Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "fałszywy"

 

"fałszywy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-33 z 39

fałszywy {przymiotnik}

fałszywy {przym. m.} (też: sztuczny, nieprawidłowy, niewłaściwy, obłudny)

false {przym.}

Świadek fałszywy zaginie; ale mąż dobry to, co słyszy, statecznie mówić będzie.

A false witness shall perish; But the man that heareth shall speak so as to endure.

Sprawozdanie daje fałszywy obraz rzeczywistości, dlatego wstrzymuję się od głosu.

The report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.

Fałszywy świadek nie będzie bez pomsty; a kto mówi kłamstwo, nie ujdzie.

A false witness shall not be unpunished; And he that uttereth lies shall not escape.

Świadek fałszywy nie będzie bez pomsty; a kto mówi kłamstwo, zginie.

A false witness shall not be unpunished; And he that uttereth lies shall perish.

Ponadto ten fałszywy optymizm prowadzi także do błędnych rozwiązań.

Furthermore, this false optimism is also leading to the wrong solutions.

fałszywy {przym. m.}

fake {przym.}

A następnie, w momencie numer dwa, wydawany jest fałszywy komunikat.

Then, at moment number two, you have the fake announcement go out.

Jednak wprawny obserwator rozpozna fałszywy uśmiech na kilometr Czy wszyscy widzą tutaj fałszywy uśmiech?

But a trained liespotter can spot a fake smile a mile away.

Czy umiesz odróżnić banknot fałszywy od prawdziwego?

Can you spot the difference between a fake banknote and a real one?

Bardziej przypomina ona fałszywy los na loterii.

It is more reminiscent of a fake lottery ticket.

Przeciwieństwiem jest fałszywy fałsz.

The opposite, of course, is -- fake fake.

fałszywy {przym. m.} (też: sfałszowany)

counterfeit {przym.}

fałszywy {przym. m.} (też: zmyślony, udawany, fikcyjny, nieprawdziwy)

bogus {przym.}

Nowy fałszywy przewodniczący, pan Herman van Rompuy, który został wybrany gdzieś w kuluarach, pogratulował przewodniczącemu Barroso oraz Komisji z powodu pomocy finansowej dla Grecji.

The new bogus President Herman Van Rompuy, who was appointed in back rooms, has congratulated President Barroso and the Commission on the financial rescue of Greece.

fałszywy {przym. m.}

phony {przym.}

fałszywy {przym. m.}

hoax (claim, warning) {przym.}

fałszywy {przym. m.} [muz.]

duff {przym.} [muz.] [Bryt.] [pot.]

fałszywy {przym. m.}

spurious {przym.}

fałszywy {przym. m.} (też: nielegalny, oszukańczy, niezgodny z prawdą, szalbierczy)

fraudulent {przym.}

fałszywy {przym. m.}

phoney {przym.}

fałszywy {przym. m.}

hokey {przym.} [Amer.] [pot.]

fałszywy {przym. m.} (też: podstawiony)

supposititious {przym.} [form.]

fałszywy {przym. m.} (też: niemelodyjny)

tuneless {przym.}
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "fałszywy":

 

Podobne tłumaczenia

"fałszywy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fałszywy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Izali mam usprawiedliwić szale niesprawiedliwe, i w worku gwichty fałszywe?

Shall I be pure with wicked balances, and with a bag of deceitful weights?

Zawartością pola „Od:” można łatwo manipulować w celu wyświetlenia fałszywej nazwy nadawcy.

If you're still uncertain, contact the organization from which themessage appears to be sent.

Powstawają świadkowie fałszywi, a o czem nie wiem, pytają mię.

Unrighteous witnesses rise up; They ask me of things that I know not.

Kupcem jest, w którego ręku są szale fałszywe; gwałt umiłował.

[He is] a trafficker, the balances of deceit are in his hand: he loveth to oppress.

Świadek prawdziwy wyzwala duszę; ale fałszywy kłamstwo mówi.

A true witness delivereth souls; But he that uttereth lies [causeth] deceit.

Nie mówię, że prawo wzrostu entropii jest fałszywe.

I mean, I'm not saying the law of entropy is wrong -- it's not.

Ale rozumiecie, że jeśli jedna z tych kolumn jest chora, że jeśli jedna z tych kolumn jest chora, będzie grać fałszywie.

But you can also understand that if you have a disease within one of these columns, the note is going to be off.

Z wyjątkiem gdy władze włamią się do obcego organu i wyemitują fałszywy certyfikat. ~~~ Właśnie tak zdarzyło się z DigiNotar.

Except they can if they hack into a foreign C.A. and issue rogue certificates.

Jak wiecie, jest to temat trudny, który powinniśmy rozważać z rozwagą, gdyż nie możemy sobie pozwolić na żaden fałszywy ruch.

As you know it is a difficult subject, which I think we need to tackle very carefully, as we cannot afford to get it wrong.

Nifedypina może fałszywie zwiększać wartości stężenia kwasu wanilinomigdałowego w moczu oznaczane metodą spektrofotometryczną.

Nifedipine may increase the spectrophotometric values of urinary vanillylmandelic acid falsely.

Może więc dawać fałszywy obraz sytuacji.

Therefore, it can be misleading.

Wówczas za pomocą naszych algorytmów może zostać wybrany fałszywy, zewnętrzny URL zamiast właściwego adresu w zaatakowanej witrynie.

In these cases our algorithms may select the malicious or spammy URL instead of the URL on the compromised website.

A na ostatek wystąpiwszy dwaj fałszywi świadkowie,.

But afterward came two,.

Ale to rozumowanie fałszywe.

But this is a fallacy.

A tymczasem jest kilka problemów, o których wielcy przywódcy Unii Europejskiej mówią jednym głosem i wydaje się, że jest to głos fałszywy.

There are, however, a number of problems about which the great leaders of the European Union speak as one but seem to be mistaken.

Fałszywe zaniżenie *

Artificially increased*

Fałszywe zawyżenie *

Laboratory parameter

Wysyłalibyśmy zupełnie fałszywy sygnał krajom kandydującym, gdybyśmy w podobny sposób nie wspomnieli o zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych krajów.

We would be giving completely the wrong message to the candidate countries, in the same way as if we had failed to mention the absorption capacity of the European Union.

Skosztowałem go. ~~~ Miał fałszywą głębię porto -- charakterystyczne dla tego wina jest, że pod wieloma względami przypomina porto.

And then I tasted it, and it, you know, had this kind of unctuous, porty richness, which is characteristic of that wine -- that it sort of resembles port in a lot of ways.

Ponadto może on dawać fałszywy obraz, gdyż działania naprawcze w następstwie określonych zdarzeń, takich jak wypadki czy klęski żywiołowe, są traktowane jako korzyści, a nie koszty.

Furthermore, it can be misleading in the sense that remedial measures following certain incidents such as accidents and natural disasters are treated as a benefit instead of a cost.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

fałsz · fałszerski · fałszerstwo · fałszerz · fałszerze · fałszować · fałszowanie · fałszywie · fałszywka · fałszywość · fałszywy · FBI · FDDI · FDM · fe! · Febe · febra · fechtować · fechtunek · federacja · federalizm

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.