Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Dziękuję bardzo"

 

"Dziękuję bardzo" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 214

Dziękuję bardzo

Dziękuję bardzo za rzetelną dyskusję w przypadku tak trudnej materii!

Many thanks for a fair discussion on such a difficult subject!

(DE) Dziękuję bardzo za tę wyczerpującą odpowiedź, panie komisarzu.

(DE) Many thanks for your good answer, Commissioner.

Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...

Many thanks for sending / inviting / enclosing…

Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.

Many thanks, Commission President.

(NL) Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca!

(NL) Many thanks, Madam President.

Dziękuję bardzo (też: serdecznie dziękuję, dziękuję uprzejmie, bardzo dziękuję, dziękuję serdecznie)

(SK) Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie.

(SK) Thank you very much, Madam Chairman, Commissioner, ladies and gentlemen.

(HU) Dziękuję bardzo! Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!

(HU) Thank you very much, Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen.

(ES) Dziękuję bardzo za tę niezwykle trudną, ale konieczną pracę, jaką państwo wykonali.

(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.

(DE) Pani Przewodnicząca! Dziękuję bardzo za danie mi możliwości zadania pytania.

(DE) Madam President, thank you very much for giving me the opportunity to ask a question.

Panie Przewodniczący! Dziękuję bardzo autorom za ich doskonałą pracę.

Mr President, thank you very much to the authors of the reports for their excellent work.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"Dziękuję bardzo" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Dziękuję bardzo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Bardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.

I am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.

Dziękuję więc bardzo, pani poseł Budreikaitza kompleksowe przedstawienie tej kwestii.

So I am very grateful to Mrs Budreikaitfor her complex presentation of the subject.

Dziękuję bardzo prezydencji za nazwanie tej sytuacji kryzysem regulacyjnym.

I should like to thank the Presidency very much for saying this is a regulatory crisis.

komisarz - Panie Przewodniczący! Dziękuję za tę bardzo pożyteczną debatę.

Member of the Commission. - Mr President, thank you for this very useful debate.

Pan Antinoro mówił z kolei o osiągnięciach mojego kraju, dziękuję bardzo.

Mr Antinoro then spoke about the achievements of my country. Thank you for your remarks.

urzędujący przewodniczący. - (SL) Bardzo dziękuję posłowi Higginsowi za dodatkowe pytanie.

President-in-Office. - (SL) I am thankful to Mr Higgins for his additional question.

sprawozdawca. - Panie Przewodniczący! Bardzo dziękuje wszystkim, którzy zabrali głos.

rapporteur. - (PL) Mr President, I would like to thank all those who spoke in this debate.

Bardzo dziękuję Veronice Jauriqui za zrobienie tej bardzo modnej prezentacji.

And I really want to thank Veronica Jauriqui for making this very fashionable presentation.

Bardzo dziękuję za państwa rady i mam nadzieję, że na dalszej drodze wykażemy się rozwagą.

My thanks for your advice, and I hope that we all demonstrate prudence as we move forwards.

Dziękuję pani Angelilli za bardzo ważne i dobrze przygotowane sprawozdanie.

I thank Mrs Angelilli for a very important and well prepared report.

Dziękuję bardzo wszystkim za tę debatę i proszę o mocne wsparcie tego sprawozdania.

Thank you all very much for the debate and may I ask for your strong support for this report.

(DE) Panie Komisarzu Potočnik! Dziękuję Panu bardzo za bardzo dobrą i szczegółową odpowiedź.

(DE) Thank you, Mr Potočnik, for your very good and precise answer.

Pani przewodnicząca! Bardzo dziękuję panu posłowi Busuttilowi za jego doskonałe sprawozdanie!

Madam President, I am also very grateful to Mr Busuttil for his excellent report.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poparli wzmocnienie Europolu, w tym panu posłowi Pirkerowi.

I thank all those who supported the strengthening of Europol, including Mr Pirker.

Bardzo dziękuję naszej koleżance oraz wszystkim tym z państwa, którzy podpisali tę rezolucję.

I would like to thank our fellow Member, as well as all of you who signed this declaration.

Dziękuję bardzo ze te wyczerpujące wyjaśnienia i wstęp sprawozdawczyni.

I should like to thank the rapporteur very much for her introduction and detailed explanation.

Ale poważnie mówiąc, dziękuję sprawozdawcy za bardzo dobre sprawozdanie.

But, to be serious, I thank the rapporteur for a very good report.

(EL) Pani przewodnicząca! Bardzo dziękuję panu komisarzowi za odpowiedź.

(EL) Madam President, my thanks to the Commissioner for his reply.

Bardzo dziękuję za rzetelną robotę mojemu sąsiadowi, panu sprawozdawcy Cancianowi.

I would like to thank my neighbour, Mr Cancian, very much for his diligent work as rapporteur.

Dziękuję panu Bloklandowi za bardzo pracochłonne i merytoryczne sprawozdanie.

I thank Mr Blokland for his labour-intensive and relevant report.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.