Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "głos"

 

"głos" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 980

głos {rzeczownik}

głos {m.} (też: wokal)

voice {rzecz.}

Występowałam tu i tam, jednak zarówno moja kondycja, jak i głos pogarszały się.

I performed here and there, but as my condition deteriorated, so did my voice.

Każdy głos w społeczeństwie liczy się, ale tylko wspólny głos może coś zmienić.

Every voice in society matters, but only a united voice can make a real difference.

Nie będzie wołał, ani się będzie wywyższał, ani będzie słyszany na ulicy głos jego.

He will not cry, nor lift up his voice, nor cause it to be heard in the street.

I usłyszał Pan głos słów waszych, a rozgniewał się bardzo, i przysiągł, mówiąc:

And Jehovah heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,

skrobiąc pazurami, potem ona - jej głos chropowaty, ostry, pusty prawie tylko półton

claws scrabbling, then her -- her voice hoarse, harsh, hollow, almost only a tone,

głos {m.} (też: głosowanie, wotum)

vote {rzecz.}

A część, która pozostała, ta z twoim zaznaczeniem, to twój zaszyfrowany głos.

And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.

Oczywiście mój głos był w znacznym stopniu umotywowany przez niektóre z nich.

Certainly my vote was motivated in great measure by consideration of some of those.

Dlatego w ostatecznym głosowaniu oddałem głos przeciwko przyjęciu wspólnej rezolucji.

Therefore, at the final vote, I voted against adoption of the joint resolution.

Mój głos nie służył w żadnym wypadku zanegowaniu sprawozdania pana posła.

My vote was not a negation of the Graça Moura report; quite the contrary.

Irlandzki głos zachęca nas do działań europejskich, przy okazji nas jednocząc.

The Irish vote encourages us in our European action and, at the same time, it links us.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "głos":

 

Podobne tłumaczenia

"głos" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "głos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Przykro mi, że musiałem przeczytać oba te teksty na głos, ale było to konieczne.

I am sorry that I had to read these two texts out, but I was required to do so.

Sama liczba zabierających głos posłów świadczy o stopniu zainteresowania tematem.

The sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.

Pan lub pańskie służby powinniście pamiętać o tych, którzy pragną zabrać głos.

You or your services should keep an eye out for those who wish to take the floor.

Uważam, że nie jest fair wobec mnie lub wobec Państwa zabrać głos, a potem wyjść.

I believe that it is not fair to me or to you to take the floor and then to leave.

Głos straszliwy brzmi w uszach jego, że czasu pokoju pustoszący przypadnie nań.

A sound of terrors is in his ears; In prosperity the destroyer shall come upon him.

Zabrałam głos w tej debacie późno, kiedy argumenty zostały już przedstawione.

I have taken the floor late in this debate, so the arguments have been heard.

I udzielę panu głosu za kilkanaście minut, obiecuję, że będzie miał pan głos.

I will give you the floor in a few minutes. I promise you will be able to speak.

Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zabrali głos w debacie.

Madam President, I would like to thank everyone who has participated in the debate.

(NL) Panie przewodniczący! Zabieram głos w imieniu mojego kolegi, posła Bloklanda.

(NL) Mr President, I am speaking here on behalf of my colleague Mr Blokland.

Będę procedował bardzo szybko, po upływie minuty będę odbierał głos, w punkt.

I will be going very fast, on the minute I will be stopping you, on the dot.

w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! Prosiłem o głos już wcześniej.

on behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, I had asked for the floor before.

Czy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?

Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?

Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.

With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.

Głos: Co jest małą rzeczą dla jednych... Panna młoda #3: Jesteś mój, malutki.

Announcer: What may be a little thing to some ... Bride #3: You are mine, little man.

Oddaję głos ogólnie za przyjęciem wniosków zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu.

I am voting in favour of the proposals contained in this report in general.

Następny mówca zabierze głos w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej...

The next speaker, on behalf of the Group of the European People's Party ...

Zmuszane do prostytucji kobiety stopniowo zaczęły publicznie zabierać głos.

Little by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.

Dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos - pewnego dnia zwyciężymy, wbrew wszystkiemu!

Thank you to everyone who gave speeches - one day, we will be winning nonetheless!

Zanim rozpoczniemy głosowanie, poseł Schulz chciałby zabrać głos w kwestii formalnej.

Before starting the votes, Mr Schulz has asked to speak on a point of order.

I zwracałam na to uwagę, próbowałam zabrać głos, ale nie byłam dopuszczona.

I realised this and tried to ask for the floor but was not permitted to speak.
 

Wyniki z forum

"głos" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.