polsko-angielskie tłumaczenie słowa "dostawa"

PL dostawa polskie tłumaczenie

dostawa {f.}

PL dostawa
play_circle_outline
{żeński}

  1. ogólne
  2. Ekonomia

1. ogólne

dostawa (też: przywóz)
Za te schody zapłaciłem 20$, włącznie z dostawą do domu.
I got that staircase for 20 dollars, including delivery to my lot.
dostawa (też: zaopatrzenie, zapas, dopływ)
UE powinna więc wyjąć kartę z ręki Chin, gdyż Pekin sprytnie łączy pomoc rozwojową z dostawą surowców.
The EU should therefore take a leaf out of China's book, particularly since Beijing is cleverly linking development aid to the supply of raw materials.
Presja, jaką dostawa energii wywiera na rządy, nie powinna sprawić, że podejmiemy decyzję w pośpiechu lub zaniedbamy wspólnie wypracowane zasady.
The pressure that energy supply places on governments should not make us rush these decisions or neglect the principles we have worked on together.
Na przykład, będą mogli zmienić dostawcę w przypadku niskiej jakości usług, jeżeli dostawa energii elektrycznej zostanie przerwana lub jeżeli ceny będą zbyt wysokie.
For instance, they will be able to change supplier if the services are of poor quality, if the electricity supply is disrupted or if prices are too high.

trending_flat
"towaru"

dostawa (też: transport, przewóz, załadunek, partia)
Kto na przykład dzwoni do urzędu celnego w Istambule, jeśli dostawa nie dociera o czasie na miejsce przeznaczenia?
Who calls customs in Istanbul, for example, when a shipment doesn’t arrive?

2. Ekonomia

dostawa (też: przesyłka)
play_circle_outline
consignment {rzecz.} [ekon.]

Synonimy (polski) dla "dostawa":

dostawa

Przykłady użycia - "dostawa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish. - (DE) Rosja jest ważna dla UE nie tylko jako dostawa energii, ale także jako przeciwwaga do zapędów Ameryki do dominacji nad światem.
in writing. - (DE) Russia is important to the EU not only as a supplier of energy but also as a counterbalance to America's drive for world domination.
PolishJeżeli jesteśmy gotowi płacić wyższe stawki, dostawa tych produktów nie będzie problemem, jednak musimy pamiętać, że kraje te mają też innych klientów, takich jak Chiny.
If we are prepared to pay the price they will deliver but we have to remember that they have other customers out there, and here they mentioned China as a big customer.
PolishNiski poziom ochrony w obozach dla uchodźców, szerząca się przemoc seksualna oraz trudności z dostawą pomocy żywnościowej sprawiły, że sytuacja jest jeszcze bardziej krytyczna.
The poor levels of security in the refugee camps, the widespread sexual violence, and the difficulty of delivering food aid have made the situation even more critical.