Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "dostawa"

 

"dostawa" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-9 z 9

dostawa {rzeczownik}

dostawa {f.} (też: zapas, zaopatrzenie, dopływ)

supply {rzecz.}

Dziś egzekucje grzeszników są kontynuowane, podobnie jak dostawa sprzętu z Europy.

Today, the executions of sinners continue, as does the supply of equipment from Europe.

Jeśli dostawa gazu nie zostanie wznowiona natychmiast, musi to pociągnąć za sobą wyraźne i zdecydowane konsekwencje.

If the gas supply does not resume immediately, this must have clear and decisive consequences.

Presja, jaką dostawa energii wywiera na rządy, nie powinna sprawić, że podejmiemy decyzję w pośpiechu lub zaniedbamy wspólnie wypracowane zasady.

The pressure that energy supply places on governments should not make us rush these decisions or neglect the principles we have worked on together.

UE powinna więc wyjąć kartę z ręki Chin, gdyż Pekin sprytnie łączy pomoc rozwojową z dostawą surowców.

The EU should therefore take a leaf out of China's book, particularly since Beijing is cleverly linking development aid to the supply of raw materials.

Na przykład, będą mogli zmienić dostawcę w przypadku niskiej jakości usług, jeżeli dostawa energii elektrycznej zostanie przerwana lub jeżeli ceny będą zbyt wysokie.

For instance, they will be able to change supplier if the services are of poor quality, if the electricity supply is disrupted or if prices are too high.

dostawa {f.} (też: przywóz)

delivery {rzecz.}

Za te schody zapłaciłem 20$, włącznie z dostawą do domu.

I got that staircase for 20 dollars, including delivery to my lot.

dostawa (towaru) {f.} (też: transport, przewóz, załadunek, partia)

shipment {rzecz.}

Kto na przykład dzwoni do urzędu celnego w Istambule, jeśli dostawa nie dociera o czasie na miejsce przeznaczenia?

Who calls customs in Istanbul, for example, when a shipment doesn’t arrive?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dostawa":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "dostawa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Parę godzin później, jej cena wzrosła do 23,6 milionów dolarów, łącznie z dostawami.

A few hours later, it had gone up to 23.6 million dollars, plus shipping and handling.

Internet daje nam poczucie, że możemy mieć wszystko kiedykolwiek i gdziekolwiek zechcemy, z dostawą do domu.

We can shop at three in the morning or eight at night, ordering jeans tailor-made for our unique body-types.

na piśmie. - (DE) Rosja jest ważna dla UE nie tylko jako dostawa energii, ale także jako przeciwwaga do zapędów Ameryki do dominacji nad światem.

in writing. - (DE) Russia is important to the EU not only as a supplier of energy but also as a counterbalance to America's drive for world domination.

na piśmie. - Dużo było powiedziane w dzisiejszej debacie o problemach z dostawą gazu, powiązaniach, połączeniach i uzależnieniach europejskich gospodarek.

in writing. - (PL) In today's debate much has been said about gas supplies and the links, interconnections and dependency of the European economies.

Jeżeli jesteśmy gotowi płacić wyższe stawki, dostawa tych produktów nie będzie problemem, jednak musimy pamiętać, że kraje te mają też innych klientów, takich jak Chiny.

If we are prepared to pay the price they will deliver but we have to remember that they have other customers out there, and here they mentioned China as a big customer.

Niski poziom ochrony w obozach dla uchodźców, szerząca się przemoc seksualna oraz trudności z dostawą pomocy żywnościowej sprawiły, że sytuacja jest jeszcze bardziej krytyczna.

The poor levels of security in the refugee camps, the widespread sexual violence, and the difficulty of delivering food aid have made the situation even more critical.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.