Search for the most beautiful word
warehoused
compost

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "dużo czasu"

Tłumaczenie

"dużo czasu" tłumaczenie angielskie

 

Podobne tłumaczenia

"dużo czasu" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dużo czasu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jeśli stwierdzę, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na debatę, nie udzielę głosu.

If I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.

Maria z Hiszpanii lubi spędzać dużo czasu na czatach internetowych z przyjaciółmi.

Maria from Spain spends a lot of time chatting with friends on the internet.

Przemysł samochodowy miał bardzo dużo czasu na redukcję poziomu emisji CO2.

The car industry has had plenty of time to reduce the level of CO2 emissions.

Jest zatem naprawdę ważne, abyśmy teraz poświęcili temu wystarczająco dużo czasu.

It is really important, therefore, that we invest enough time in this now.

Po pierwsze mamy wątpliwości, czy przewidziano wystarczająco dużo czasu.

First of all, it seems rather questionable as to whether the timeframe was sufficient.

Bada dlaczego ludzie inwestują tak dużo czasu, energii i pieniędzy w światy online.

He looks at why people are investing so much time and energy and money in online worlds.

Daje to wystarczająco dużo czasu na decyzję w sprawie październikowej sesji miesięcznej.

That allows enough time for a decision on the October part-session to be taken.

Spędzając dużo czasu w szpitalu widzi się wiele irracjonalnych zachowań.

And if you spend a lot of time in hospital, you'll see a lot of types of irrationalities.

Będziemy mieli wtedy wystarczająco dużo czasu na dyskusję, więcej nie mielibyśmy dzisiaj.

There will be sufficient speaking time then, something which would not be the case today.

Jednak kwestie organizacyjne oraz koordynacja operacji zabierają zbyt dużo cennego czasu.

But organising and coordinating the operation cost too much valuable time.

Uzyskanie dostępu do takiego instrumentu zajęło obywatelom dużo czasu.

There had long been a case for citizens to have access to such an instrument.

Propozycje, które koordynowaliśmy w Radzie, zajęły bardzo dużo czasu.

The positions that we coordinated in the Council took up a great deal of time.

Zawsze jej mówię, że spędzam dużo czasu, grając w brydża na komputerze.

And I always tell her that I find myself with a lot of time on the computer bridge program.

Poświęcamy dużo czasu na dyskutowanie o tym, jak ludzkie korzystają z technologii.

Well, we spend a lot of time talking about how people use technology.

Będą mieć zatem wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych unormowań.

That will give them enough time to conform to these new provisions.

Nie znamy jeszcze odpowiedzi i poświęcamy dużo czasu, żeby to rozwikłać.

And we don't have the answer to that yet, and we spend a lot of time trying to figure that out.

Tej jesieni spędziłem z panem Josém Manuelem bardzo dużo czasu.

I have probably spent more than a healthy amount of time with José Manuel this autumn.

Pozwala to wszystkim stronom zaoszczędzić dużo czasu i środków.

This saves a great deal of time and resources for all parties.

Tematem, któremu dotychczas nie poświęciliśmy wystarczająco dużo czasu w dyskusjach, jest zdrowie.

A subject to which we have not so far devoted sufficient discussion is health.

Niewątpliwie bardzo dużo czasu poświęcili tej sprawie pan Crowley i sprawozdawcy z innych komisji.

One thing that Mr Crowley and rapporteurs from other committees did is to give it a lot of time.
 

Wyniki z forum

"dużo czasu" po angielsku - wyniki z forum

 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

duszność · duszny · duszony · duszpasterski · duszpasterstwo · duszpasterz · duszyczka · dutka · dutki · dużo · dużo-czasu · duży · DVD · DW · dwa · dwadzieścia · dwaj · dwanaście · dwie · dwieście · dwóchsetlecie

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.