polsko-angielskie tłumaczenie słowa "fałszywy"

PL fałszywy polskie tłumaczenie

fałszywy {przym. m.}

PL fałszywy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

  1. ogólne
  2. Muzyka

1. ogólne

fałszywy (też: sztuczny, podrobiony, sfałszowany, lewy)
volume_up
fake {przym.}
Czy umiesz odróżnić banknot fałszywy od prawdziwego?
Can you spot the difference between a fake banknote and a real one?
Jednak wprawny obserwator rozpozna fałszywy uśmiech na kilometr Czy wszyscy widzą tutaj fałszywy uśmiech?
But a trained liespotter can spot a fake smile a mile away.
Przeciwieństwiem jest fałszywy fałsz.
The opposite, of course, is -- fake fake.
fałszywy (też: sztuczny, nieprawidłowy, obłudny, niewłaściwy)
volume_up
false {przym.}
Sprawozdanie daje fałszywy obraz rzeczywistości, dlatego wstrzymuję się od głosu.
The report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
Ponadto ten fałszywy optymizm prowadzi także do błędnych rozwiązań.
Furthermore, this false optimism is also leading to the wrong solutions.
Świadek prawdziwy nie kłamie; ale świadek fałszywy mówi kłamstwo.
A faithful witness will not lie; But a false witness uttereth lies.
fałszywy (też: zmyślony, fikcyjny, udawany, nieprawdziwy)
volume_up
bogus {przym.}
Nowy fałszywy przewodniczący, pan Herman van Rompuy, który został wybrany gdzieś w kuluarach, pogratulował przewodniczącemu Barroso oraz Komisji z powodu pomocy finansowej dla Grecji.
The new bogus President Herman Van Rompuy, who was appointed in back rooms, has congratulated President Barroso and the Commission on the financial rescue of Greece.
fałszywy (też: podrobiony, sfałszowany)
fałszywy (też: oszukańczy, nielegalny, nieuczciwy, szalbierczy)
fałszywy
volume_up
hoax {przym.} (claim, warning)
fałszywy
volume_up
hokey {przym.} [Amer.] [pot.]
fałszywy
volume_up
phoney {przym.}
fałszywy
volume_up
phony {przym.}
fałszywy
volume_up
spurious {przym.}
fałszywy (też: podstawiony)
volume_up
supposititious {przym.} [form.]
fałszywy (też: niemelodyjny)
volume_up
tuneless {przym.}
fałszywy (też: udawany)
volume_up
cod {przym.} [Bryt.] [pot.]

2. Muzyka

fałszywy
volume_up
duff {przym.} [muz.] [Bryt.] [pot.]

Przykłady użycia - "fałszywy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishpodnieść fałszywy alarm
PolishŚwiadek prawdziwy wyzwala duszę; ale fałszywy kłamstwo mówi.
A true witness delivereth souls; But he that uttereth lies [causeth] deceit.
PolishZ wyjątkiem gdy władze włamią się do obcego organu i wyemitują fałszywy certyfikat. ~~~ Właśnie tak zdarzyło się z DigiNotar.
Except they can if they hack into a foreign C.A. and issue rogue certificates.
PolishWówczas za pomocą naszych algorytmów może zostać wybrany fałszywy, zewnętrzny URL zamiast właściwego adresu w zaatakowanej witrynie.
In these cases our algorithms may select the malicious or spammy URL instead of the URL on the compromised website.
PolishMoże więc dawać fałszywy obraz sytuacji.
PolishJak wiecie, jest to temat trudny, który powinniśmy rozważać z rozwagą, gdyż nie możemy sobie pozwolić na żaden fałszywy ruch.
As you know it is a difficult subject, which I think we need to tackle very carefully, as we cannot afford to get it wrong.
PolishA tymczasem jest kilka problemów, o których wielcy przywódcy Unii Europejskiej mówią jednym głosem i wydaje się, że jest to głos fałszywy.
There are, however, a number of problems about which the great leaders of the European Union speak as one but seem to be mistaken.
PolishWysyłalibyśmy zupełnie fałszywy sygnał krajom kandydującym, gdybyśmy w podobny sposób nie wspomnieli o zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych krajów.
We would be giving completely the wrong message to the candidate countries, in the same way as if we had failed to mention the absorption capacity of the European Union.
PolishPonadto może on dawać fałszywy obraz, gdyż działania naprawcze w następstwie określonych zdarzeń, takich jak wypadki czy klęski żywiołowe, są traktowane jako korzyści, a nie koszty.
Furthermore, it can be misleading in the sense that remedial measures following certain incidents such as accidents and natural disasters are treated as a benefit instead of a cost.