"Dziękuję bardzo" - angielskie tłumaczenie

PL

"Dziękuję bardzo" po angielsku

PL Dziękuję bardzo
volume_up

Dziękuję bardzo
Dziękuję bardzo za rzetelną dyskusję w przypadku tak trudnej materii!
Many thanks for a fair discussion on such a difficult subject!
(DE) Dziękuję bardzo za tę wyczerpującą odpowiedź, panie komisarzu.
(DE) Many thanks for your good answer, Commissioner.
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dziękuję bardzo (też: serdecznie dziękuję, dziękuję uprzejmie, bardzo dziękuję, dziękuję serdecznie)
Dziękuję bardzo za tę debatę i dziękuję bardzo za uwagi, wystąpienia i pytania.
Thank you very much for the debates, and thank you very much for the comments, speeches and questions.
(SK) Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie.
(SK) Thank you very much, Madam Chairman, Commissioner, ladies and gentlemen.
(HU) Dziękuję bardzo! Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!
(HU) Thank you very much, Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen.

Podobne tłumaczenia angielskie dla słowa "Dziękuję bardzo"

dziękuję
dziękować czasownik
bardzo przysłówek

Przykłady użycia - "Dziękuję bardzo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishBardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.
(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.
PolishBardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.
I am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.
PolishDziękuję panu bardzo za przekazane mi informacje.
(ES) President-in-Office, thank you very much for the information you have given me.
PolishBardzo dziękuję panu posłowi Claude'owi Turmesowi, prezydencji francuskiej i Komisji.
Thank you very much to Claude Turmes, the French Presidency and the Commission.
PolishDziękuję Panu bardzo za jasną i przekonującą odpowiedź.
(DE) Thank you very much, Mr Oettinger, for your clear and convincing answer.
PolishDziękuję za tę bardzo pożyteczną debatę.
Member of the Commission. - Mr President, thank you for this very useful debate.
PolishDziękuję panu bardzo, panie pośle, za pana uwagi. Zostaną one odpowiednio odnotowane.
Thank you very much, Mr Konrad, for your contribution; it has been well noted.
Polish(SK) Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie.
(SK) Thank you very much, Madam Chairman, Commissioner, ladies and gentlemen.
PolishBardzo dziękuję za obszerną odpowiedź.
(ES) Thank you very much for your lengthy reply, Mr President-in-Office of the Council.
PolishBardzo dziękuję Pani za obecność.
(NL) Mr President, thank you very much for being here with us today, Baroness Ashton.
PolishDziękuję więc bardzo, pani poseł Budreikaitza kompleksowe przedstawienie tej kwestii.
So I am very grateful to Mrs Budreikaitfor her complex presentation of the subject.
Polish. - (SL) Bardzo dziękuję panu za dodatkowe pytanie.
President-in-Office. - (SL) Thank you very much for the additional question.
PolishBardzo dziękuję sprawozdawcy za wspaniałe sprawozdanie.
(DE) Mr President, many thanks to the rapporteur for his excellent report.
Polish(HU) Dziękuję bardzo! Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!
(HU) Thank you very much, Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen.
PolishBardzo dziękuję za szczegółową i przekonywującą odpowiedź.
(LT) Many thanks, Commissioner, for your detailed and persuasive answer.
Polish. - Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za zrozumienie.
President of the Commission. - Mr President, thank you very much for your understanding.
Polish(ES) Dziękuję bardzo za tę niezwykle trudną, ale konieczną pracę, jaką państwo wykonali.
(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
PolishBardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienia.
(PL) Madam President, Commissioner, thank you very much for your detailed explanations.
PolishBardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii.
(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak on this subject.
PolishBardzo dziękuję za pańskie wyjaśnienia.
Madam President, Commissioner, thank you very much for your explanations.