polsko-angielskie tłumaczenie słowa "dziękuję"

PL dziękuję polskie tłumaczenie

dziękować {czas. ndk}

PL dziękuję
play_circle_outline

dziękuję
Dziękuję sprawozdawczyni za przygotowanie takiego obszernego dokumentu.
My thanks to the rapporteur for drafting such a comprehensive document.
Komisja dziękuje sprawozdawczyni za poparcie wniosku Komisji.
The Commission thanks the rapporteur for the support given to the Commission proposal.
Bardzo dziękuję urzędującemu przewodniczącemu Rady, premierowi Janšie.
Many thanks to the President-in-Office of the Council, Prime Minister Janša.
I dziękuję ci, Chris, a także dziękuję tobie, Deborah Patton, za umożliwienie mi tego.
And thank you, Chris, and also, thank you, Deborah Patton, for making this possible.
(LT) Dziękuję, pani przewodnicząca! Dziękuję pani minister Malmström za odpowiedź.
(LT) Thank you, Madam President and thank you, Minister Malmström for your response.
. - Dziękuję, pani przewodnicząca, i dziękuję również za to upomnienie.
. - Thank you, Madam President, and thank you for that reminder.

Synonimy (polski) dla "dziękować":

dziękować

Przykłady użycia - "dziękuję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishdziękuję, że pytasz
Polishdziękuję za uwagę
Polishdziękuję za zaproszenie
Polishdziękuję za zaproszenie
Polishdziękuję z góry
Polishz góry dziękuję
PolishDziękuję panu komisarzowi Barnierowi za tę bardzo aktualną inicjatywę i wizję.
I thank Commissioner Barnier for this very timely initiative and for his vision.
PolishBardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.
(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.
PolishDlatego za osiągnięty rezultat dziękuję sprawozdawcy i dziękuję całej delegacji.
I therefore thank the rapporteur and I thank the whole delegation for this outcome.
PolishDziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
PolishDziękuję panu komisarzowi Oettingerowi.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, I would like to thank Mr Oettinger.
PolishDziękuję za te słowa.
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you for your words.
PolishDziękuję Komisji Rybołówstwa za pomoc udzieloną nam w tym bardzo trudnym okresie.
I thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.
PolishDziękuję sprawozdawcy, pani Britcie Thomsen, za bardzo wnikliwe sprawozdanie.
I would like to thank the rapporteur, Mrs Thomsen for a very far-reaching report.
PolishBardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.
I am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.
PolishDziękuję również panu komisarzowi Špidli za pomoc, jakiej udzielił w tej sprawie.
I also thank Commissioner Špidla for the help he has provided on this matter.
PolishDziękuję panu Mitchellowi za podjęcie tej kwestii.
There are unofficial versions and I am grateful to Mr Mitchell for pointing this out.
PolishDziękuję za pana wystąpienie.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (FR) Mr President, thank you for your statement.
PolishDziękuję państwu za uwagę i konstruktywne uwagi na temat przedmiotowego dokumentu.
I thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.
Polish. - (NL) Dziękuję moim kolegom, którzy razem tak wspaniale pracowali.
rapporteur. - (NL) I thank my colleagues who have worked together so excellently.