Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "godzina"

 

"godzina" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 139

godzina {rzeczownik}

godzina {f.}

hour {rzecz.}

To już jedenasta godzina, ze względu na błyskawiczny rozwój technologii.

It is already the eleventh hour, due to the rapid development of technology.

Tylko że dla osób poszkodowanych liczy się każdy dzień, każda godzina.

However, every day and every hour is of great importance to the people concerned.

Albowiem nie są ci, jako wy mniemacie, pijani, gdyż dopiero jest trzecia na dzień godzina.

For these are not drunken, as ye suppose; seeing it is [but] the third hour of the day.

A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Przyszła godzina, aby był uwielbiony Syn człowieczy.

And Jesus answereth them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.

A gdy przyszła godzina, usiadł za stół, i dwanaście apostołów z nim.

And when the hour was come, he sat down, and the apostles with him.

godzina {f.} (też: pora, sezon, takt, czas)

time {rzecz.}

Liczby - nawet nie potrafia ci powiedzieć, która jest godzina.

Numbers - they couldn't even tell you what fucking time it is.

Godzina na knucie jak sprzątnąć szefa policji, jak w tej klasycznej scenie z "Ojca chrzestnego".

A time for plotting to whack the chief of police, like in this classic scene from "The Godfather."

Jeśli chcemy wiedzieć która godzina, to musimy mieć zegarek.

And so for us, if you want to know the time you have to wear something to tell it.

Która jest godzina?

what time is it?

powiedzieć, która godzina

to tell the time

godzina {f.}

o'clock {rzecz.}

Panie i panowie! Minęła już godzina 18.

Ladies and gentlemen, it is past six o'clock.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "godzina":

 

Podobne tłumaczenia

"godzina" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "godzina" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.

If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.

co najmniej po 24 godzinach od zakończenia stosowania odwracalnych inhibitorów MAO (np.

at least 24hrs after discontinuation of a reversible MAOI (e. g. moclobemide).

A gdy przyszedł Piotr do Antyjochii, sprzeciwiłem się mu w twarz; i był godzien nagany.

But when Cephas came to Antioch, I resisted him to the face, because he stood condemned.

A kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mię godzien.

And he that doth not take his cross and follow after me, is not worthy of me.

Eliminacja Okres połowicznej eliminacji glimepirydu wynosi w przybliżeniu od 5 do 8 godzin.

Elimination The elimination half-life of glimepiride is approximately 5 to 8 h.

Gdybyś spał 5 godzin, ta kolacja byłaby dużo bardziej interesująca."

If you had gotten five, this dinner would have been a lot more interesting."

Maksymalne stężenie leku w osoczu występuje po około 1 godzinie po podaniu.

Rosiglitazone plasma concentrations peak at around 1 h after dosing.

Odzwierciedlenie zmian w serwisie Mapy Google może potrwać maksymalnie 48 godzin.

It may take up to one week before the changes are reflected on Maps.

Wpadła do miasta krzycząc: "Potrzebuję nowych butów!" Była godzina przed ceremonią.

And, I mean, it's really -- let me take this off so you can see it.

W ciągu 2- 3 godzin po zażyciu leku ORACEA nie należy stosować związków zobojętniających

Do not take antacids, multi-vitamins or other products that contain calcium (such as milk and

Po podaniu doustnym gabapentyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 2 – 3 godzinach.

Gabapentin bioavailability (fraction of dose absorbed) tends to decrease with increasing dose.

Widzicie tę nerkę, która została wydrukowana kilka godzin wcześniej.

You can actually see that kidney as it was printed earlier today.

Zestaw infuzyjny powinien by zmieniany co 48 godzin z zachowaniem zasad aseptyki podczas ol

Patients started on CSII must receive comprehensive instruction in the use of the pump, and the

u przeszczepieniu nerki wynosi od 270 do 919 godzin (średnio 480 godzin), co odpowiada okresowi

This first three months, is the most critical period post-transplantation. na

przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (w ciągu 24 godzin).

Hepatitis B immunoglobulin should be given as soon as possible after exposure (within 24

Badania kliniczne wykazały, że t1/ 2 wynosi około 5- 10 godzin.

insulin from plasma (insulin in the blood stream has a t½ of a few minutes).

I nie jestem godzien więcej być nazywany synem twoim, uczyń mię jako jednego z najemników twoich.

I am no more worthy to be called your son: make me as one of thy hired servants.

Przekonał Einsteina, by w swej ostatniej godzinie, podpisał sławne memorandum Bertranda Russella.

He persuaded Einstein, as his last act, to sign the famous memorandum of Bertrand Russell.

w czasie choroby nale y kontynuowa przyjmowanie insuliny i zmian godzin wstrzykni; zn

Many medicines affect the way glucose works in your body and they may influence your insulin dose.

Odzwierciedlenie zmian w serwisie Mapy Google może potrwać maksymalnie 48 godzin.

To fix the location maker for your business that appears incorrectly on Google follow these steps:
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

gnuśny · go · goalball · gobelin · godnie · godność · godny · gody · godz. · godzić · godzina · godzinny · godzinowy · godziny · godziwy · godło · gofr · gofrować · gofrowany · gofrownica · gogle

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.