Jak napisać list po angielsku

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "dwa razy"

 

"dwa razy" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-22 z 147

dwa razy {przysłówek}

dwa razy {przysł.} (też: dwukrotnie)

twice {przysł.}

Dostarczamy ponad dwa razy więcej wszelkiego rodzaju produktów informatycznych.

We actually ship more than twice as much of every form of information technology.

Zalecana dawka początkowa wynosi 0, 04 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę.

The recommended starting dose is 0.04 mg per kilogram body weight twice a day.

Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.

However, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.

Jeśli objawy powracają, należy ponownie zastosować Protopy 0, 1 % dwa razy na dobę.

If symptoms recur, twice daily treatment with Protopy 0.1 % should be restarted.

Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem.

Rivastigmine should be administered twice a day, with morning and evening meals.

dwa razy {przysł.}

two times {przysł.}

Dawkowanie dwa razy na dobę u dzieci w wieku od 3 do 13 lat

Dose to be administered two times a day to children aged 3 to 13

Dawkowanie dwa razy na dobę u dzieci w wieku od 3 do 13 lat

Dose to be given two times a day to children aged 3 to 13

Dawka stosowana zazwyczaj u dorosłych wynosi 1250 mg/ m2 powierzchni ciała dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

The usual dose for adults is 1250 mg/ m2 of body surface area taken two times daily (morning and evening).

Stosować doustnie, zazwyczaj dwa razy na dobę.

It is taken by mouth usually two times every day.

Xyrem należy przyjmować doustnie dwa razy każdej nocy.

Take Xyrem orally two times each night.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dwa razy":

 

Podobne tłumaczenia

"dwa razy" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dwa razy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Podniosę 57.000 do kwadratu, plus 683 do kwadratu, plus 57.000 razy 683 razy dwa.

I'll do 57,000 squared, plus 683 squared, plus 57,000 times 683 times two.

W większości badań stosowano schemat dawkowania 500 mg dwa razy na dobę doustnie.

In the majority of studies a regimen of 500 mg b. i. d. p. o. was used.

Potwierdzono także skuteczność leku w dawce 7, 5 mg dwa razy na dobę.

and 45 %), ivabradine did not have any deleterious influence on LVEF.

Nie można wykluczyć silniejszego działania dawki 400 mg stosowanej dwa razy na dobę.

A more pronounced effect at 400 mg BID therefore cannot be excluded.

Nie istnieje potrzeba, ani nie jest planowane zmniejszenie dawki do 15 mg dwa razy dziennie.

There is no need and it is not planned to reduce the dosage to 15 mg 2 times daily.

Znacznie bardziej prawdopodobne, że będzie dwa do czterech razy bogatsza, niż my.

Much more likely, they will be two to four times richer than we are.

I to mimo tego, że można z roku na rok można kupić dwa razy więcej.

This is a completely different example. ~~~ This is not Moore's Law.

Indie są krajem dwa i pół razy większym niż Europa, wliczając Turcję.

India is two and a half times the size of Europe, including Turkey.

oczekiwane dla zatwierdzonej dawki darunawiru/ rytonawiru 600/ 100 mg dwa razy na dobę.

The clinical significance of the changes has not been established.

Preparat podaje się doustnie, dwa razy na dobę, w dawkach podzielonych po 3 g.

However, dose titration may be preferable in paediatric patients.

Miał 27 lat, i spotykał się ze mną dwa do trzech razy w tygodniu.

He was 27 years old, and he would meet with me two or three times a week.

mg dwa razy na dobę 60 mg dwa razy na dobę 75 mg dwa razy na dobę

mg once daily 45 mg once daily 60 mg once daily 75 mg once daily

Postąpiliśmy inaczej -- lecieliśmy znacznie wyżej i dwa razy szybciej.

So, we disobeyed. ~~~ We flew much higher, and double the speed.

co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów, u których stężenie kreatyniny jest

at least two to four times a year in patients with serum creatinine levels at or above the upper

co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy

at least two to four times a year in patients with serum creatinine levels at the upper limit of

co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów z poziomami kreatyniny w górnych

at least two to four times a year in patients with serum creatinine levels at the upper limit of

Pani przewodnicząca! Uważam, że to sprawozdanie jest dwa razy zbyt optymistyczne.

Madam President, I think this report is too optimistic by half.

Profil farmakokinetyczny nelfinawiru jest podobny w przypadku dawkowania dwa i trzy razy na dobę.

The pharmacokinetics of nelfinavir are similar during BID and TID administration.

co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów z poziomami kreatyniny w górnych

at least two to four times a year in patients with serum creatinine levels at the upper limits of

Nie można, panie komisarzu, dwa razy wejść do tej samej rzeki.

This water, Commissioner, will not flow under this bridge again.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

duszpasterski · duszpasterstwo · duszpasterz · dutka · dutki · dużo · duży · DVD · DW · dwa · dwa-razy · dwadzieścia · dwaj · dwanaście · dwie · dwieście · dwóchsetlecie · dwoinki · dwoistość · dwója · dwojaczki

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.