Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "głupi"

 

"głupi" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-42 z 125

głupi {przymiotnik}

głupi {przym. m.} (też: durny)

stupid {przym.}

Mając wiedzę wyniesioną ze Stanford, powiedziałem mu: "Pierre, co za głupi pomysł".

And with the wisdom of my Stanford degree, I said, "Pierre, what a stupid idea."

(Śmiech) Nie byliśmy głupi: postawiliśmy płytę ze sklejki tak z półtora metra z przodu.

(Laughter) We weren't stupid: we put up a sheet of plywood about five feet in front of it.

Jak ktoś już powiedział, jeżeli nie rozwiążemy tych problemów, pakt będzie zwyczajnie głupi.

If these issues are not resolved, the pact becomes stupid, as someone said.

Nikt inny nie byłby na tyle głupi, żeby dać ci pistolet, ale ci go dałem.

Nobody else would be stupid enough to give you a gun, but I did.

(Śmiech) Tak naprawdę Wikipedia to pomysł tak dogłębnie głupi, że nawet Jimbo na niego nie wpadł.

(Laughter) In fact, Wikipedia is an idea so profoundly stupid that even Jimbo never had it.

głupi {przym. m.} (też: głupiutki)

silly {przym.}

(Śmiech) Ja oczywiście sobie pomyślałem: cóż, to są amerykańskie dane. ~~~ Oraz pomyślałem, że to ci głupi amerykanie.

(Laughter) Now I, of course, thought, "Well this is American data," and I thought, "Well, those silly Americans.

Tak się składa, że nie byłem głupi.

Well actually, I was not silly.

Bierz jego ty głupi kretynie!

Him, you silly bastard!

Głupi młodzi Czesi!

Silly young Czechs!

głupi {przym. m.} (też: głupie, głupia)

foolish {przym.}

Syn głupi żałością jest ojcu swemu, a gorzkością rodzicielce swojej.

A foolish son is a grief to his father, And bitterness to her that bare him.

Syn mądry uwesela ojca; ale głupi człowiek lekce waży matkę swoję.

A wise son maketh a glad father; But a foolish man despiseth his mother.

Skarb pożądany i olej są w przybytku mądrego; ale głupi człowiek pożera go.

There is precious treasure and oil in the dwelling of the wise; But a foolish man swalloweth it up.

Bojaźń Pańska jest początkiem umiejętności; ale głupi mądrością i ćwiczeniem gardzą.

The fear of Jehovah is the beginning of knowledge; [But] the foolish despise wisdom and instruction.

Tedy on rzekł do nich: O głupi, a leniwego serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy!

And he said unto them, O foolish men, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken!

głupi {przym. m.} (też: zwariowany, durny, głupkowaty, stuknięty)

daft {przym.}

głupi jak stołowe nogi

as daft as a brush

głupi jak but z lewej nogi

as daft as a brush

głupi jak stołowe nogi

daft as a brush

głupi jak cielę

daft as a brush

głupi jak cielę

as daft as a brush

głupi {przym. m.} (też: bezmyślny)

witless {przym.}

głupi {przym. m.} (też: idiotyczny)

asinine {przym.}

głupi {przym. m.} (też: zepsuty, nieświeży, otumaniony)

addled {przym.}

głupi {przym. m.} (też: niemy, durny)

dumb {przym.}

głupi jak stołowe nogi

as dumb as an ox

głupi jak but z lewej nogi

as dumb as an ox

głupi jak cielę

as dumb as an ox

głupi jak but

dumb as an ox

głupi jak stołowe nogi

dumb as an ox

głupi {przym. m.} (też: naiwny, głupkowaty)

derpy {przym.}

głupi {przym. m.} (też: nierozsądny, bezmyślny)

feeble-minded {przym.}

głupi {przym. m.} [pot.] (też: durny, głupawy, głupkowaty)

goofy {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "głupi":

 

Podobne tłumaczenia

"głupi" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "głupi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.

Be not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools.

Wszystkiego ducha swego wywiera głupi, ale mądry na dalszy czas go zawściąga.

A fool uttereth all his anger; But a wise man keepeth it back and stilleth it.

Kto pokrywa nienawiść wargami kłamliwemi, i kto rozgłasza hańbę, głupi jest.

He that hideth hatred is of lying lips; And he that uttereth a slander is a fool.

Kto miłuje ćwiczenie, miłuje umiejętność; a kto ma w nienawiści karność, głupim jest.

Whoso loveth correction loveth knowledge; But he that hateth reproof is brutish.

Mądrość ostrożnego jest rozumieć drogę swoję, ale głupstwo głupich jest zdrada.

The wisdom of the prudent is to understand his way; But the folly of fools is deceit.

Bogactwo mądrych jest koroną ich; ale głupstwo głupich zostaje głupstwem.

The crown of the wise is their riches; [But] the folly of fools is [only] folly.

Uczciwa rzecz każdemu, poprzestać zwady; ale głupim jest, co się w nią wdaje.

It is an honor for a man to keep aloof from strife; But every fool will be quarrelling.

Każdy ostrożny umiejętnie sobie poczyna; ale głupi rozpościera głupstwo.

Every prudent man worketh with knowledge; But a fool flaunteth [his] folly.

Za śmiech sobie ma głupi, popełnić niecnotę, ale mąż roztropny dzierży się mądrości.

It is as sport to a fool to do wickedness; And [so is] wisdom to a man of understanding.

Nie kocha się głupi w roztropności, ale w tem, co mu objawia serce jego.

A fool hath no delight in understanding, But only that his heart may reveal itself.

Droga głupiego zda się prosta przed oczyma jego; ale kto słucha rady, mądrym jest.

The way of a fool is right in his own eyes; But he that is wise hearkeneth unto counsel.

Ciężkić jest kamień, i piasek ważny; ale gniew głupiego cięższy, niż to oboje.

A stone is heavy, and the sand weighty; But a fool's vexation is heavier than they both.

Serce mądrego jest po prawej stronie jego; ale serce głupiego po lewej stronie jego.

A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.

Bicz na konia, ogłów na osła, a kij potrzebny jest na grzbiet głupiego.

A whip for the horse, a bridle for the ass, And a rod for the back of fools.

Przed głupim nie mów; albowiem wzgardzi roztropnością powieści twoich.

Speak not in the hearing of a fool; For he will despise the wisdom of thy words.

Kto mruga okiem, przynosi frasunek, ale głupi od warg swoich upadnie.

He that winketh with the eye causeth sorrow; But a prating fool shall fall.

Nie dlatego, że z głupi ludzie nie widzą, że Chiny są tu po to, by zabrać surowce.

If you tell them, "We need a road here," they will help you build it.

Lepiej jest słuchać gromienia mądrego, niżeli słuchać pieśni głupich.

It is better to hear the rebuke of the wise, than for a man to hear the song of fools.

Język mądrych zdobi umiejętność; ale usta głupich wywierają głupstwo.

The tongue of the wise uttereth knowledge aright; But the mouth of fools poureth out folly.

Mądre serce przyjmuje przykazanie; ale głupi od warg swoich upadnie.

The wise in heart will receive commandments; But a prating fool shall fall.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.