Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "dziękuję"

 

"dziękuję" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 563

dziękuję

Bardzo dziękuję za państwa cierpliwość i dziękuję wszystkim Państwu za uwagę.

Thank you very much for your patience, and thanks to all of you for your attention.

Dziękuję za otwartą, szczerą i rzeczową odpowiedź, panie urzędujący przewodniczący!

Thank you, President-in-Office, for that quite open, honest and factual reply.

urzędujący przewodniczący Rady. - Dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie.

President-in-Office of the Council. - Thank you Mr President, ladies and gentlemen.

(DE) Panie Komisarzu! Dziękuję Panu bardzo za jasną i przekonującą odpowiedź.

(DE) Thank you very much, Mr Oettinger, for your clear and convincing answer.

Dziękuję Państwu za cierpliwość i z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania.

Thank you for your patience and I will be pleased to entertain any questions.

Bardzo dziękuję za państwa cierpliwość i dziękuję wszystkim Państwu za uwagę.

Thank you very much for your patience, and thanks to all of you for your attention.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w debacie: dziękuję za wasze poparcie.

My thanks to everyone who has contributed to the debate: thank you for your support.

Bardzo dziękuję Komisji Europejskiej za całą pomoc w omawianych działaniach.

Many thanks to the European Commission for all its assistance on this work.

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli inicjatywę i pomogli w pracach nad tą rezolucją.

Thanks to everyone who took the initiative and helped in the work on this Resolution.

(DE) Panie przewodniczący! Bardzo dziękuję panom Deprezowi i Guardans Cambó za uwagi.

(DE) Mr President, many thanks to Mr Deprez and Mr Guardans Cambó for their comments.

dziękować {czasownik}

dziękować [dziękuję|dziękował] {czas.} (też: podziękować)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I thank (Present)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it thanks (Present)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I am thanking (Present continuous)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it is thanking (Present continuous)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I have thanked (Present perfect)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has thanked (Present perfect)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I have been thanking (Present perfect continuous)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been thanking (Present perfect continuous)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dziękować":

 

Podobne tłumaczenia

"dziękuję" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dziękuję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.

I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.

Dziękuję panu komisarzowi Barnierowi za tę bardzo aktualną inicjatywę i wizję.

I thank Commissioner Barnier for this very timely initiative and for his vision.

Bardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.

I am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.

Dlatego za osiągnięty rezultat dziękuję sprawozdawcy i dziękuję całej delegacji.

I therefore thank the rapporteur and I thank the whole delegation for this outcome.

Dziękuję sprawozdawczyni za sporządzenie tego sprawozdania w duchu współpracy.

I thank the Rapporteur for the spirit of cooperation in drafting this report.

Dziękuję ponownie Parlamentowi i Radzie za pozwolenie na szybkie drugie czytanie.

I again thank Parliament and the Council for allowing a rapid second reading.

Dziękuję również panu komisarzowi Špidli za pomoc, jakiej udzielił w tej sprawie.

I also thank Commissioner Špidla for the help he has provided on this matter.

Dziękuję Komisji Rybołówstwa za pomoc udzieloną nam w tym bardzo trudnym okresie.

I thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.

W tych okolicznościach raz jeszcze dziękuję tym, którzy są dziś obecni na tej sali.

At this juncture I thank once again those who are currently present in the Chamber.

Dziękuję również urzędującej prezydencji i Komisji za poparcie sprawozdania.

I also thank the Presidency and Commission for their support on this report.

Dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za współpracę w zakresie tej delikatnej kwestii.

I thank the European Parliament for its cooperation on this sensitive issue.

(EL) Panie przewodniczący! Dziękuję urzędującemu przewodniczącemu Rady za odpowiedź.

(EL) Mr President, I thank the President-in-Office of the Council for his reply.

sprawozdawczyni. - (NL) Dziękuję moim kolegom, którzy razem tak wspaniale pracowali.

rapporteur. - (NL) I thank my colleagues who have worked together so excellently.

Dziękuję za poświęcenie mi uwagi dzisiaj, bo to oznacza że wam zależy, że słuchacie.

I appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen.

Dziękuję sprawozdawcy, panu Romevie, za jego polityczny zmysł i współpracę.

I thank the rapporteur, Mr Romeva, for his political sense and cooperation.

Serdecznie dziękuję pięciorgu sprawozdawcom za ich ważną i doskonałą pracę.

I heartily thank the five rapporteurs for their considerable and excellent work.

Dziękuję więc bardzo, pani poseł Budreikaitza kompleksowe przedstawienie tej kwestii.

So I am very grateful to Mrs Budreikaitfor her complex presentation of the subject.

Istnieją wersje nieoficjalne. Dziękuję panu Mitchellowi za podjęcie tej kwestii.

There are unofficial versions and I am grateful to Mr Mitchell for pointing this out.

Dziękuję! To zaszczyt spędzać tu ostatni dzień, w którym jestem nastolatką.

It's really an honor and a privilege to be here spending my last day as a teenager.

Bardzo dziękuję. Przyjrzymy się temu; Sekretarz Generalny zajmie się tą sprawą.

The matter will be looked into; the Secretary-General will take care of it.
 

Wyniki z forum

"dziękuję" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: grzech pierworodny, dysfunkcyjny, dopalacze, odrębność, pryta

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.