Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "dziękuję"

 

"dziękuję" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-24 z 555

dziękuję

(DE) Panie Komisarzu! Dziękuję Panu bardzo za jasną i przekonującą odpowiedź.

(DE) Thank you very much, Mr Oettinger, for your clear and convincing answer.

w imieniu grupy GUE/NGL. - (FR) Panie przewodniczący! Dziękuję za pana wystąpienie.

on behalf of the GUE/NGL Group. - (FR) Mr President, thank you for your statement.

(ES) Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.

(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.

(IT) Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Panie i Panowie! Dziękuję za te słowa.

(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you for your words.

Dziękuję państwu za uwagę i konstruktywne uwagi na temat przedmiotowego dokumentu.

I thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli inicjatywę i pomogli w pracach nad tą rezolucją.

Thanks to everyone who took the initiative and helped in the work on this Resolution.

(DE) Panie przewodniczący! Bardzo dziękuję sprawozdawcy za wspaniałe sprawozdanie.

(DE) Mr President, many thanks to the rapporteur for his excellent report.

(LT) Panie komisarzu! Bardzo dziękuję za szczegółową i przekonywującą odpowiedź.

(LT) Many thanks, Commissioner, for your detailed and persuasive answer.

(EL) Panie Przewodniczący! Dziękuję Pani Komisarz za szczegółową odpowiedź.

(EL) Mr President, my thanks to the Commissioner for her detailed reply.

Na koniec dziękuję sprawozdawczyni i wszystkim, którzy z nią współpracowali.

Finally, my thanks to the rapporteur and the people who worked with her.

dziękować {czasownik}

dziękować [dziękuję|dziękował] {czas. ndk} (też: podziękować)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I thank (Present)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it thanks (Present)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I am thanking (Present continuous)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it is thanking (Present continuous)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I have thanked (Present perfect)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has thanked (Present perfect)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I have been thanking (Present perfect continuous)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been thanking (Present perfect continuous)

dziękować [dziękuję|dziękował] (odmawiać) {czas. ndk} [pot.] (też: eliminować, przeciwstawić się, wyeliminować, odrzucić)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I refuse (Present)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it refuses (Present)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I am refusing (Present continuous)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it is refusing (Present continuous)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I have refused (Present perfect)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has refused (Present perfect)

ja dziękuję (Czas teraźniejszy)

I have been refusing (Present perfect continuous)

on/ona/ono dziękuje (Czas teraźniejszy)

he/she/it has been refusing (Present perfect continuous)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dziękować":

 

Podobne tłumaczenia

"dziękuję" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dziękuję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Dziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.

I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.

Dziękuję panu komisarzowi Barnierowi za tę bardzo aktualną inicjatywę i wizję.

I thank Commissioner Barnier for this very timely initiative and for his vision.

Bardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.

I am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.

Dlatego za osiągnięty rezultat dziękuję sprawozdawcy i dziękuję całej delegacji.

I therefore thank the rapporteur and I thank the whole delegation for this outcome.

Dziękuję sprawozdawczyni za sporządzenie tego sprawozdania w duchu współpracy.

I thank the Rapporteur for the spirit of cooperation in drafting this report.

Dziękuję również panu komisarzowi Špidli za pomoc, jakiej udzielił w tej sprawie.

I also thank Commissioner Špidla for the help he has provided on this matter.

Dziękuję Komisji Rybołówstwa za pomoc udzieloną nam w tym bardzo trudnym okresie.

I thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.

W tych okolicznościach raz jeszcze dziękuję tym, którzy są dziś obecni na tej sali.

At this juncture I thank once again those who are currently present in the Chamber.

Dziękuję również urzędującej prezydencji i Komisji za poparcie sprawozdania.

I also thank the Presidency and Commission for their support on this report.

Dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za współpracę w zakresie tej delikatnej kwestii.

I thank the European Parliament for its cooperation on this sensitive issue.

sprawozdawczyni. - (NL) Dziękuję moim kolegom, którzy razem tak wspaniale pracowali.

rapporteur. - (NL) I thank my colleagues who have worked together so excellently.

Dziękuję za poświęcenie mi uwagi dzisiaj, bo to oznacza że wam zależy, że słuchacie.

I appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen.

Dziękuję sprawozdawcy, panu Romevie, za jego polityczny zmysł i współpracę.

I thank the rapporteur, Mr Romeva, for his political sense and cooperation.

Dziękuję więc bardzo, pani poseł Budreikaitza kompleksowe przedstawienie tej kwestii.

So I am very grateful to Mrs Budreikaitfor her complex presentation of the subject.

Istnieją wersje nieoficjalne. Dziękuję panu Mitchellowi za podjęcie tej kwestii.

There are unofficial versions and I am grateful to Mr Mitchell for pointing this out.

To wszystko; dziękuję Parlamentowi i panu posłowi Busuttilowi za współpracę.

There you have it; I am grateful to Parliament and to Mr Busuttil for his cooperation.

Dziękuję. Zagłosowałam za sprawozdaniem, ponieważ uważam je za wyjątkowo istotne.

I voted for the report because I believe it to be exceptionally important.

komisarz. - Panie przewodniczący! Dziękuję posłom za ich wkład w dyskusję.

Member of the Commission. - Mr President, I thank Members for their contributions.

Życzę prezydencji powodzenia na tym ostatnim etapie i dziękuję za dotychczasową pracę.

I wish them well in the remaining time and thank them for their work so far.

W ten sposób Komisja zakończyła tę nielegalną sytuację i za to jej dziękuję.

The Commission has thus put an end to this illegal situation, and I thank them for it.
 

Wyniki z forum

"dziękuję" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.