Jak napisać CV po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "EKG"

 

"EKG" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 28

EKG

EKG [med.] [skr.]

ECG [med.] [Bryt.] [skr.]

U wszystkich pacjentów otrzymujących Myocet należy rutynowo monitorować EKG.

All patients receiving Myocet should also routinely undergo ECG monitoring.

Jeżeli wyniki leczenia są niewystarczające, można kontynuować leczenie, monitorując EKG.

If the effects are inadequate, the treatment can be continued, with ECG monitoring.

nieprawidłowości w badaniu EKG, zwane zespołem wydłużonego odstępu QT

abnormality of electrocardiogram (ECG), called prolongation of QT interval

go w badaniu EKG) oraz u pacjentów z nabytym wydłużeniem odstępu QT. t le

syndrome (if not excluded by ECG) and in patients with known acquired QT interval prolongation.

W trakcie wykonywania echokardiografii z podaniem produktu OPTISON należy monitorować zapis EKG.

OPTISON contrast echocardiography should be accompanied by ECG monitoring.

EKG [med.] [skr.]

EKG [med.] [Amer.] [skr.]

EKG

EKG [med.] [skr.]

EKG [med.] [Amer.] [skr.] (też: ECG)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "EKG":

Synonimy (angielski) dla "EKG":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "EKG" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jeśli występują zaburzenia w zapisie EKG określane jako wydłużony odstęp QT,

If you have an abnormality of your heart trace known as Prolonged QT interval

nieregularna praca serca (arytmia komorowa), nieprawidłowości w zapisie EKG, zagrażające

irregular heart beat (ventricular arrhythmia), abnormal electrocardiogram heart tracing, life-

Nieprawidłowości w rytmie serca (EKG), które wskazują na występowanie zespołu wydłużonego odstępu QTc

If you have ever been told that you have any of the following conditions:

(lub) z zaawansowanym stadium nowotworu wykonywać badanie EKG przed rozpoczęciem oraz w czasie leczenia.

ed electrocardiograms taken prior to and during the course of treatment.

Wydłużenie odstępu QT w EKG, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi

Electrocardiogram QT corrected interval prolonged, blood urea increased, blood cholesterol increased

ostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG

acute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT

inne problemy z sercem (przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie leczenia zlecane może być wykonanie badania EKG).

advisable to have electrocardiograms before and during the course of treatment).

Ale problem, jak ja to widzę, z regulacją nr 51 EKG ONZ, jest taki, że dotyczy się ona jedynie nowych samochodów.

But the problem as I see it, in relation to UNECE Regulation No 51, is that it applies only to new cars.

Komisja zaproponuje wtedy dostosowanie do właściwych regulacji EKG ONZ za pomocą uaktualnionych wartości granicznych.

The Commission will then propose to adhere to the relevant UNECE regulation with revised limit values.

Kolejne badania toksyczności u psów po podawaniu doustnym przez 9 miesięcy nie wykazały w EKG zmian związanych z lekiem.

Subsequent 9-month oral toxicity studies in dogs showed no drug-related electrocardiographic changes.

Zatwierdzenie pierwszej i drugiej poprawki do Konwencji EKG ONZ z Espoo (głosowanie)

UN/ECE Espoo Convention (vote)

bez EKG czy rentgenu klatki, by obejrzeć serce.

It seemed so intuitive to me.

Cieszę się z faktu, że istnieją dwie regulacje, jak pan wspomniał, panie komisarzu: regulacja nr 51 EKG ONZ i dyrektywa 70/157/EWG.

I welcome the fact that there are two regulations, as you mentioned, Commissioner: UNECE Regulation No 51 and Directive 70/157/EEC.

Wydłużenie odstępu QT w EKG

Electrocardiogram QT prolonged

Zaleca się, aby u pacjentów z chorobą serca i (lub) z zaawansowanym stadium nowotworu wykonywać badanie EKG przed rozpoczęciem oraz w op

Cardiac arrhythmias (primarily supraventricular) usually respond to conventional therapy but may require discontinuation of Viraferon

Protokół dotyczący strategicznej oceny środowiska do Konwencji EKG ONZ z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (

Protocol on Strategic Environmental Assessment to the 1991 UN/ECE Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (

Należy niezwłocznie rozpocząć obserwację układu sercowo- naczyniowego z uwzględnieniem stałego monitoringu EKG w celu wykrycia potencjalnych zaburzeń rytmu.

Cardiovascular monitoring should commence immediately and should include continuous electrocardiographic monitoring for possible arrhythmias.

ostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG, bradykardia zatokowa, częstoskurcz, palpitacje

acute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT, sinus bradycardia, tachycardia, palpitations

Również startuje dodatkowy program szkoleń z technik opieki medycznej, gdzie szkolimy ludzi z zakresu EKG, USG serca itp. ~~~ Takie wyszkolenie daje ludziom motywację.

We're also starting ancillary health-care technology training programs -- training people in echocardiography, cardiac ultrasound, those kinds of things.

stabilny, potwierdzony brakiem bólu w klatce piersiowej lub zapisem EKG, w ciągu dwóch kolejnych dni poprzedzających badanie.

Care should be taken in patients with ischaemic cardiac disease because in these patients allergy-like and/ or vasodilatory reactions may lead to life-threatening conditions.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Eis-dur · eis-moll · EISA · Eisis · Eisis-dur · eisis-moll · ej! · ejakulacja · ejdetyczny · ejektor · ekg · ekierka · ekipa · ekipy · eklampsja · eklektyczny · eklektyzm · ekler · eklerek · eklerka · ekliptyka

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.