polsko-angielskie tłumaczenie słowa "dziękuję"

PL dziękuję polskie tłumaczenie

dziękować {czas. ndk}

PL dziękuję
volume_up

dziękuję
(LT) Dziękuję, pani przewodnicząca! Dziękuję pani minister Malmström za odpowiedź.
(LT) Thank you, Madam President and thank you, Minister Malmström for your response.
. - Dziękuję, pani przewodnicząca, i dziękuję również za to upomnienie.
. - Thank you, Madam President, and thank you for that reminder.
Dziękuję Państwu za uwagę i z góry dziękuję za poparcie przedmiotowego wniosku.
Thank you for your attention, and thank you, in advance, for your support for this proposal.
dziękuję
volume_up
thanks [pot.]
Dziękuję sprawozdawczyni za przygotowanie takiego obszernego dokumentu.
My thanks to the rapporteur for drafting such a comprehensive document.
Komisja dziękuje sprawozdawczyni za poparcie wniosku Komisji.
The Commission thanks the rapporteur for the support given to the Commission proposal.
Dziękuję za wszystkie wystąpienia.
. - Mr President, my thanks for all the contributions.

Synonimy (polski) dla "dziękować":

dziękować

Przykłady użycia - "dziękuję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishdziękuję, że pytasz
Polishdziękuję za uwagę
Polishdziękuję za zaproszenie
Polishdziękuję za zaproszenie
Polishdziękuję z góry
Polishz góry dziękuję
PolishDziękuję panu komisarzowi Barnierowi za tę bardzo aktualną inicjatywę i wizję.
I thank Commissioner Barnier for this very timely initiative and for his vision.
PolishBardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.
(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.
PolishDlatego za osiągnięty rezultat dziękuję sprawozdawcy i dziękuję całej delegacji.
I therefore thank the rapporteur and I thank the whole delegation for this outcome.
PolishDziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
PolishDziękuję panu komisarzowi Oettingerowi.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, I would like to thank Mr Oettinger.
PolishDziękuję za te słowa.
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you for your words.
PolishDziękuję Komisji Rybołówstwa za pomoc udzieloną nam w tym bardzo trudnym okresie.
I thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.
PolishDziękuję sprawozdawcy, pani Britcie Thomsen, za bardzo wnikliwe sprawozdanie.
I would like to thank the rapporteur, Mrs Thomsen for a very far-reaching report.
PolishBardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.
I am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.
PolishDziękuję również panu komisarzowi Špidli za pomoc, jakiej udzielił w tej sprawie.
I also thank Commissioner Špidla for the help he has provided on this matter.
PolishDziękuję panu Mitchellowi za podjęcie tej kwestii.
There are unofficial versions and I am grateful to Mr Mitchell for pointing this out.
PolishDziękuję za pana wystąpienie.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (FR) Mr President, thank you for your statement.
PolishDziękuję państwu za uwagę i konstruktywne uwagi na temat przedmiotowego dokumentu.
I thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.
Polish. - (NL) Dziękuję moim kolegom, którzy razem tak wspaniale pracowali.
rapporteur. - (NL) I thank my colleagues who have worked together so excellently.