Search for the most beautiful word
spaces
rhapsodized

VOTE NOW

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "donieść"

 

"donieść" tłumaczenie angielskie

Wyniki: 1-23 z 100

donieść {czasownik}

donieść {czas.} (też: powiadomić, zawiadomić, poinformować, informować)

Ponadto doniesiono mi, że chciał pan mówić na inny temat.

Moreover, I was informed that you wished to speak on a different subject.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "donieść":

 

Podobne tłumaczenia

"donieść" - podobne tłumaczenia na angielski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "donieść" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Tak doniosłe decyzje wymagałyby jednak od naszych polityków siły i odwagi.

However, such massive decisions would require courage and strength from our politicians.

Panie przewodniczący! Następny szczyt europejski odbędzie się w doniosłym momencie.

Mr President, the next European Summit takes place in momentous times.

Czy mogę go zapytać o coś, o czym jeszcze nie doniesiono na WikiLeaks?

Can I ask him about something on which his views have not yet been leaked by WikiLeaks?

Dla mnie udział w akcie o tak doniosłym znaczeniu jest ogromnym osobistym zaszczytem.

It is, for me, a great personal honour to participate in an act of such high significance.

Tybetańskie grupy na emigracji doniosły, że w czasie protestów zmarło co najmniej 800 osób.

Tibetan exile groups have reported that at least 800 people died during the protests.

Chcemy donieść, że kilka państw członkowskich Unii Europejskiej narusza to embargo.

We wish to report that several Member States of the European Union are violating that embargo.

Zimna wojna pokazała nam, jak doniosłe znaczenie strategiczne posiada Arktyka.

The Cold War showed us how strategically important the Arctic is.

A tak poza tym, większość więźniów doniosła, że byli torturowani.

Moreover, the majority of the prisoners have reported that they were tortured.

W następnym pokoleniu będą działy się rzeczy jeszcze bardziej doniosłe.

A generation or so away there are going to be even more profound things that are going to happen.

Szybka ratyfikacja traktatu nie będzie aktem rutynowym, ale doniosłym gestem politycznym.

Swift ratification of the Treaty will not be a routine step, but a significant political gesture.

Powtarzam: doniósł lub opisał on to wydarzenie, czyli zrobił dokładnie to, co powinny robić media.

I repeat: it reported or gave an overview, it did what the media are supposed to do.

Cieszę się mogąc państwu donieść, że większość senatorów zagłosowała za traktatem lizbońskim.

I am glad to announce to you that the majority of the Senators voted in favour of the Lisbon Treaty.

Agencja prasowa, która zamieściła to doniesienie wycofała tę informację, mówiąc, że była to pomyłka.

The press agency that filed the report withdrew that story saying it was erroneous.

Prasa doniosła niedawno o rażącym przypadku dyskryminacji.

There was a recent report in the press about a blatant case of discrimination.

Zachęcam do czynnego podążania za państwa doniosłymi stwierdzeniami dotyczącymi zobowiązań socjalnych.

I invite you to follow up your grand statements on social responsibility with some action.

Ponadto doniesiono mi, że chciał pan mówić na inny temat.

Moreover, I was informed that you wished to speak on a different subject.

Jeśli doniesiesz, prawdopodobnie nie masz po co wracać.

Well, if you denounce, you're probably never going to get back in the room.

Czy ma donieść na policję, czy też ma zerwać kontrakt?

Should he or she report the matter to the police, or terminate the contract?

(HU) Przede wszystkim gratuluję prezydencji francuskiej jej historycznie doniosłej pracy.

(HU) First of all, I would like to congratulate the French Presidency for its historically significant work.

Doniesiono o 197 przypadkach wystąpienia wirusa tropikalnego.

They have reported 197 cases of the tropical virus.
 

Dodaj nowe tłumaczenie polsko-angielskie

Może znasz jakieś ciekawe wyrażenie lub słowo z języka potocznego? A może jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie i znasz fachowe polsko-angielskie słownictwo? Podziel się swoją wiedzą! Poniżej możesz w bardzo prosty sposób pomóc nam rozbudować słownik polsko-angielski, dodając do niego nowe tłumaczenia.

polskipolski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.