tylko czek od NASA... ~~~ (Śmiech) ...by pokryć koszty.

All we need is a check from NASA headquarters (Laughter) to cover the costs.

Pan poseł Lamassoure powiedział wczoraj, że jest gotowy ustąpić ze stanowiska.

Mr Lamassoure yesterday said that he was willing to step down from office.

Gotowy roztwór należy podać natychmiast w postaci wstrzyknięcia dożylnego.

The reconstituted solution should be administered immediately by intravenous injection.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia gotowy produkt powinien zostać użyty niezwłocznie.

From a microbiological point of view, the product should be used immediately.

Jest to projekt gotowy od dwóch lat, który moim zdanie trzeba teraz wprowadzić w życie.

It is a project that is two years old and I think that it needs to be implemented now.

Na tym etapie jest za wcześnie, aby mieć gotowy obraz treści jakichkolwiek zmian.

It is too early, at this stage, to have fixed ideas about the substance of any changes.

Istnieje odpowiednia technologia, gotowa do użycia nie za 10 czy 20 lat, ale już teraz.

And there is technology coming online, not 10, 20 years from now, right now.

Gotowy produkt jest klarownym roztworem, bezbarwnym do bladożółtego.

The reconstituted preparation results in a colourless to pale yellow, clear solution.

Istnieją obecnie już cztery takie dyrektywy, a projekt kolejnej jest już praktycznie gotowy.

There are already four such directives and one is virtually complete at draft stage.

Jego gipsowa proteza była gotowa, a on sam zaczynał prawdziwą fizjoterapię.

The stump or cast prosthesis was made, and he was starting the real physical rehabilitation.

Oto sam szkielet wydmy, podnoszący się z ziemi, a to gotowa całość.

And here comes dune-scape, coming up out of the courtyard, and there it is fully built.

Wiemy, że przegląd obecnego porozumienia będzie gotowy w maju tego roku.

We know the current agreement will be revised for May of this year.

System ten został opracowany w latach 90. i stał się w pełni gotowy do zastosowania w 1998 r.

This system was developed throughout the 1990s and has been fully operational since 1998.

Można też było kupić gotowy schron i po prostu zakopać go w ziemi.

Or you could buy a prefabricated bomb shelter that you could simply bury in the ground.

Jednak od tego czasu nie odniosłam wrażenia, że jest pan szczególnie gotowy do działania.

However, since then, I have not really had the impression that you are particularly mobilised.

Może nie na zawsze...... ale tu i teraz jestem gotowy cię pokonać!

Maybe not forever... but I got this cabin rigged to beat you now!

Okay, wiect raport Evers' a myślę, że będzie gotowy na poniedziałek?

Okay, so that Evers report, I think, is due on Monday, is it not?

Wniosek dotyczący tej sprawy ma być gotowy jesienią, ale nie wiem, w którym roku.

That proposal is supposed to come in the autumn, but I do not know in the autumn of which year.

Zrobimy, co w naszej mocy, by system ten był gotowy do 2012 roku.

We will do our utmost to ensure that the system is up and running by 2012.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

gostek · goszczenie · got · gotować · gotowanie · gotowany · gotowiec · gotówka · gotówkowy · gotowość · gotowy · gotycki · gotyk · gówienko · gówniany · gówniara · gówniarz · gówno · goździk · goździki · Gołąb

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.