Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "dziękuję"

 

"dziękuję" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 560

dziękuję

Dziękuję za otwartą, szczerą i rzeczową odpowiedź, panie urzędujący przewodniczący!

Thank you, President-in-Office, for that quite open, honest and factual reply.

urzędujący przewodniczący Rady. - Dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie.

President-in-Office of the Council. - Thank you Mr President, ladies and gentlemen.

(DE) Panie Komisarzu! Dziękuję Panu bardzo za jasną i przekonującą odpowiedź.

(DE) Thank you very much, Mr Oettinger, for your clear and convincing answer.

Panie Pośle Lamberts! Dziękuję za tak jasną odpowiedź na tak skomplikowane pytanie.

Thank you, Mr Lamberts, for such a clear response on such a complicated issue.

(DE) Pani przewodnicząca! Bardzo dziękuję za ponowne udzielenie mi na krótko głosu.

(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w debacie: dziękuję za wasze poparcie.

My thanks to everyone who has contributed to the debate: thank you for your support.

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli inicjatywę i pomogli w pracach nad tą rezolucją.

Thanks to everyone who took the initiative and helped in the work on this Resolution.

(DE) Panie przewodniczący! Bardzo dziękuję panom Deprezowi i Guardans Cambó za uwagi.

(DE) Mr President, many thanks to Mr Deprez and Mr Guardans Cambó for their comments.

(DE) Panie przewodniczący! Bardzo dziękuję sprawozdawcy za wspaniałe sprawozdanie.

(DE) Mr President, many thanks to the rapporteur for his excellent report.

(LT) Panie komisarzu! Bardzo dziękuję za szczegółową i przekonywującą odpowiedź.

(LT) Many thanks, Commissioner, for your detailed and persuasive answer.

dziękować {czasownik}

dziękować [dziękuję|dziękował] {czas.} (też: podziękować)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I thank (Present)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it thanks (Present)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I am thanking (Present continuous)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it is thanking (Present continuous)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I have thanked (Present perfect)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has thanked (Present perfect)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I have been thanking (Present perfect continuous)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been thanking (Present perfect continuous)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dziękować":

 

Podobne tłumaczenia

"dziękuję" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dziękuję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.

I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.

Dziękuję panu komisarzowi Barnierowi za tę bardzo aktualną inicjatywę i wizję.

I thank Commissioner Barnier for this very timely initiative and for his vision.

Bardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.

I am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.

Dlatego za osiągnięty rezultat dziękuję sprawozdawcy i dziękuję całej delegacji.

I therefore thank the rapporteur and I thank the whole delegation for this outcome.

Dziękuję sprawozdawczyni za sporządzenie tego sprawozdania w duchu współpracy.

I thank the Rapporteur for the spirit of cooperation in drafting this report.

Dziękuję ponownie Parlamentowi i Radzie za pozwolenie na szybkie drugie czytanie.

I again thank Parliament and the Council for allowing a rapid second reading.

Dziękuję również panu komisarzowi Špidli za pomoc, jakiej udzielił w tej sprawie.

I also thank Commissioner Špidla for the help he has provided on this matter.

Dziękuję Komisji Rybołówstwa za pomoc udzieloną nam w tym bardzo trudnym okresie.

I thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.

W tych okolicznościach raz jeszcze dziękuję tym, którzy są dziś obecni na tej sali.

At this juncture I thank once again those who are currently present in the Chamber.

Dziękuję również urzędującej prezydencji i Komisji za poparcie sprawozdania.

I also thank the Presidency and Commission for their support on this report.

Dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za współpracę w zakresie tej delikatnej kwestii.

I thank the European Parliament for its cooperation on this sensitive issue.

(EL) Panie przewodniczący! Dziękuję urzędującemu przewodniczącemu Rady za odpowiedź.

(EL) Mr President, I thank the President-in-Office of the Council for his reply.

sprawozdawczyni. - (NL) Dziękuję moim kolegom, którzy razem tak wspaniale pracowali.

rapporteur. - (NL) I thank my colleagues who have worked together so excellently.

Dziękuję za poświęcenie mi uwagi dzisiaj, bo to oznacza że wam zależy, że słuchacie.

I appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen.

Dziękuję sprawozdawcy, panu Romevie, za jego polityczny zmysł i współpracę.

I thank the rapporteur, Mr Romeva, for his political sense and cooperation.

Serdecznie dziękuję pięciorgu sprawozdawcom za ich ważną i doskonałą pracę.

I heartily thank the five rapporteurs for their considerable and excellent work.

Dziękuję więc bardzo, pani poseł Budreikaitza kompleksowe przedstawienie tej kwestii.

So I am very grateful to Mrs Budreikaitfor her complex presentation of the subject.

Istnieją wersje nieoficjalne. Dziękuję panu Mitchellowi za podjęcie tej kwestii.

There are unofficial versions and I am grateful to Mr Mitchell for pointing this out.

Dziękuję! To zaszczyt spędzać tu ostatni dzień, w którym jestem nastolatką.

It's really an honor and a privilege to be here spending my last day as a teenager.

Bardzo dziękuję. Przyjrzymy się temu; Sekretarz Generalny zajmie się tą sprawą.

The matter will be looked into; the Secretary-General will take care of it.
 

Wyniki z forum

"dziękuję" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić, orzekać

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.