Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "godzina"

 

"godzina" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-26 z 191

godzina {rzeczownik}

godzina {f.}

hour {rzecz.}

A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Przyszła godzina, aby był uwielbiony Syn człowieczy.

And Jesus answereth them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.

A gdy przyszła godzina, usiadł za stół, i dwanaście apostołów z nim.

And when the hour was come, he sat down, and the apostles with him.

W Stanach nazwano ją "Nasza Ostatnia Godzina" bo Amerykanie lubią natychmiastową satysfakcję.

And in America it was called "Our Final Hour" because Americans like instant gratification.

Zamiast tego ludzie wciąż mówią tu w taki sposób, jakby właśnie rozpoczynała się "godzina zero”.

Instead, people keep talking here as if 'zero hour' were just beginning.

Powiedział, że dla parafii jest tylko jedna godzina w tygodniu.

He said that you only have the congregation for one short hour a week.

godzina {f.} (też: pora, sezon, takt, czas)

time {rzecz.}

Jeśli chcemy wiedzieć która godzina, to musimy mieć zegarek.

And so for us, if you want to know the time you have to wear something to tell it.

Która jest godzina?

what time is it?

powiedzieć, która godzina

to tell the time

A jeśli potrzebujesz sprawdzić, która jest godzina wystarczy narysować zegarek -- (Śmiech) (Oklaski) na swojej ręce.

And, if you need to know what the current time is it's as simple as drawing a watch -- (Laughter) (Applause) on your arm.

Nie pamiętam, która to była godzina.

I do not remember what time it was.

godzina {f.}

o'clock {rzecz.}

Panie i panowie! Minęła już godzina 18.

Ladies and gentlemen, it is past six o'clock.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "godzina":

 

Podobne tłumaczenia

"godzina" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "godzina" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.

If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.

A kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mię godzien.

And he that doth not take his cross and follow after me, is not worthy of me.

A gdy przyszedł Piotr do Antyjochii, sprzeciwiłem się mu w twarz; i był godzien nagany.

But when Cephas came to Antioch, I resisted him to the face, because he stood condemned.

Eliminacja Okres połowicznej eliminacji glimepirydu wynosi w przybliżeniu od 5 do 8 godzin.

Elimination The elimination half-life of glimepiride is approximately 5 to 8 h.

Odzwierciedlenie zmian w serwisie Mapy Google może potrwać maksymalnie 48 godzin.

It may take up to one week before the changes are reflected on Maps.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.25 i wznowione o godzinie 11.35)

(The sitting was suspended at 11.25 a.m. and resumed at 11.35 a.m.)

Debaty odbędą się w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 19.00.

The debates will be held from 09.00 to 13.00 and from 15.00 to 19.00.

W ciągu 2- 3 godzin po zażyciu leku ORACEA nie należy stosować związków zobojętniających

Do not take antacids, multi-vitamins or other products that contain calcium (such as milk and

Po podaniu doustnym gabapentyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 2 – 3 godzinach.

Gabapentin bioavailability (fraction of dose absorbed) tends to decrease with increasing dose.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.45 i wznowione o 21.00.)

(The sitting was suspended at 8.45 p.m. and resumed at 9.00 p.m.)

Zestaw infuzyjny powinien by zmieniany co 48 godzin z zachowaniem zasad aseptyki podczas ol

Patients started on CSII must receive comprehensive instruction in the use of the pump, and the

u przeszczepieniu nerki wynosi od 270 do 919 godzin (średnio 480 godzin), co odpowiada okresowi

This first three months, is the most critical period post-transplantation. na

przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (w ciągu 24 godzin).

Hepatitis B immunoglobulin should be given as soon as possible after exposure (within 24

Głosowanie odbędzie się we czwartek 16 grudnia 2010 r. o godzinie 12.00.

The vote will take place at 12.00 on Thursday, 16 December 2010.

Komisja nie może też przystać na ograniczenie prawa kobiety do odmowy pracy w godzinach nocnych.

Similarly, the Commission cannot accept weakening a woman's right to refuse night work.

Badania kliniczne wykazały, że t1/ 2 wynosi około 5- 10 godzin.

insulin from plasma (insulin in the blood stream has a t½ of a few minutes).

Głosowanie odbędzie się o godzinie 11.00 w czwartek, 22 października 2009 roku.

The vote will take place at 11.00 on Thursday, 22 October 2009.

I nie jestem godzien więcej być nazywany synem twoim, uczyń mię jako jednego z najemników twoich.

I am no more worthy to be called your son: make me as one of thy hired servants.

Przekonał Einsteina, by w swej ostatniej godzinie, podpisał sławne memorandum Bertranda Russella.

He persuaded Einstein, as his last act, to sign the famous memorandum of Bertrand Russell.

Doceniam inicjatywę UE mającą na celu zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego w szkołach.

I appreciate the EU initiative to increase the number of physical education classes in schools.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

gnykowy · go · goalball · gobelin · godnie · godność · godny · gody · godz. · godzić · godzina · godzinny · godzinowy · godziny · godziwy · godło · goetyt · gofr · gofrować · gofrowany · gofrownica

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.