polsko-angielskie tłumaczenie słowa "głos"


Czy chodziło Ci o głosić

PL głos polskie tłumaczenie

głos {m.}

PL głos
play_circle_outline
{męski}

głos (też: wokal)
Głos Pański mocny, głos Pański wielmożny,
The voice of Jehovah is powerful; The voice of Jehovah is full of majesty.
Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.
The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.
Osłabi głos Irlandii, Danii i Finlandii w Radzie Ministrów.
It will weaken Ireland's voice, Denmark's voice and Finland's voice in the Council of Ministers.
głos (też: głosowanie, wotum)
Tym wymogiem jest państwa głos, głos Parlamentu Europejskiego.
This requirement is your vote, the vote of the European Parliament.
Zatem proszę, aby mój głos został zaprotokołowany jako głos przeciw.
I would therefore ask that my vote be recorded as a vote against.
Ważne jest też, aby zaznaczyć, że głos na "nie” jest równie demokratyczny, jak głos na "tak”.
It is also important to point out that a 'no' vote is as democratic as a 'yes' vote.
głos (też: komentarz, uwaga, spostrzeżenie)
Właściwie nie miałem zamiaru zabierać głosu w tej debacie.
I did not actually intend to comment on or respond to this debate.
Podzielam podobne uwagi, rozterki większości Państwa, którzy dzisiaj zabierali głos.
I have similar comments and I share the quandary of most of you who have spoken, today.
Zabiorę ponownie głos w celu przekazania ostatecznych uwag.
głos (też: nagłośnienie, dźwięk, odgłos, brzmienie)
Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.
With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.
Niech będzie głos wojenny w tej ziemi, i spustoszenie wielkie.
A sound of battle is in the land, and of great destruction.
głos (też: okrzyk, wycie, krzyk, płacz)
Głos krzyku z Choronaim: O spustoszenie i zburzenie wielkie!
The sound of a cry from Horonaim, desolation and great destruction!
Głos wołania pasterzy, i narzekanie najzacniejszych tej trzody słychać będzie; bo Pan spustoszy pastwiska ich!
A voice of the cry of the shepherds, and the wailing of the principal of the flock!
Na głos krzyku sterników twoich zadrżą wały morskie;
At the sound of the cry of thy pilots the suburbs shall shake.
głos (też: opinia, pogląd, mniemanie, zdanie)
Głos zabierze pan poseł Morillon w celu przedstawienia stanowiska Komitetu ds.
Mr Morillon has the floor to give the opinion of the Committee on Fisheries.
I my powinniśmy ten głos bardzo mocno w tej Izbie uwzględniać.
We should, therefore, take very strong account of their opinion in this Chamber.
Dlatego musimy zabrać głos i jasno wyrazić naszą opinię.
We therefore need to speak and express our opinion clearly.

Synonimy (polski) dla "głos":

głos

Przykłady użycia - "głos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSama liczba zabierających głos posłów świadczy o stopniu zainteresowania tematem.
The sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
PolishI udzielę panu głosu za kilkanaście minut, obiecuję, że będzie miał pan głos.
I will give you the floor in a few minutes. I promise you will be able to speak.
PolishWładze krajów europejskich śmielej jednak zabierają głos w stosunku do innych rządów.
However, the European authorities manage to be more vocal towards other regimes.
PolishProsiłem o głos już wcześniej.
on behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, I had asked for the floor before.
PolishZłożyłem wniosek na piśmie i w czasie całej debaty dawałem znać, że chcę zabrać głos.
I put it in writing and I indicated throughout the debate that I wanted to speak.
PolishZmuszane do prostytucji kobiety stopniowo zaczęły publicznie zabierać głos.
Little by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
PolishChcę podziękować wszystkim, którzy zabrali głos w tej dyskusji.
Mr President, I would like to thank all those who spoke for their contribution.
PolishZabrałam głos w tej debacie późno, kiedy argumenty zostały już przedstawione.
I have taken the floor late in this debate, so the arguments have been heard.
PolishCzy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?
Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?
PolishZabieram głos w imieniu swojej grupy.
on behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, I will speak on behalf of my Group.
PolishDziękuję wszystkim, którzy zabrali głos - pewnego dnia zwyciężymy, wbrew wszystkiemu!
Thank you to everyone who gave speeches - one day, we will be winning nonetheless!
PolishI zwracałam na to uwagę, próbowałam zabrać głos, ale nie byłam dopuszczona.
I realised this and tried to ask for the floor but was not permitted to speak.
PolishBędę procedował bardzo szybko, po upływie minuty będę odbierał głos, w punkt.
I will be going very fast, on the minute I will be stopping you, on the dot.
PolishOddam mu teraz ponownie głos. Następnie zostaną z nami panowie Borloo i Le Maire.
He will now be given the floor again and Mr Borloo and Mr Le Maire will remain with us.
PolishZalecałbym, aby posłowie prosili o głos tylko wtedy, gdy zamierzają być obecni na sali.
I would recommend that Members ask for the floor only if they plan to be present.
PolishProszę, aby teraz głos zabrał przedstawiciel Rady, pan Jean-Pierre Jouyet.
I now invite the representative of the Council, Jean-Pierre Jouyet, to address us.
PolishEuropejski Portal Młodzieżowy > Działalność obywatelska > Gdzie zabrać głos
European Youth Portal > Active citizenship > Where to have your say
PolishWarto przypomnieć, że w tej sprawie wielokrotnie różne osoby zabierały głos.
It is worth noting that various individuals have spoken about this matter many times.