Search for the most beautiful word
smilingly
old-age pension

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "drzewo"

 

"drzewo" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 63

drzewo {rzeczownik}

drzewo {n.}

tree {rzecz.}

Owoc sprawiedliwego jest drzewo żywota; a kto naucza ludzi, mądry jest.

The fruit of the righteous is a tree of life; And he that is wise winneth souls.

gdzie każde drzewo stanowi jedynie łodygę wyrastającą z tego systemu.

Imagine that it's one giant root system and each tree is a stem coming up from that system.

Nie może dobre drzewo owoców złych przynosić, ani drzewo złe owoców dobrych przynosić.

A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.

Widząc kołyszące się drzewo, automatycznie wyobrażam sobie szelest. ~~~ Prawda?

In the same way that when I see tree moves, then I imagine that tree making a rustling sound.

Rozrosną się gałęzie jego, a ozdoba jego będzie jako oliwne drzewo, a woń jego jako Libańska.

His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive-tree, and his smell as Lebanon.

drzewo {n.} [komp.]

tree {rzecz.} [komp.]

drzewo (materiał) {n.} (też: drewno, las)

wood {rzecz.}

Izali wezmą z niego drzewo ku urobieniu czego?

Shall wood be taken thereof to make any work?

I weźmie kapłan drzewo cedrowe, i hizop, i karmazyn dwa kroć farbowany, a wrzuci do ognia, gdzie się jałowica pali;

and the priest shall take cedar-wood, and hyssop, and scarlet, and cast it into the midst of the burning of the heifer.

Głos jego wynijdzie jako wężowy; bo z wojskiem idą, a z siekierami przyjdą nań, jako ci, co wyrąbują drzewo.

The sound thereof shall go like the serpent; for they shall march with an army, and come against her with axes, as hewers of wood.

Wstąpcie na tę górę, i zwoźcie drzewo; budujcie ten dom, a zakocham się w nim, i będę uwielbiony, mówiPan.

Go up to the mountain, and bring wood, and build the house; and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith Jehovah.

Czy tobie w ogóle zależy na bagnie i drzewach?

Do you even care about the marsh and the woods?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "drzewo":

 

Podobne tłumaczenia

"drzewo" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "drzewo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Choć jako spróchniałe drzewo niszczeję; a jako szata, którą mól psuje.

Though I am like a rotten thing that consumeth, Like a garment that is moth-eaten.

Jest tak mocny i twardy, jak drzewo tekowe. ~~~ Potrafi utrzymać każdy dach.

It's as strong and dense as teak and it will hold up any roof.

Żelazo poczyta sobie za plewę, a miedź za drzewo zbótwiałe.

His sneezings flash forth light, And his eyes are like the eyelids of the morning.

Rusza ogonem swoim, jako chce, choć jest jako drzewo cedrowe; żyły łona jego są powikłane jako latorośli.

Look on every one that is proud, [and] bring him low; And tread down the wicked where they stand.

On nie zbiera roślin, on chowa nasz sprzęt na drzewie.

He's not collecting plants, he's going to save our equipment on the canopy.

On posadził to drzewo, bym mógł wchodzić gdy zechcę.

He grew it there, didn't he, so I could climb out anytime I want.

Na 45, tylko nr 4629 pachnie jak drzewo sandałowe.

And of these 45 molecules, only 4629 actually smells of sandalwood.

Pomyślcie o drzewie, wysokim na 100 metrów - 32 piętra.

Now, let your imagination go upward into space.

I stało się, gdy jeden z nich obalał drzewo, że mu siekiera wpadła w wodę; i zawołał, mówiąc: Ach, ach, panie mój!

But as one was felling a beam, the axe-head fell into the water; and he cried, and said, Alas, my master!

Gdyby sytuacja nie była tak okropna, zabawne byłoby zastanowić się, jak takie drzewo może wydać taki owoc.

If the situation were not so dreadful, it would be amusing to wonder how such a fruit can be obtained from such origins.

Te drobne ozdoby kodu szydełkowego także prowadzą do nowych i cudownych stworzeń w drzewie ewolucji szydełkowanego życia.

So this project really has taken on this inner organic life of its own.

Dzięki temu drzewo powraca do zdrowia.

These also tend to grow clonally, the oldest of which is 13,000 years old.

Skąd drzewo bierze to, z czego zrobione jest to krzesło?

Where does all this stuff come from?

Następnie las będzie musiał być ponownie wysiany i obsadzony drzewami, co oznacza dwudziestoletnią przerwę w przemyśle drzewnym.

Afterwards, the forest will need to be reseeded and replanted, leaving a 20-year hiatus in the timber industry.

Niech idziemy proszę aż do Jordanu, a weźmiemy stamtąd każdy po jednem drzewie, i zbudujemy tam sobie miejsce ku mieszkaniu.

Let us go, we pray thee, unto the Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there, where we may dwell.

Żyją też na drzewach, oraz na lądzie.

We called this bird Sinornis.

To kot żyjący na drzewach.

The luwak is an Asian Palm Civet.

Co jeszcze bardziej zaskakujące, jest ona drzewem.

It's a primitive conifer.

A przyszedłszy do Jordanu, rąbali drzewo.

So he went with them.

Lecz kto się go jedno chce dotknąć, obwaruje się żelazem i drzewem włóczni, albo ogniem wypala go do szczętu na miejscu jego.

But the man that toucheth them Must be armed with iron and the staff of a spear: And they shall be utterly burned with fire in [their] place
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

drżeć · drzemać · drzemiący · drzemka · drżenie · drzewa · drzewce · drzewiasty · drzewko · drzewny · drzewo · drzeworyt · drzeworytnictwo · drzewołaz · drzwi · drzwiczki · ds. · DSMR · DSP · dst. · DSTN

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.