Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "gmina"

 

"gmina" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-17 z 17

gmina {rzeczownik}

gmina {f.} (też: wspólnota, społeczność, poczet, zbiorowość)

community {rzecz.}

W moim okręgu wyborczym, w Szkocji, mamy tuziny małych lotnisk, a podróż samolotem nie jest luksusem - jest to konieczność służąca słabym gminom.

In my constituency, Scotland, we have dozens of small airports, and air travel is not a luxury - it is a necessity serving fragile communities.

gmina {f.} (też: komuna)

commune {rzecz.}

gmina {f.} (też: dzielnica, gmina miejska)

borough (in London, New York) {rzecz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "gmina":

 

Podobne tłumaczenia

"gmina" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "gmina" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

W Danii decyzję tę pozostawia się gminom i uważamy, że należy tego przestrzegać.

In Denmark, the decision is left to the municipalities and we believe that should be respected.

Głównym założeniem jest umożliwienie gminom elastyczności.

Flexibility for the municipalities is at the heart of this.

Powszechna jest wrogość pomiędzy gminami.

There is widespread intercommunal hostility.

Z kolei w Rumunii, w gminie Tărlungeni koło Braşowa, wybudowano mur pomiędzy rodzinami romskimi a nieromskimi.

In Romania, in the municipality of Tărlungeni, near Braşov, a wall has been erected between the Roma and non-Roma families.

Nikt nie chce odebrać gminom i władzom lokalnym czy regionalnym prawa do określania warunków ruchu drogowego.

No one wants to take the right to configure traffic conditions away from the municipalities or the local or regional authorities.

Byłoby niezwykle istotne, aby Komisja udzielała pomocy gminom w takich przypadkach i była gotowa udzielić im porady, gdy popełnione zostaną błędy.

In this event, it would be very important for the Commission to help the municipalities and, if they make a mistake, to be there to advise them.

W naszych rozważaniach szczególnie ważną rolę odgrywa zagadnienie związku pomiędzy centrami miejskimi a gminami peryferyjnymi.

In our deliberations, the issue of the relationship between the urban centres and the municipalities on the periphery plays an especially important role.

Bezrobocie w tej gminie nadal rośnie i dotyka wielu tysięcy pracowników, zwłaszcza z branży obuwniczej i przetwarzania korka naturalnego.

Unemployment in this municipality is continuing to rise and now affects many thousands of workers, particularly in the footwear and cork processing industries.

Implikuje to także umożliwienie gminom uwzględnienia sprawiedliwego handlu jako, przykładowo, kryterium przy udzielaniu zamówień publicznych, zgodnie z propozycją pani poseł Rühle.

It also includes allowing municipalities to take fair trade, for example, into consideration as a procurement criterion, as proposed by Mrs Rühle.

Nie jest to kwestia zadecydowania, że dany obszar we władaniu rady lokalnej, gmina, czy obszar miejski powinien stać się "strefą 30 km/h” czy nadania priorytetu podróżowaniu koleją.

It is not a question of deciding here that a local council, a municipality or an urban area should become a '30 zone' or should give priority to rail travel.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

glutaminian · glutation · gluten · gluty · GM · gmach · gmaszysko · gmatwać · gmatwanina · gmerać · gmina · gminny · gminy · gnać · gnat · gnębić · gnębiciel · gnejs · gnejsowy · gniadosz · gniady

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.